Referentieprojecten

Office building at sunset Office building at sunset

Bouw en industrie

Bouw en industrie

 

Tria­mant Geluwe : Zorgeloos wonen en voluit leven dankzij BWT

De keuze van de waterzuiveringsoplossingen voor de Triamantbuurt werd bepaald door 3 factoren:
 
  • De sani­taire instal­la­ties zo lang moge­lijk beschermen om zo min moge­lijk onder­houd te vergen.
  • Water voor de bewo­ners zo hygi­ë­nisch moge­lijk maken
  • Zo goed moge­lijk renderen zonder er enig omkijken naar te hebben
Om aan deze criteria's te voldoen uitkwam snel het studie­bu­reau van B2Ai bij de water­ont­harder Rondomat DUO 6 - DVGW en bij het omge­keerd osmo­se­toe­stel Permaq Compact van BWT, twee producten die uitblinken op het vlak van duur­zaam­heid, hygiëne en opti­maal zuinig rende­ment.
Projet quartier Triamant Geluwe

Vlaams Administratief Centrum Gent (VAC): water, zout, energie en algemene kosten besparing dankzij de knowhow van BWT

Het VAC is uitgerust met een heel aantal moderne technische installaties.
  • Een Rondomat Duo omwille van de combinatie van lage drukval en een compacte installatie.
  • Door het ultra-snelle pekelaanmaaksysteem zijn korte omschakelintervallen mogelijk die hoge continue debieten toelaten.
  • De nauwkeurige meet- en doseertechniek minimaliseert de uitbatingskost en maximaliseert het rendement.
  • De moderne biodegradeerbare doseerproducten houden de koeltorens vrij van afzettingen en biofouling.

 

Project VAC Gent

Pacapime: economisch, ecologisch en verantwoord beheer van de watervoorraden dankzij BWT

Paca­pime is een belangrijke producent van golfkarton in België (bijvoorbeeld voor de verpakking van levensmiddelen). Het bedrijf dankt zijn reputatie in de sector aan de kwaliteit van zijn producten en de flexibiliteit van zijn diensten. Het is een pionier in het ecologische en economische beheer van zijn productie. Daarom heeft Pacapime aan BWT (Best Water Technology) gevraagd om de waterstromen in het bedrijf te analyseren.

Door het bestuderen van deze stromen heeft BWT optimale oplossingen ontwikkeld om een maximale hoeveelheid water, te hergebruiken in processen en een minimale hoeveelheid water van de zuiverst mogelijke kwaliteit te lozen.

Projet Pacapim

Info nodig voor uw project ?

Visit your local website

Stay on this website