Ons recept voor meer afwisseling bij het drinken van water

Steeds weer adviseren artsen, gezondheidsexperts en fitness-professionals om veel water te drinken. Maar waarom dat zo belangrijk is en hoe u uw dagelijkse waterconsumptie kunt afwisselen met magnesium-gemineraliseerd water verklappen wij u hier.
.
 • Water helpt bij het afvallen.
  Onder­zoe­kers hebben ontdekt dat je sneller gewicht verliest als je voor een hoofd­maal­tijd ca. een halve liter water drinkt. Na twaalf weken water­drinken bedraagt dit gemid­deld 1,3 kg. De weten­schap­pe­lijke verkla­ring: De vloei­stof vult simpelweg de maag en de water­drin­kers eten vervol­gens minder.
 • Water maakt je mooi.
  Elke afzon­der­lijke cel van ons lichaam bevat water, en daartoe behoren natuur­lijk ook de huid­cellen. Elke aanvoer van water heeft een "push-up effect" voor de huid­cellen. Wie dus last heeft van een bleke teint kan zich verheugen op dit opbeu­rende effect. Boven­dien is water ook een geduchte tegen­stander voor huid­ver­ont­rei­ni­ging en cellu­litis.
 • Water spoelt de giftige stoffen uit het lichaam.
  Ons lichaam heeft water nodig – niet alleen om mooier en fitter te worden, maar ook om bepaalde lichaams­func­ties in stand te houden. Water maakt het bijvoor­beeld moge­lijk dat scha­de­lijke stoffen via de nieren en de urine heel snel uit het orga­nisme worden gespoeld.
Mehr Abwechslung beim Wassertrinken
broadway engineering
 • Water helpt bij het afvallen.
  Onder­zoe­kers hebben ontdekt dat je sneller gewicht verliest als je voor een hoofd­maal­tijd ca. een halve liter water drinkt. Na twaalf weken water­drinken bedraagt dit gemid­deld 1,3 kg. De weten­schap­pe­lijke verkla­ring: De vloei­stof vult simpelweg de maag en de water­drin­kers eten vervol­gens minder.
 • Water maakt je mooi.
  Elke afzon­der­lijke cel van ons lichaam bevat water, en daartoe behoren natuur­lijk ook de huid­cellen. Elke aanvoer van water heeft een "push-up effect" voor de huid­cellen. Wie dus last heeft van een bleke teint kan zich verheugen op dit opbeu­rende effect. Boven­dien is water ook een geduchte tegen­stander voor huid­ver­ont­rei­ni­ging en cellu­litis.
 • Water spoelt de giftige stoffen uit het lichaam.
  Ons lichaam heeft water nodig – niet alleen om mooier en fitter te worden, maar ook om bepaalde lichaams­func­ties in stand te houden. Water maakt het bijvoor­beeld moge­lijk dat scha­de­lijke stoffen via de nieren en de urine heel snel uit het orga­nisme worden gespoeld.

Magne­sium gemi­ne­ra­li­seerd water voor meer smaak en afwis­se­ling.

Over smaak valt niet te twisten, maar over goede smaak wel. En juist waar het om water gaat kan te weinig afwis­se­ling in smaak snel tot verve­ling leiden. Het tafel­wa­ter­filter van BWT maakt van uw leiding­water door het toedienen van magne­sium een echte smaak­sen­satie. Meer nog: Met magne­sium gemi­ne­ra­li­seerd drink­water levert een waar­de­volle bijdrage aan uw dage­lijkse behoefte aan magne­sium. Boven­dien heeft met magne­sium gemi­ne­ra­li­seerd drink­water een nage­noeg neutrale pH-waarde, waar­door het als bijzonder lekker en zacht wordt ervaren. Boven­dien worden geur- en smaak­ver­sto­rende stoffen uit het water gefil­terd. Het resul­taat: een onge­kend verfris­send water om elke dag van te genieten.

Pinker smoothie

Berei­ding voor 1 glas:

 • doe 150 g diep­ge­vroren fram­bozen in een keuken­ma­chine
 • voeg 50 ml haver- of rijst­melk toe, en 100 ml gefil­terd, met magne­sium gemi­ne­ra­li­seerd water
 • Crushen of mixen
 • voeg 2 el agave­s­i­roop of honing toe en een snufje kaneel, en mix opnieuw kort
 • Giet het in een glas en garneer met basi­li­cum­blaadjes
Smoothie in BWT Glas Smoothie in BWT Glas

Dit artikel delen:

Vergelijkbare artikelen

Visit your local website

Stay on this website