Behandel CV-water en zet je water om in geld

CV-waterbehandeling

Waterbehandeling raakt in Nederland meer en meer ingeburgerd, maar nog veel te vaak wordt het enkel geassocieerd met sanitair water. Wat veel mensen niet weten: het water waar cv-installaties mee worden opgevuld moet van de allerbeste kwaliteit zijn, anders kunnen kalkaanslag en corrosie de werking verstoren. Hierdoor behaalt de installatie zijn hoogste rendement niet meer. Om dit te vermijden heeft waterbehandelingsspecialist BWT specifieke oplossingen ontwikkeld, zoals de AQA therm MOVE Power.  Dit mobiel RO-toestel behandelt snel en gemakkelijk het vulwater van middelgrote tot grote verwarmingsinstallaties.
Floor heating system being installed Heating Protection

Uw partner in cv-waterbehandeling

Ontdek de AQA therm MOVE Power

De “MOVE Power” van het nieuwe, compacte omgekeerde-osmosesysteem van BWT is voorbestemd om ingezet te worden voor het efficiënt, eenvoudig en milieuvriendelijk vullen van uw verwarmingssysteem conform de Duitse VDI en de Belgische WTCB richtlijnen. Maar ze kan nog op veel meer manieren worden ingezet. Overal waar perfect zoutarm water op de meest flexibele manier ter beschikking moet worden gesteld, mobiliseert ze haar troeven: zowel mobiel als stationair, en altijd overeenkomstig de strengste eisen.
aqa therm move power with installer aqa therm move power with installer

WAAROM CV-​WATER BEHAN­DELEN?

cv-waterbehandeling

Voorkomen is beter dan genezen

Wat veel mensen niet weten: het water waar de cv-​installatie mee wordt opgevuld, speelt een belangrijke rol. Als het “verkeerde” water wordt gebruikt, kunnen afzettingen (zoals kalkaanslag of bezinksel) of corrosie storingen en dure reparaties veroorzaken, of zelfs leiden tot totale uitval van de verwarming. Met CV-​water dat op de juiste manier werd behandeld zorgt u voor een efficiënte en economische werking. Het rendement van de cv-​installatie is namelijk maximaal wanneer er geen kalk of andere afzettingen zijn, terwijl de juiste pH-​waarde ervoor zorgt dat de aanwezige metalen niet meer corroderen. Zo verleng je de levensduur van je verwarming en krijg je een voordelige energiefactuur. Op lange termijn bespaar je dus op zowel energie als onderhoud.

Welk water is geschikt voor CV-​instal­la­ties?

De Duitse inge­ni­eurs­ver­e­ni­ging VDI verfijnde dit jaar haar richt­lijnen voor de kwali­teit van cv-water: de bekende ‘VDI-2035-richtlijnen’. Hierin staan richt­waarden voor de hard­heid, de pH-waarde en de geleid­baar­heid (zout­ge­halte) in functie van het instal­la­tie­ver­mogen, de speci­fieke water­in­houd en de aange­wende metalen van leidingen en ketel. Dankzij de AQA therm MOVE Power voldoet uw vulwater aan de eisen van de VDI.

Perfect CV-​water
zonder toevoe­gingen voor een opti­maal systeem­ren­de­ment

BWT AQA therm Fill Blue garandeert een milieuvriendelijke, veilige en standaard conforme behandeling van het CV-water (volgens de Duitse richtlijnen VDI 2035 deel 1 en 2 en Buildwise (WTCB) TV 278).  Hierdoor werkt het centrale verwarmingssysteem (voor systemen <300 l) met zout/mineraalvrij vulwater en kunnen chemische toevoegingen worden vermeden. Dit betekent niet alleen een optimale bescherming tegen kalk en corrosie, maar garandeert ook een optimaal rendement van de installatie. 

For you and Planet Blue!
BWT AQA Therm Fill Blue broadway engineering
Infographic BWT AQA Therm Fill Blue
Infographic BWT AQA Therm Fill Blue

Speciaal ontworpen voor de instal­la­teur - een complete, eenvoudig te instal­leren kit.

BWT AQA therm Fill Blue, de voor­de­lige oplos­sing, wordt gele­verd in een instal­la­tiekit bestaande uit:

 • CV-​vulblok conform EN 1717 met inlaat-​/uitlaat­kranen
 • SRC-M patroon voor zout/mine­raalarm vulwater
 • Muur­be­ves­ti­gings­beugel met digi­tale water­meter
 • Aansluitkop met Speed-​Change-System (snel wissel systeem)

Kies voor de AQA therm MOVE Power

De ideale partner voor cv-​waterbehandeling

Gedaan met sleuren met zware en logge appa­raten: de AQA therm Move Power is krachtig én handig. Het toestel is gemak­ke­lijk verplaats­baar dankzij zijn klein formaat en frame op wiel­tjes. Ook inbe­grepen zijn twee monteer­bare ster­wielen, waar­door u gemak­ke­lijk trappen op en af wandelt.

De installateur die investeert in het toestel ziet zijn investering (bij regelmatig gebruik) al renderen na minder dan 3 maanden. Een set membranen van dit toestel gaat namelijk veel langer mee dan de harsen van een waterontharder. Het toestel levert tot 360 l/h en ca. 80.000 l. perfect zoutarm water met één membraanset! Na verza­di­ging kan u de membranen eenvoudig zelf vervangen. U koopt simpelweg de vervangmembranen aan bij BWT en de rest is plug and play.

Onge­acht de kwali­teit van het onbe­han­delde water, de AQA therm Move Power levert altijd perfect zoutarm water conform de strengste eisen, en dit wordt ook continu gemo­ni­tord. Zodra de instelbare grenswaarde (80 of 120 μS/cm) wordt over-schreden tijdens het vullen, ontvangt u een bericht via de applicatie en op het scherm van het toestel. Zo blijft de CV-​installatie altijd maximaal beschermd.

AQA therm MOVE Power

Zoom op de AQA therm MOVE Power

 • Vulcapaciteit van ca. 80.000 liter
 • Monteerbare sterwielen voor gemakkelijke verplaatsingen op trappen
 • Snelle membraanvervanging, zonder gereedschap
 • Meteen inzetbaar op Belgisch leidingwater
 • Bedieningsvrije vulprocedure, stopt automatisch wanneer de instelbare uitschakeldruk wordt bereikt
 • Conform de WTCB-TV-278 en de VDI-2053-richtlijnen

The super­po­wers

of the MOVE Power
 • Conform VDI 2035
 • Econo­misch
 • Duur­zaam
 • Perfect gezui­verd RO-​water
 • Voor vulling van CV-​kringen
 • Stati­o­naire of mobiele toepas­sing
 • Compact en handig verrijd­baar
 • Snelle en eenvoudig membraan­wissel
 • Instel­bare water­teller
 • Zonder stroom
 • Gaat langer mee dan demi­ne­ra­li­sa­tie­tech­niek met harsen
 • Uitge­ruste testkit koffer

Welke toestel kiezen?

BWT heeft producten om zowel kleine als grote installaties (aan) te vullen en de zuivering en ontzouting van CV-water.

AQA therm HFB + HES

Geschikt voor ontzou­ting van vul- en aanvul­water van kleine CV-instal­la­ties (<100l)

AQA therm HFB

 • Beveiligings- en bijvulklep met filter 25μm
 • Geïntegreerde terugstroombeveiliging Type BA
 • Instelbare drukregelaar 1,5 - 4,0 bar

AQA therm HES

 • Aansluitblok voor AQA therm patronen voor zuivering van (aan)vulwater van verwarmingsinstallaties
 • Modern display voor programmatie en opvolging van resterende capaciteit van het patroon
 • Mits adaptor kan eender welk toestel met grotere capaciteit worden aangesloten voor een snellere vulling
AQA Therm HFB
HRC

AQA therm MOVE Power

Geschikt voor ontzou­ting van vul- en aanvul­water van grote CV-​installaties( >100l)

 • Handig verplaats­baar toestel, zelfs via trappen 
 • De compactste in zijn soort, zowel verti­caal als hori­zon­taal op te stellen
 • Als voor­be­han­de­ling volstaat de filter die in de bijho­rende AQA therm MOVE case zit
 • Makke­lijk zelf te vervangen RO-​patronen, door afdraaien en de nieuwe weer op te draaien
 • Program­matie en opvol­ging via display en via App op smartphone
BWT AQA therm MOVE power
Aqa therm MOVE Power

AQA Therm HRA-​VE

Geschikt voor zuive­ring en ontzou­ting van CV-​water van grote CV-​installaties (>100l)

 • Handig mobiel toestel
 • On-​site filtratie en demi­ne­ra­li­satie van CV-​water
 • Met geleid­baar­heids­meter
 • Ook voor ontzou­ting van vulwater
a-therm-hra-ve_1280x1280

Down­load onze white­paper

Ontdek de AQA therm MOVE Power

AQA therm MOVE power
aqa therm move power

Contac­teer ons

Vragen over de AQA therm MOVE Power of over andere BWT-​producten voor cv-​water­be­han­de­ling? Stel uw vraag hier en wij nemen zo snel moge­lijk contact met u op.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit your local website

Stay on this website