Water

Het Element H2O

We maken bestaande waterbronnen toegankelijk waar het water nodig is.

Water van BWT

Onze taak

"Water is niet alles − maar zonder water heb je niks"

Eén ding is zeker: De wereld­wijde water­voor­raad is beperkt. In totaal is er onge­veer 1,38 miljard kubieke kilo­meter water op de aarde. Hoewel dit getal onme­te­lijk groot lijkt, werkt het feit dat rond 97,5% daarvan het zoute water in de oceanen is nogal rela­ti­ve­rend. Nog eens 1,72% van de wereld­wijde water­voor­raad ligt vast in glet­sjers, ijs en sneeuw. Uitein­de­lijk blijft er nog maar 1% van 1,38 miljard kubieke kilo­meter water over als drink­wa­ter­voor­raad voor de mens.

1,38 miljard km3 watervoorraden

98,28% van de wereldwijde watervoorraden zijn in vloeibare vorm beschikbaar – maar slechts een heel klein deel daarvan (0,78%) kan als drinkwater worden gebruikt.

BWT onderzoekt, ontwikkelt en werkt elke dag aan innovatieve oplossingen om zoutwater, oppervlaktewater en grondwater te veranderen in grondwater, proceswater, schoon water en gezuiverd water.

waterhuishouding Infografik Wasserreserven
 

Waterinnovaties van BWT

Innovatieve producten rond het thema water en waterbehandeling, die heeft BWT u te bieden. De behoeften van mensen en natuurlijk zuinig omspringen met de kostbare grondstof water staan daarbij centraal. Maar: Voor ons is het ene water het andere niet. Afhankelijk van de behoefte – of het nu gaat om drinkwater, zwembadwater of water als gezuiverd ingrediënt van geneesmiddelen, infusies of cosmetica – leveren onze producten en technologieën water van de allerbeste kwaliteit. En wel precies daar waar het nodig is.

Water by BWT
Water by BWT

Met magnesium gemineraliseerd drinkwater

Met magnesium gemineraliseerd drinkwater is een ware smaaksensatie en levert een waardevolle bijdrage aan uw dagelijkse magnesiumbehoefte.

Daarnaast heeft het water een nagenoeg neutrale pH-waarde en bevat het minder kalk en smaakbedervende stoffen. Daarmee komen niet alleen de aroma´s van thee en koffie optimaal tot hun recht, maar wordt ook uw keukenapparatuur beschermd tegen kalkafzettingen.

drinkwater drinkwater

Zijdezacht BWT-parelwater om te douchen en in bad te gaan

Zijdezacht water is een echt beauty-elixer. Het bevat minder kalk die op de huid en in het haar kan achterblijven. Daardoor worden verzorgingsproducten beter opgenomen. En zijdezacht BWT-parelwater zorgt ook nog eens voor meer glans in de badkamer en de keuken en voor lekker zacht wasgoed.

Ook in dit geval geldt: Zacht water betekent dat het water minder kalk bevat. En dat betekent weer dat zich minder kalk op kranen en tegels, op glazen en bestek of in het wasgoed kan afzetten.

Mädchen in der Dusche Mädchen in der Dusche

BWT-Water for Injection voor de farmaceutische en de biotechnische sector

U komt gezui­verd BWT-​water elke dag tegen. Verschil­lende keren. Maar meestal zonder dat u het bewust waar­neemt. Bijvoor­beeld in cosme­tica, genees­mid­delen of andere farma­ceu­ti­sche producten.

Gezui­verd water is bij de productie van veel producten onmis­baar – betrouw­baar­heid en zuiver­heid zijn daarbij een dwin­gende nood­zaak. Om die reden vertrouwen produ­centen van gezui­verd water op instal­la­ties van BWT. Het gaat tenslotte om uw leven – uw kwali­teit van leven.

Water for injection Water for injection

Watertechnologie

Veel van de door ons ontwikkelde technologieën voor het behandelen van water vinden hun oorsprong in de natuur, bijvoorbeeld de ionenuitwisseling of de osmose. Wij observeren. Wij leren. En dan gaan we een stapje verder. Richting de toekomst.

Een centraal aspect bij al onze nieuwe dan wel doorontwikkelingen is de verlaging van het verbruik van bedrijfsmiddelen en energie en de bijbehorende vermindering van de CO2-uitstoot. Daarvoor nemen we de ecologische, economische en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij vertrouwen op het gebruik van de modernste technologieën. De voortdurende verdere ontwikkeling van onze producten levert ook een belangrijke bijdrage aan de groei van onze onderneming.

Technology cloud Technology cloud

Toekomst van water

De beschikbaarheid van voldoende water van de juiste kwaliteit is in de 21e eeuw een wereldwijde uitdaging − in ecologisch, maatschappelijk, politiek en economisch opzicht.

Zukunft Wasser
Future of water

De wereldbevolking neemt continu toe. Er is steeds meer water nodig voor de productie van alsmaar meer consumptiegoederen. Het toch al schaarse drinkwater wordt steeds sterker verontreinigd. En niet in de laatste plaats door de gevolgen van klimaatverandering wordt water een felbegeerd goed.

Wereldwijde uitdagingen

Volgens prognoses van de VN is de wereldbevolking in 2050 gegroeid tot 9,6 miljard mensen. De helft van alle mensen woont nu al in steden en in 2050 zal dat twee derde zijn. De sterkste stijging vindt plaats in ontwikkelingslanden, waar water nu al schaars is.

Population growth
Population growth
Door het de toenemende behoefte aan voedsel, energie en sanitaire voorzieningen zal ook de wereldwijde waterbehoefte tot 2050 stijgen met 55%. De grootste stijgingen zullen binnen de industrie (plus 400%), de elektriciteitsproductie (plus 140%) en de huishoudens (plus 130%) plaatsvinden. Het verbruik binnen de agrarische sector, waar op dit moment het meest water wordt verbruikt, zal daarentegen iets afnemen.
Global demand for water
Global demand for water

Met grondwater wordt momenteel aan ongeveer een kwart van de wereldwijde waterbehoefte voldaan. Door de slinkende grondwatervoorraden zal meer dan 40% van de wereldbevolking in 2050 in gebieden leven waar water schaars zal worden.

Water – onze missie

Al deze uitdagingen gaat BWT als wereldwijde actie-onderneming aan. Onze bijdrage bestaat enerzijds uit de ontwikkeling van duurzame, grondstofbesparende producten en diensten voor het behandelen van aanwezige water, zodat dit in de hoogst haalbare kwaliteit beschikbaar kan worden gesteld. Anderzijds zorgen wij ervoor dat bestaande waterbronnen direct daar kunnen worden gebruikt waar water nodig is. Met een professionele waterbehandeling kunnen wij namelijk van verontreinigd water hoogwaardig drinkwater, proceswater of zelfs schoon en gezuiverd water maken − afhankelijk van wat er nodig is. Het gaat er tenslotte om dat de mens ook in de toekomst nog plezier heeft van deze blauwe planeet en het onmisbare element water.

drinkwaterbronnen
Global sources of drinking water
.

Visit your local website

Stay on this website