Pharma & Biotech

Water in de zuiverste vorm

BWT is de wereldleider op het gebied van ultrapure waterbehandelingssystemen voor de productie van ultrapuur water en Water For Injection.

Pharma & Biotech

Levensverbeteraar

Water in de zuiverste vorm

Water is de meest gebruikte grondstof in de farma- en biotechindustrie. Water is onmisbaar in talrijke processen in deze sector. BWT is gespecialiseerd in de allerhoogste eisen die hier worden gesteld. Met meer dan 50 jaar ervaring behoren we tot de wereldtop van leveranciers van kritische ultrapure media. Aan de ene kant ontwikkelen we systemen die uit drinkwater pure stoom, ultrapuur water en Water for Injection maken, dit veilig opslaan en distribueren. Aan de andere kant biedt BWT diensten aan die de bedrijfszekerheid van installaties voor vele jaren of decennia garanderen.

Ultrapuur water & toepassingsgebieden

U komt dagelijks vaker in contact met water uit BWT-installaties dan u denkt: bij het tandenpoetsen in de morgen, wanneer u shampoo gebruikt in de douche, en ook daarna, wanneer u bodylotion aanbrengt; in het scheerschuim voor natscheren; in oogdruppels en contactlensvloeistof; in het hoofdpijntablet dat u gebruikt na een drukke dag; in reisvaccinaties; of in de injecties voor hond, kat, enz. WATER is overal in het dagelijkse leven aanwezig.

Female chemist analysing purified water
Female chemist analysing purified water

Ultra­puur water/WFI van BWT wordt natuur­lijk ook gebruikt door de farmacie en in de medi­sche tech­no­logie, bijvoor­beeld voor de vervaar­di­ging van insu­line voor diabe­tici, en de productie van pace­ma­kers, prothesen en kunst­ge­wrichten. Het zit in levens­red­dende infusen, maar ook voor home­o­pa­thi­sche genees­mid­delen is ultra­puur water/WFI onont­beer­lijk.

WFI is de oplossing voor het schoon maken en spoelen van verpakkingen en productiefaciliteiten in de farmaceutische sector. Daarbij worden verschil­lende zuiver­heids­graden onder­scheiden: ultra­puur water (Puri­fied Water, of ook wel: Aqua Puri­fi­cata) en water voor injec­tie­doel­einden (Water for Injec­tion, of ook wel Aqua ad iniec­ta­bilia).

Strikte voor­schriften in de zoge­heten farma­co­pees, garan­deren de veilig­heid voor de consu­menten.

OSMOTRON

De BWT OSMOTRON levert ultrapuur water dat voldoet aan de hoogste farmacienormen. Hij verenigt alle processtappen die nodig zijn voor de bereiding van Purified Water: van ontharding via omgekeerde osmose tot de SEPTRON-elektrode-ionisatie inclusief bediening en bewaking. Het resultaat is veilig en puur BWT Purified Water.

Gerenommeerde farmaciebedrijven, cosmeticaproducenten en talrijke ondernemingen uit andere branches vertrouwen op de BWT OSMOTRON. Met meer dan 1.000 installaties in gebruik wereldwijd is de OSMOTRON het succesvolste gestandaardiseerde systeem voor de bereiding van Purified Water – compact en absoluut betrouwbaar.

BWT Osmotron product image broadway engineering

SEPTRON

De SEPTRON is een spiraal gewikkeld elektro de-ionisatie module, die door BWT speciaal is ontwikkeld voor de farmaceutische industrie. In een SEPTRON worden rest­zouten uit water verwij­derd door middel van een fysisch-chemisch hybri­de­proces. Opti­o­neel kan een laatste ultra­fil­tra­tie­stap worden geïn­te­greerd, waarmee de hoogste micro­bi­o­lo­gi­sche veilig­heid en puur­heid wordt gega­ran­deerd.
BWT Septron product image BWT Septron product image

Veiligheid & service

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

Op het gebied van ultrapuur water is BWT de partner voor de gehele levenscyclus – van de planning van een installatie tot onderhoud en service. Samen met de operator stellen wij de optimale waterbehandelingsoplossing samen, op basis van de behoefte van de klant.

Wereldwijd zetten de servicemedewerkers van BWT zich in voor de langdurige betrouwbare werking van de installatie, zodat u altijd het betrouwbare en allerpuurste water van BWT tot uw beschikking heeft.

Meer informatie

Verdere infor­matie over de toepas­singen en oplos­singen voor de farma-​industrie vindt u bij BWT Pharma & Biotech.

BWT-technologie altijd & overal

BWT heeft als ambitie om voor elk doeleinde de beste kwaliteit water te leveren. Daarom bent u voor pure en ultrapure waterbehandeling bij BWT in goede handen en kunt u ook op BWT vertrouwen voor alle andere gebieden van waterbehandeling: drink-, boiler-, koel-, luchtbevochtigings-, verwarmings- of proceswater; u beschikt steeds over de optimale oplossing, gebaseerd op de modernste technologie.

Advies

We helpen u graag het BWT-product te vinden dat het beste bij uw behoeften past. Neem contact op met onze ervaren BWT-experts voor advies.

Visit your local website

Stay on this website