Global
Heb je je land niet gevonden?
BWT werkt wereldwijd met duizenden partners in meer dan 80 landen. Stuur ons een bericht. De juiste contactpersoon neemt contact met u op.

Referentieprojectien

De voedingssector

 

De voedingssector

voedingsel­in­du­strie

Smaakvolle producten vereisen kwaliteitsapparatuur. Hiervoor kunt u op BWT vertrouwen, wat de aard van uw product ook is! Of u nu op zoek bent naar kwaliteitswater als onderdeel van uw product of deze bron wilt gebruiken in een productiestap, BWT zal u helpen bij het vinden van een betrouwbare oplossing die past bij uw behoeften. Hier zijn enkele voorbeelden van onze projecten:

Brou­werij "Het Anker": bier en whisky zo puur en zo smaakvol moge­lijk te produ­ceren dankzij BWT

Bier, onze nati­o­nale trots, is niet iets om licht­vaardig mee om te gaan! "Het Anker" heeft dit begrepen en heeft, over­tuigd door de posi­tieve erva­ringen uit het verleden, uiter­aard een beroep gedaan op de knowhow van BWT om het brouw-​, verbrandings-​ en bottel­proces te opti­ma­li­seren:

  • Omge­keerde osmose zorgt voor het verwij­deren van ionen, mole­cules en micro-​organismen uit het water die de smaak ervan kunnen beïn­vloeden.
  • Onthar­ding beschermt leidingen, platen­koe­lers, warm­te­wis­se­laars,...tegen kalk en werkings­stoor­nissen die anders tot produc­tie­stil­standen leiden. 
Projet Brasserie/Brouwerij "Het Anker"

De eetwinkel Van Cauwenberghe: kwaliteitsvolle waterbehandeling voor een fijnproeversparadijs.

Eetwinkel Van Cauwen­berghe is een para­dijs voor foodies! In dit type over­dekte markt met verschil­lende kraam­pjes kan de veel­ei­sende fijnproever ter plaatse genieten of de buit meeneemen naar huis. De geheimen van dit huis ? Perfect bereide kwali­teits­pro­ducten, onbe­ris­pe­lijke service, onbe­ris­pe­lijke hygiëne en een duur­zame aanpak. Voor al deze eisen lag het inter­ventie-voorstel van BWT (Best Water Tech­no­logy) voor de hand en resul­teerde in de volgende instal­latie:

  • De Infinity-​A terug­spoel­filter, die de water­lei­dingen beschermt.
  • Permaq Compact 113, dat water demi­ne­ra­li­seert voor het wassen van glazen en voor de vaat.
  • Rondomat DUO6DVGW, die het water van de stoom­oven onthard.
Le eetwinkel pour faire ses courses et se régaler sur place

Info nodig voor uw project ?

Welcome to the Dutch website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Dutch website.

Continue on international site
Choose another country