Global
Heb je je land niet gevonden?
BWT werkt wereldwijd met duizenden partners in meer dan 80 landen. Stuur ons een bericht. De juiste contactpersoon neemt contact met u op.

BWT is expert in

omgekeerde osmose

De gekende membraantechnologie

Omgekeerde osmose is een proces dat afgeleid is uit de natuur, en waarbij de natuurlijke osmose wordt omgekeerd. Deze technologie voor waterbehandeling heeft zich wereldwijd al vele jaren bewezen als betrouwbaar en is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, gaande van horeca, luchtbevochtiging en CV-water, tot allerhande proceswaters. Met meer dan 50 jaar ervaring is BWT ook internationaal toonaangevend in de ontwikkeling van membraantechnologie.

Tech­no­logie

Membraan­tech­nieken vormen een uiterst betrouw­bare barrière tegen veront­rei­ni­gende stoffen, onge­acht hun concen­tratie in het water. De betrouw­baar­heid van deze tech­no­logie, de vraag naar het vermin­derd gebruik van chemi­sche producten maken van membraan­tech­no­logie een zeer gewaar­deerde oplos­sing voor de indu­strie.

 • Met omge­keerde osmose (Reversed Osmosis, RO) halen we 95 à 98% van de aanwe­zige zouten uit het water.
 • Wanneer de toepas­sing het vereist, plaatsen we 2 RO’s in serie, hierbij gaan we tot 99% ontzouten.
 • Met elektro-​deïo­ni­satie (EDI, gecom­bi­neerde ionen­wis­se­lings­hars +membranen +elec­tro­lyse tech­no­logie) gaan we naar ultra­zuiver H2O: naast 99,95% vd zouten worden ook alle orga­nica, opge­loste gassen en micro-​orga­nismen geëli­mi­neerd.
BWT-Bestaqua-14-ROC

ROC your water !

 • Produceert ongeveer 180l/u
 • Bluetooth app
 • Multi-inzetbaar watergekoelde motor
 • Eenvoudig te vervangen

ROC your water !

 • Produceert ongeveer 180l/u
 • Bluetooth app
 • Multi-inzetbaar watergekoelde motor
 • Eenvoudig te vervangen
BWT-Bestaqua-14-ROC

ROC your water !

 • Produceert ongeveer 180l/u
 • Bluetooth app
 • Multi-inzetbaar watergekoelde motor
 • Eenvoudig te vervangen

Producten

BWT Bestaqua ROC16

Het nieuwste BWT RO-​toestel, de Bestaqua 16-​ROC, produ­ceert ca. 180l./u. De water­ge­koelde motor van de 16-​ROC multi-​​inzet­baar is. Het toestel heeft een membraan dat bij vervan­ging even eenvoudig in- en uitge­schroefd wordt als een filter­pa­troon.

 • Via een Blue­tooth app worden op een smartphone de werkings­pa­ra­me­ters, meet­waarden en alarmen inge­steld en uitge­lezen.
 • De compacte toestellen kunnen zowel verti­kaal als hori­zon­taal geplaatst worden, en passen zodoende in de kleinste ruimtes.
 • De voor­be­han­de­ling bestaat naar­ge­lang het voedings­water uit een fijn­filter, even­tueel aange­vuld met een aktieve kool­filter.
no image available

BWT Permaq Pico

De Permaq Pico is een RO-toestel voor debieten van 150 tot 2500l/h.Het toestel komt in 9 uitvoe­ringen die werken op de ontzil­ting van drink­water.Meer­dere func­ties beschik­baar: offline of online, Low-Energy (zout­re­tentie 95–98%) of High-Retention (97–99%) membranen, 2-traps uitvoe­ring (zout­re­tentie 98.5–99.5%) met optie voor loog­do­se­ring voor CO2-verwijdering (geleid­baar­heid 1 tot 2 mS/cm)

 • Hygiënisch: De 'Full-Fit' RO-modules hebben geen stagnerend water waar zich anders een biofilm ontwikkelt
 • Neemt weinig plaats in door verticale opbouw
 • Eenvoudige reiniging en desinfectie door een simpele druk op de knop
Meer ontdekken
Permaq Pico

Permaq Prox SX

Het Permaq Pro-SX gamma bestaat uit 3 toestellen, voor debieten 4, 6 en 8 m³/u. De keuze van uitvoering hangt af van de waterkwaliteit: voorfiltratie, ontharding of anti-scalentdosering, 1- of 2-traps opstelling, met of zonder loogdosering of EDI (Electro-De-Ionisatie). Elke Pro-SX bevat een 5µm filter, een hogedrukpomp met frequentieregelaar, een aantal membranen, de sturing met o.a. continue meting van geleidbaarheid en debieten.

 • De 'Full-Fit' RO-modules hebben geen stagnerend water waar zich anders een biofilm ontwikkelt
 • Bacteriën hechten zich niet aan de verbindingsblokken
 • Ecologische materialen (zonder pvc)
Meer ontdekken
Permaq pro

Referentie

Contacteer ons

Welcome to the Belgian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Belgian website.

Continue on international site
Choose another country