Drinkwaterfilters

Mijn water? Loepzuiver!

Water vergezelt ons de hele dag door: bij het douchen, de was, bij een verfrissend glas water tussendoor en bij het koken. Des te belangrijker is het dat de kwaliteit en hygiëne goed zijn. BWT-waterfilters voorkomen dat ongewenste deeltjes uw huisinstallatie binnendringen en zorgen daarmee voor een perfecte waterkwaliteit.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Drinkwaterfilters

Recept voor zuiver water

Met het gezin samen aan tafel zitten, lachen, kletsen en genieten van een uitstekende maaltijd. Je geniet nog meer van deze tijd samen als je weet dat alle ingrediënten met het beste water zijn bereid.
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Drinkwaterfilters

De hygiëne klopt

Tandenpoetsen is leuk als het leidingwater hygiënisch zuiver en helder is. Want verzorging en hygiëne zijn bij het drinkwaterfilter in de kelder net zo belangrijk als voor het poetsen de tanden.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

DRINKWATERFILTERS

DRINKEN

Een vereiste voor elk huis, voor optimale bescherming en de beste hygiëne in de drinkwaterinstallatie

Op de lange weg van de waterzuiveringsinstallatie tot bij u thuis kan het gebeuren dat door nieuwe aansluitingen of onderhoudswerkzaamheden aan het openbare waterleidingnet verontreinigende deeltjes als zand of roest in het water terecht komen en dus ook in uw huishoudelijke waterinstallatie. Als uw water uit een eigen bron afkomstig is, kan de verontreiniging zelfs nog groter zijn. Met een drinkwaterfilter beschermt u uw woning tegen binnendringen van deeltjes en zorgt u voor hygiënisch en veilig drinkwater.

Verbod voor ongewenste indringers

De montage van een drink­wa­ter­filter heeft zin omdat het bij het punt waar het water het huis binnen­komt een barrière tegen onge­wenste bezoe­kers vormt. Wat veel mensen echter niet weten: de montage van een DVGW-/ÖVGW-getest filter wordt in onze buurlanden door de overheid sterk aangeraden of is zelfs verplicht!

E1
E1

Neem uw drinkwaterhygiëne zelf in de hand!

Kan drinkwater bederven?

Meer dan de helft van de ondervraagde personen is zich niet bewust van het feit dat zelfs het beste water op de weg door de leidingen in hun huis tot in uw glas kan bederven.*

*vgl. Het onderzoek werd uitgevoerd door de firma Marktagent.com in opdracht van het forum Wasserhygiene e.V. , mei 2017

Ja neee

gemakkelijk hygiënisch water met de drinkwaterfilters van BWT

Meestal is gebrek aan onder­houd de oorzaak van slechte water­hy­giëne. Dat begint daar waar het water het huis binnen­komt en bij de water­filter.

Met de drink­wa­ter­fil­ters van BWT was het nog nooit zo gemak­ke­lijk om van zuiver en hygi­ë­nisch water te kunnen genieten.

Drink­wa­ter­fil­ters houden veront­rei­ni­gingen op een betrouw­bare manier weg van het huis­houden. De instal­latie is niet alleen verstandig, maar zelfs een must!

Mangelnde Wasserhygiene

Drinkwaterfilters

Productoverzicht

E1-filter– zo eenvoudig is drinkwaterhygiëne!

De BWT E1-filter maakt indruk met zijn ingenieuze concept en eenvoudige bediening: De hygiënebehuizing, de filterbeker met het filterelement, kan in enkele seconden worden vervangen. Het water kan in één handomdraai direct op het apparaat worden afgesloten – zonder gereedschap of spatwater.

Bij productregistratie biedt BWT 10 jaar garantie en worden er automatisch herinneringen per e-mail gestuurd – zodat u niet vergeet om het filterelement te vervangen!

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

BWT: uw partner voor de speciale situaties

Voor huis­hou­dens die niet zijn aange­sloten op het open­bare drink­wa­ternet, is het nodig om bron­water te behan­delen zodat het drink­water wordt. Het wordt sterk aanbe­volen om het regel­matig door een bevoegd labo­ra­to­rium te laten onder­zoeken.

Bij een eigen watervoorziening via een bron of tappunt biedt BWT, net als bij andere speciale speciale zoals bij een hoog percentage verontreinigingen, nitraat, ijzer of zware metalen in het water, ook de passende oplossing voor de zuivering van het water.

Laat u door onze ervaren BWT-experts advi­seren!

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

BWT-kwaliteit

Onze kwaliteitsbelofte

Hoe functioneert een drinkwaterfilter?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Werking

Bij drinkwaterfilters functioneert het filterelement als een fijne zeef: verontreinigende en zwevende deeltjes die groter zijn dan de openingen in de zeef, worden bij het filteroppervlak tegengehouden en kunnen niet meer in de waterleiding terecht komen. Het water wordt mechanisch gereinigd. De fijnheid van de filter wordt daarbij in μm (micrometer) aangegeven. Drinkwaterfilters van BWT hebben een filterfijnheid van 90 μm. Ter vergelijking: de gemiddelde diameter van een menselijke haar bedraagt ongeveer 100 μm.

Maar niet alle drinkwaterfilters zijn gelijk! Er wordt onderscheid gemaakt tussen filters met een vervangbaar filterelement en terugspoelfilters.

Filters met vervangbaar filterelement

Bij filters met vervangbaar filterelement wordt de reiniging van de filter in gang gezet door de filterelementen te vervangen. Om een hoge drinkwaterkwaliteit te kunnen garanderen, moeten de filterelementen uiterlijk elke zes maanden worden vervangen.

Met de E1-filter heeft BWT een volledig nieuw filtertype ontwikkeld. Door de uniek constructie en de zogenoemde bediening door één hendel is het vervangen van het filterelement heel comfortabel en zo gemakkelijk als bij geen enkele andere filter.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Terugspoelfilters

Bij terugspoelfilters wordt de reiniging van het filter in gang gezet door een spoelventiel te openen. Een deel van het gefilterde water wordt daarbij omgeleid en stroomt in tegengestelde richting door het filterelement. Zo komen de verontreinigende deeltjes los waarbij ze via de afvoer worden weggespoeld. Afhankelijk van het model kan het terugspoelen automatisch of handmatig gebeuren; het dient elke twee maanden plaats te vinden.

Alle BWT-terugspoelfilters, zoals bijv. de BWT R1, werken met tweefasen-terugspoeling: in de eerste fase worden de grove deeltjes weggespoeld, in de tweede fase vindt een fijnafzuiging van het filterelement plaats.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Veel­ge­stelde vragen

Wat is kalk?

Ons drinkwater is lang onderweg geweest vooraleer het in de filtratie- en chloreerinstallatie van de drinkwatermaatschappij haar laatste behandeling krijgt. Regenwater sijpelt doorheen bergen en grondlagen waar het alle aanwezige mineralen opneemt. Kalk is de verzamelnaam voor Calcium- en Magnesiumcarbonaat wat in vele gesteenten en grondlagen aanwezig is. Het mineraalarme water lost de kalk op en vervoert die onder vorm van oplosbaar bicarbonaat naar onze sanitaire installaties. Wanneer het water hier opwarmt in de boiler of verdampt in de douche, verandert het bicarbonaat opnieuw naar onoplosbaar carbonaat, wat neerslaat als een harde witte kalklaag.

Kan corrosie in waterleidingen mijn gezondheid schaden?

Door corrosie kunnen zware metalen afkomstig van de leidingen in het drinkwater terechtkomen en de kwaliteit van het water aantasten. Deze metalen kunnen, vooral bij kwetsbare personen (zuigelingen, zieken en ouderen), gezondheidsproblemen veroorzaken.Bijgevolg is het ook aangeraden om in geval van leidingen die niet beschermd zijn en na langdurige stilstand (meerdere dagen zonder waterafname) het water eerst enige tijd te laten lopen.
Meer laden

Service

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Blog

Water staat voor ons als levensmiddel op nummer 1. Daarom moet de kwaliteit van het water waarmee wij dagelijks talloze keren mee in aanraking komen, goed zijn. Maar hoe zorgt men voor de beste drinkwaterhygiëne?

Visit your local website

Stay on this website