Referentieprojectien

De voedingssector

 

De voedingssector

voedingsel­in­du­strie

Smaakvolle producten vereisen kwaliteitsapparatuur. Hiervoor kunt u op BWT vertrouwen, wat de aard van uw product ook is! Of u nu op zoek bent naar kwaliteitswater als onderdeel van uw product of deze bron wilt gebruiken in een productiestap, BWT zal u helpen bij het vinden van een betrouwbare oplossing die past bij uw behoeften. Hier zijn enkele voorbeelden van onze projecten:

Brou­werij "Het Anker": bier en whisky zo puur en zo smaakvol moge­lijk te produ­ceren dankzij BWT

Bier, onze nati­o­nale trots, is niet iets om licht­vaardig mee om te gaan! "Het Anker" heeft dit begrepen en heeft, over­tuigd door de posi­tieve erva­ringen uit het verleden, uiter­aard een beroep gedaan op de knowhow van BWT om het brouw-​, verbrandings-​ en bottel­proces te opti­ma­li­seren:

  • Omge­keerde osmose zorgt voor het verwij­deren van ionen, mole­cules en micro-​organismen uit het water die de smaak ervan kunnen beïn­vloeden.
  • Onthar­ding beschermt leidingen, platen­koe­lers, warm­te­wis­se­laars,...tegen kalk en werkings­stoor­nissen die anders tot produc­tie­stil­standen leiden. 
Projet Brasserie/Brouwerij "Het Anker"

De eetwinkel Van Cauwenberghe: kwaliteitsvolle waterbehandeling voor een fijnproeversparadijs.

Eetwinkel Van Cauwen­berghe is een para­dijs voor foodies! In dit type over­dekte markt met verschil­lende kraam­pjes kan de veel­ei­sende fijnproever ter plaatse genieten of de buit meeneemen naar huis. De geheimen van dit huis ? Perfect bereide kwali­teits­pro­ducten, onbe­ris­pe­lijke service, onbe­ris­pe­lijke hygiëne en een duur­zame aanpak. Voor al deze eisen lag het inter­ventie-voorstel van BWT (Best Water Tech­no­logy) voor de hand en resul­teerde in de volgende instal­latie:

  • De Infinity-​A terug­spoel­filter, die de water­lei­dingen beschermt.
  • Permaq Compact 113, dat water demi­ne­ra­li­seert voor het wassen van glazen en voor de vaat.
  • Rondomat DUO6DVGW, die het water van de stoom­oven onthard.
Le eetwinkel pour faire ses courses et se régaler sur place

Info nodig voor uw project ?

Visit your local website

Stay on this website