Zakelijke klanten

Hotel & gastronomie

Als het water goed is, zijn de producten goed: van koffie en thee, brood en banket tot stralend servies.
Meer informatie
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Zakelijke klanten

Hotels & spa's

We plannen en ontwerpen waterbehandelingsprocessen en ontwikkelen innovatieve technieken voor zwembadwater.
Meer informatie
Underwatershot of swimmer in a pool Underwatershot of swimmer in a pool

Zakelijke klanten

Gebouwen & industrie

Op maat gemaakte producten en processen voor veilige en hygiënische drink- en gebruikswatersystemen voor commerciële en industriële toepassingen.
Meer informatie
Office building at sunset Office building at sunset

Zakelijke klanten

Pharma & Biotech

BWT Pharma & Biotech is 's werelds grootste leverancier van systemen voor de productie, opslag en distributie van PW/HPW, WFI en stoom.
Meer informatie
Pharma und Biotech Pharma und Biotech

Zakelijke klanten

Brandstofcelmembranen

BWT biedt innovatieve membranen voor toepassingen in de waterbehandeling, energieopwekking en opslag in brandstofcellen.
Meer informatie
Hydrogen fuel teaser image Hydrogen fuel teaser image

Zakelijke klanten

Competenties

“Het ene water is het andere niet.”

Waarom zijn wij in ons element als het om water gaat? Heel eenvoudig: omdat wij al tientallen jaren actief zijn op het gebied van wateronderzoek en -ontwikkeling en het hele spectrum van waterbehandeling als geen ander begrijpen. Bijna overal waar het om water gaat, zijn de baanbrekende oplossingen van BWT te vinden: in particuliere huishoudens, in de handel en industrie, in de farmaceutische en biotechnologische sector, in hotels en ziekenhuizen of in gemeentes en steden.

Wij werken voortdurend aan de ontwikkeling van processen en producten die de beste waterkwaliteit voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden garanderen. Altijd met het doel om het verbruik van grondstoffen en energie te verminderen en zo de CO2-uitstoot te minimaliseren. Het gebruik van de modernste technologieën, onze innovatieve geest en onze ecologische, economische en sociale benadering maken ons een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid erkent en serieus neemt.

Watertechnologie voor iedereen

Overal waar “BWT” op staat, zit de jarenlange knowhow van BWT in – op alle gebieden van de waterbehandeling. Elk van onze producten garandeert maximale veiligheid, hygiëne en gezondheid.

water everywhere
water everywhere

Branches & oplossingen

Hotel & Gastro­nomie

Gastronomen en levensgenieters weten: Het perfecte water is medebepalend voor de smaak van koffie en thee. Ook voor de culinaire mogelijkheden van een broodje, een runderfilet of een wortel kunnen we niet zonder perfect water. Hierdoor blijven de groenten vers en vitaminerijk in de combisteamer, komt het brood knapperig uit de oven en verleidt het gebraden vlees de smaakpapillen met een knapperige korst. Bovendien zorgt zacht water voor vlekkeloos servies, glanzende glazen en glimmend bestek. Briljante vooruitzichten voor restaurants en hotels!

BWT biedt individuele oplossingen voor de speciale eisen van hotels en restaurants.
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Hotels & spa's

Schoon, hygiënisch water is een must voor alle openbare zwembaden en spa's. Elke afzonderlijke BWT-installatie voldoet uiteraard aan de strenge wettelijke eisen en normen uit verordeningen en voorschriften. Bekende wellnesshotels en talrijke spa's vertrouwen al tientallen jaren op de knowhow van BWT.

BWT ontwerpt echter niet alleen processen voor waterbehandeling, maar ontwikkelt en realiseert ook omvangrijke projecten voor zwembaden en spa's – van de individuele planning tot en met de professionele service.
Underwatershot of swimmer in a pool Underwatershot of swimmer in a poo

Openbare gebouwen en industrie

In elk commer­cieel en indu­strieel bedrijf, in elk onder­deel van de gezond­heids­zorg, in elke gemeen­te­lijke toepas­sing of in de gebouw­tech­niek worden zeer uiteen­lo­pende eisen aan de water­be­han­de­ling gesteld.

Dankzij onze decen­nia­lange erva­ring kennen we deze eisen en kunnen we er in alle bran­ches aan voldoen dankzij geper­fec­ti­o­neerde tech­no­lo­gieën en producten. Onze experts bege­leiden u tijdens uw project: van water­ana­lyse tot plan­ning, bouw, inbe­drijf­stel­ling en onder­houd. Voor een betrouw­bare en econo­mi­sche werking gedu­rende vele jaren.
Office building at sunset Office building at sunset

Pharma & Biotech

Water is de meest gebruikte grondstof in de farma- en biotechindustrie. Consumenten zijn zich er vaak niet van bewust dat de meeste processen ultrapuur water/WFI vereisen om aan de strengste internationale wettelijke normen te voldoen. BWT-installaties zetten drinkwater om in ultrapuur water of BWT Water for Injection (WFI) – in de vereiste kwaliteit en kwantiteit.

Meer dan 50 jaar ervaring, oplossingen op maat en onze uitgebreide service maken BWT de perfecte partner voor ultra puur water.
Female chemist analysing water Female chemist analyzing purified water

Brandstofcelmembranen

Membraantechnologieën nemen binnen de BWT-groep een speciale plek in: membranen worden namelijk niet alleen gebruikt in de waterbehandeling en hiervoor door BWT geproduceerd. Ze worden ook gebruikt om energie op te wekken. Een voorbeeld hiervan is de baanbrekende brandstofcel, waarin ook membranen worden gebruikt.

BWT is daarom niet alleen de specialist voor schoon water op alle denkbare gebieden van het leven, maar ook innovator met betrekking tot oplossingen voor duurzame energieopwekking.
BWT hydrogen fuel cell concept car BWT fuel cell concept car

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website