Best Water Technology

Over BWT

De doelstellingen en producten van BWT zijn afgestemd op mensen en hun behoeften. "You" staat voor onze klanten, onze zakenpartners en onze medewerkers.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Onze naam zegt alles: wij zien het als onze missie om de beste producten en diensten voor waterbehandeling te ontwikkelen. Meer nog: water is onze missie. Wij zorgen voor hygiëne, veiligheid en gezondheid bij dagelijks contact met water. Dagelijks onderzoeken we innovatieve oplossingen en werken we aan de verdere ontwikkeling van onszelf en onze producten.

Ons doel is om onze klanten waterbehandelingsinstallaties, -technologieën en -diensten aan te kunnen bieden en tegelijkertijd de grondstoffen van onze blauwe planeet te beschermen.

News

BWT enters into JV with HAIER Group

BWT – Best Water Technology Group enters into a new, on water treatment for kitchen and household appliances focused, business partnership with the HAIER Group.

Office building at sunset Office building at sunset
More information
BWT enters into JV with HAIER Group

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Onze slogan "For You and Planet Blue." vat onze missie samen: name­lijk het streven om als bedrijf duur­zaam en verant­woord te handelen – zowel voor de behoeften van het indi­vidu als voor het behoud van onze planeet als unieke leef­ruimte.

“For You"

De doel­stel­lingen en producten van BWT zijn afge­stemd op mensen en hun behoeften. "You" staat voor onze klanten, onze zaken­part­ners en onze mede­wer­kers.

“For Planet Blue"

illu­streert ener­zijds de centrale rol die het element water speelt op onze "blauwe planeet". Maar ook de rol die BWT hierin speelt. Wij gebruiken onze kennis om de beperkte water­re­serves van onze planeet te verwerken en bruik­baar te maken – steeds in harmonie met de natuur.

Certi­fi­ce­ring

We verwe­zen­lijken onze visie door ons te laten contro­leren en certi­fi­ceren door onaf­han­ke­lijke instel­lingen. Afhan­ke­lijk van de eisen van de afzon­der­lijke loca­ties vertrouwen wij op de passende mana­ge­ment­sys­temen. Met behulp van kwali­teits­ma­na­ge­ment conform ISO 9001 bereiken we de hoogste kwali­teit in onze producten en daarmee de hoogste klant­te­vre­den­heid. Om het thema duur­zaam­heid op de lange termijn in al onze acti­vi­teiten te veran­keren, is op veel loca­ties milieu-​ en ener­giema­na­ge­ment conform ISO 14001, ISO 50001 en ISO 45001 zijn geïm­ple­men­teerd om de gezond­heid en veilig­heid op het werk te waar­borgen. Zo geven we een duide­lijk signaal: Voor ons milieu, voor onze mede­wer­kers en voor de efficiëntie-​eisen van onze klanten.

Alle bedrijven binnen de BWT Group oriën­teren zich direct op deze normen en onder­gaan regel­matig interne en externe audits. Dit alles om ervoor te zorgen dat we volgens de hoogste normen handelen en werken.

Watertechnologieën

Technology cloud
Technology cloud

Alleen wie innovatief denkt en handelt, kan een technologische voorsprong nemen. Daarom doen we voortdurend onderzoek in de BWT Innovation Centres naar alles wat met waterbehandeling te maken heeft: processen voor filtratie, filtermedia, ionenwisselaars voor demineralisatie, ontharding, decarbonisatie, membraantechnologieën (micro-, ultra- en nanofiltratie, omgekeerde osmose), Pure Steam generatoren, WFI destillatoren, UV-systemen, ozongeneratoren, ionenuitwisselingsmembranen, elektrolyse, elektrodialyse, elektrodeïonisatie, chloordioxidegeneratoren en doseerpompen – wij zijn voortdurend voor u aan het werk.

Wij leveren water van de hoogste kwaliteit – precies waar het nodig is.

Inno­va­ties van BWT

Al decennialang hebben we één doel voor ogen: de levenskwaliteit verbeteren door middel van water. En dat met een waterbehandeling op maat om steeds de best mogelijke waterkwaliteit te garanderen. We beperken ons echter niet tot standaardproducten; we stellen voortdurend nieuwe normen in de watertechnologie. In lijn met onze filosofie "Feel – taste – see the difference" bieden wij onze klanten producten aan met echte innovaties: denk maar aan drinkwater met puur genot en vitaliteit, zijdezacht parelwater als schoonheidselixer of water in zijn zuiverste vorm als essentieel onderdeel van hightechtoepassingen. Voel, proef en zie het verschil!

Woman enjoying a glass of mineralized water Woman enjoying a fresh glass of water
Met magnesium gemineraliseerd water
De unieke smaakbeleving voor meer energie en vitaliteit.
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower
BWT-parelend water
Het elixer voor huid en haar.
Female chemist analyzing purified water Female chemist analyzing purified water
Water for Injection
Het puurste water voor een goede levenskwaliteit.

Onze visie

BWT – de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep

BWT Headquarter
BWT Headquarter

De visie van BWT komt voort uit al deze eisen en uitdagingen: we willen de internationaal toonaangevende watertechnologiegroep worden. Om dit doel te bereiken, moeten we groeien – op elk vlak.

Groeien op elk vlak

Een van de drijfveren van groei is innovatie. Alleen degenen die zichzelf, hun producten en hun diensten actief en voortdurend verder ontwikkelen en out-of-the-box denken, kunnen groeien, groter en beter worden. Groter bedoelen we ook in geografische zin: op dit moment heeft BWT wereldwijd meer dan 80 dochter- en zusterbedrijven, plus R&D-afdelingen in Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Rusland. En we breiden nog verder uit!

Verdere ontwikkeling betekent voor ons echter niet alleen denken aan de toekomst, maar ook aan nu: daarom werken we voortdurend aan het verbeteren en optimaliseren van bestaande processen en procedures. Om bestaande technologieën en producten te verbeteren.

Als onderdeel van onze groei zien wij het als onze plicht om onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid te nemen.

BWT – een succesverhaal

Ondernemerschap en onderzoeksgeest, plezier in innovatie en succes – dat zijn de factoren die BWT kenmerken. Van het begin als klein bedrijf in Pforzheim tot het huidige grote bedrijf.

De wortels van BWT gaan terug tot het jaar 1823, toen Johann Adam Benc­kiser zijn gelijk­na­mige bedrijf oprichtte – een kleine chemi­sche fabriek in Duits­land. Andreas Weißenba­cher legde vervol­gens in 1990 in het kader van een managementbuy-​out de eerste steen voor het huidige BWT. Hij veran­derde "Benc­kiser Wasser Technik" in "BWT" – dit zou het begin van een jaren­lang succes­ver­haal worden. Aanvan­ke­lijk was het hoofd­kan­toor van BWT in Hallein geves­tigd, twee jaar later verhuisde het jonge bedrijf naar Mondsee.

Buildings
Buildings
2020, een jaar zoals we nog nooit gezien hebben, en toch een mijlpaal in de geschiedenis van de BWT-groep, het watertechnologiebedrijf dat zijn 30ste verjaardag viert. 30 jaar dynamische ontwikkeling, unieke technologieën en grote prestaties voor de werelds kostbaarste hulpbron - water. Om de positie als de internationale watertechnologiegroep te behouden, werd BWT Aktiengesellschaft op 1.10.2020 omgevormd tot BWT Holding GmbH. Onder leiding van Andreas Weißenbacher en Peter Wienerroither zal het bedrijf zich richten op het optreden als de managementholding van de BWT-groep.

BWT-management

Investor Relations

De aandelen van BWT Aktiengesellschaft worden sinds 5 oktober 2017 niet meer verhandeld op de Weense beurs. Klik hier voor meer informatie en officiële verklaringen (let op de gewijzigde publicatietermijnen):

Visit your local website

Stay on this website