UW dagelijkse boost met het magnesiumwater van bwt

Magnesium

Wist u dat 70% van de volwas­senen in de Westerse landen een magne­si­um­te­kort hebben? Het mense­lijk lichaam maakt uit zich­zelf geen magne­sium aan en door slechte eetge­woontes kunnen vooral in peri­odes van vermoeid­heid en stress gemak­ke­lijk tekorten ontstaan. Vul dus uw dage­lijkse magne­si­um­be­hoefte op een natuur­lijk manier aan met het magne­si­um­water van BWT. Dankzij de BWT-​technologie filteren we uw kraan­water en voegen we er magne­sium aan toe. Klaar voor een gezonde start?!

Magnesium maakt het verschil 

Voor­delen van het magne­si­um­water:

 • Verfris­send, gefil­terd, smake­lijk BWT-water
 • BWT's unieke filter­tech­no­logie veran­dert uw leiding­water in heer­lijk drink­water dat gemi­ne­ra­li­seerd is met hoog­waardig magne­sium
 • Koop nooit meer water in plastic flessen en lever een actieve bijdrage aan de bescher­ming van het milieu
 • Magne­si­um­water smaakt niet alleen uitste­kend, maar laat ook de aroma´s van thee en koffie opti­maal tot hun recht komen
 • Filter­pa­tronen zijn online verkrijg­baar, leve­ring binnen de 48u
 • Brengt elk aroma naar boven en vermin­dert stoffen die een onaan­ge­name geur en/of smaak geven, waar­door het water het perfecte ingre­diënt wordt voor lekkere, onver­valste thee en koffie
 • Perfect drink­water: het filter­ele­ment verwij­dert chloor en zware metalen
Voordelen van magnesiumwater
Voordelen van magnesiumwater

2 manieren om van magne­si­um­water te genieten

Inge­bouwde oplos­sing: magne­si­um­water rech­streeks uit de keuken­kraan

Met een kraan met BWT-water­filter geniet u van vers, gefil­terd Magne­sium Mine­ra­lized Water direct uit uw keuken­kraan. De nieuwe complete systemen van AQA Drink Pure combi­neert de inno­va­tieve BWT-magne­si­um­tech­no­logie met het moderne kraan­design van Grohe

 • Vers Magne­sium Mine­ra­lized Water
 • Geen vervui­lend trans­port van water­flessen
 • Vermin­de­ring van plastic afval
 • Program­meer­bare filter­ver­vangs­in­di­cator

Koop hier en kies de optie die past bij uw inte­rieur en uw behoeften.

Meer informatie
Werking van een filterelement met magnesiumtechnologie

Mobiele oplos­sing: water­fil­ter­kan voor aan tafel

Laat u inspi­reren door de BWT-tafel­wa­ter­fil­ters en opti­ma­li­seer uw water thuis. Door de unieke BWT-tech­no­lo­gieën geniet u op een geheel nieuwe manier van uw leiding water:
 • Magne­sium Mine­ra­lized Water, Magne­sium Mine­ra­lized Water + Zinc, Balanced Alka­lized Water
 • Het beste gefil­terde BWT-water voor de volle­dige smaak­ont­wik­ke­ling van uw koffie en thee
 • Beschermt appa­ra­tuur tegen kalk­aan­slag, verminder het gehalte aan chloor en zware metalen
 • Kwali­teits­pro­duct uit Italië, natuur­lijk BPA-vrij 
 • Ontdek ook de jaar­pakketen. De BWT magne­sium year packs van BWT bevatten 4x3 filter­ele­menten om u maan­den­lang van extra gezond en lekker magne­si­um­water te voor­zien. 
Bestel nu
Waterkan met magnesiumtechnologie

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website