Wereldgezondheidsdag

World Health Day
World Health Day
7 april 2020 is de dag om het werk van verpleegkundigen en vroedvrouwen te vieren en de wereldleiders te herinneren aan de cruciale rol die zij spelen in het gezond houden van de wereld. Verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers staan in de voorste gelederen van de COVID-19 respons.
.

BWT, als sociaal verantwoordelijk bedrijf, wil daarom zeker op 7 april alle verpleegkundigen en gezondheidswerkers bedanken voor hun dagelijkse inzet en in het bijzonder voor de strijd die zij leveren voor het indammen van het coronavirus.

Als innovator op het vlak van behandeling* van drink- en proceswater proberen wij de gezondheidswerkers te ondersteunen door prioriteit te geven aan het onderhoud en herstelling van de waterbehandelingsinstallaties in ziekenhuizen en in de aan de gezondheidszorg gerelateerde industrieën. Onze service-technici blijven voor hen onderweg.

In een tijd waarin nabijheid helpt en afstand levens redt, willen wij blijk geven van solidariteit en van een blijvend partnerschap.

* Onze toestellen maken dat water gebruikt kan worden voor uiteenlopende toepassingen:

gaande van een eenvoudige Filter die vuildeeltjes weerhoudt tot EDI (elektro-deïonisatie) installaties die water bereiden voor de aanmaak van vaccins en medicamenten.

Hiertussen zitten UV-lampen die besmet water weer drinkbaar maken, en RO (omgekeerde osmose) installaties die zuiver water produceren voor labo’s en apotheken, voor sterilisatoren van operatiemateriaal, of voor behandeling van nierdialysepatiënten.

World Health Day World Health Day

DIT ARTIKEL DELEN:

Welcome to the Dutch website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the Dutch website.

Continue on international site
Choose another country