HERBRUIK REGENWATER EN BESPAAR GELD !

regenwater

Regen­water is een kost­bare bron voor water­voor­zie­ning voor het gezin: het is zachter dan stads­water. Regen­water is boven­dien gratis. Misschien heeft u al over­wogen om regen­water te herge­bruiken, maar misschien schrikken poten­tiële geur- en de kleur­pro­blemen u af? Bij BWT zijn we ervan over­tuigd dat water een kost­bare bron is en dat het herge­bruik van water in de toekomst alleen maar aan belang zal winnen. Dus als u gaat reno­veren of verbouwen, over­weeg dan zeker duur­zame en mili­eu­vrien­de­lijke manieren om geld te besparen, infor­meer dus zeker i.v.m. regen­water!

Waarom regenwater herbruiken ?

Tegenwoordig is het hergebruik van regenwater steeds meer gerechtvaardigd: de klimaatverandering leidt tot steeds meer hittegolven en droogtes, waardoor sommige gemeenten gedwongen zijn het gebruik van stromend water in bepaalde periodes te beperken. In Brussel en het Vlaamse Gewest is het gebruik van regenwater verplicht voor nieuwbouw of bij een uitgebreide renovatie (als er een gescheiden waterstelsel in de straat ligt). Met de Blue Deal verhoogt de Vlaamse regering haar inspanningen in de strijd tegen waterschaarste en droogte, in samenwerking met de gemeentes. Hoewel deze verplichting nog niet van toepassing is in Wallonië, eist 1 op de 5 Waalse gemeenten ook dat het regenwater wordt hergebruikt.
Voordelen van het regenwater
Voordelen van het regenwater

Gebruik uw Ecocheques !

Goed nieuws ! Sinds 1 maart kan u ook regenwaterfilters aankopen met uw Ecocheques, en dat kan vanaf nu zelfs via onze webshop, in de rubriek 'Ecocheques'. 

Voor­delen van het regen­water:

 • Door het herge­bruik van regen­water is het moge­lijk om eigen verbruik van stro­mend water met bijna 50% te vermin­deren (bron: https://www.mijn­be­no­vatie.be/nl/)
 • U kunt dus regen­water herge­bruiken voor verschil­lende dage­lijkse toepas­singen: voor uw toilet, voor het wassen van uw kleding, het besproeien van uw tuin, het schoon­maken van uw terras en/of uw auto
 • Door het gebruik van een regen­wa­ter­filter krijgt u geen verkleu­ring uw toilet en heeft u geen last van wasgoed dat onfris ruikt
 • Contac­teer uw stad of gemeente en bevraag u i.v.m. lokale subsi­dies
Eau de pluie Eau de pluie
Tot 50% leidingwater besparen
Pluvio Pluvio
Water zonder geur of verkleuring
Regenwaterrecuperatie: een milieuvriendelijk oplossing Regenwaterrecuperatie: een milieuvriendelijk oplossing

Desinfectie: voor verschillende toepassingen

BWT-regenwaterfilters: gratis water zonder ongemak

Dankzij hun 3-​delig filter­sys­teem laten BWT-​regen­wa­ter­fil­ters u zorge­loos genieten van regen­water. U bekomt er opti­maal water mee, ideaal voor toiletten, de was, etc...
 • In een eerste stap verwij­dert een grove filter de onzui­ver­heden die in het regen­water aanwezig zijn
 • Vervol­gens verwij­dert een bacte­ri­o­sta­tisch fijn filter de fijnere onzui­ver­heden
 • Tot slot verwij­dert een actief kool­filter onaan­ge­name geuren en kleuren

BWT-​regen­wa­ter­fil­ters zijn verkrijg­baar in 2 modellen: Pluvio 500ST of Pluvio Hygiene.

Meer informatie
Pluvio

Ontsmetting: bacterievrij water

In regen­water, gefil­terd of onge­fil­terd, zijn altijd bacte­riën aanwezig. Als het elimi­neren van bacte­riën ook voor u een centraal aandachts­punt is, biedt BWT ook betrouw­bare oplos­singen:

Bewades Blue: onmiddellijke actie en een ecologische oplossing

De Bewades Blue is een UV-​sterilisatieoplossing die bacte­riën aanwezig in het regen­water inac­ti­veert.

 • Dit desin­fectie toestel door middel van UVC-​straling, is ideaal voor het steri­li­seren van regen­water, drink­water en proces­water voor kleine hoeveel­heden
 • Steri­li­satie met ultra­vi­olet licht C zorgt voor de onmid­del­lijke inac­ti­ve­ring van alle ziek­te­ver­wek­kers (>99,99% door stra­ling van 400l/m2)
 • Mili­eu­vrien­de­lijk, behan­delt het effi­ciënt het regen­water en werkt zonder chemi­ca­liën
 • De robuuste lamp zorgt voor onge­veer 9000 werk­uren
Meer informatie
Technologie-UV_Bewades-blue_1280x1280

Visit your local website

Stay on this website