Service thuis

Voor uw huishoudelijke installatie

Via onze website kan u een BWT-installateur in uw buurt vinden die een jaarlijks onderhoud bij u komen uitvoeren. Hierbij wordt een controle van de werking van de filter en de waterontharder gedaan.
 

Onder­houds­con­tract

Voor maximale beschikbaarheid en continuïteit van uw waterbehandelingsinstallatie en watervoorziening dient de installatie in perfecte conditie zijn. Het onderhoud dat BWT uitvoert is preventief onderhoud, uitgevoerd om deze conditie van uw waterbehandelingsinstallatie te waarborgen. Voor deze werkzaamheden staat een team van gekwalificeerde BWT engineers voor u klaar.

Onder­houds­con­tracten voor grotere (bedrijfs)instal­la­ties

Ook voor water­be­han­de­lings­in­stal­la­ties in bedrijven is onder­houd aange­raden. Zo voor­komt u schade aan de instal­latie en verlengt u de levens­duur van de toestellen. Beter voor­komen dan genezen!

 

Gega­ran­deerde zeker­heid met BWT onder­houds­con­tracten

Elke tech­ni­sche instal­latie heeft regel­matig onder­houd nodig om een lange levens­duur te kunnen garan­deren. U behaalt het beste resul­taat als u goed opge­leide, vakbe­kwame monteurs inscha­kelt die tevens onder­delen vervangen die aan slij­tage onder­hevig zijn. U kan BWT contac­teren voor tech­nisch en commer­cieel advies.


Onze dienst­ver­le­ning:

  • Op maat gemaakte onder­houds­con­tracten voor indu­striële water­be­han­de­lings­in­stal­la­ties
  • Onder­houd inclu­sief controle van vervan­gings­on­der­delen van uw indu­striële water­be­han­de­lings­in­stal­latie

 

Uw voor­delen:

  • Door regel­matig onder­houd van uw water­be­han­de­lings­in­stal­latie wordt de levens­duur van uw instal­latie verlengd en bespaart u op uw kosten
  • Vaak kan schade aan de instal­latie voor­komen worden wanneer men op tijd problemen herkent en direct in kan grijpen. verdere slij­tage of schade blijft dan uit.

 

Tele­fo­ni­sche bereik­baar­heid:

De servi­ce­af­de­ling van BWT is bereik­baar van maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.15 uur. Om u de moge­lijk­heid te geven om buiten deze tijden de servi­ce­dienst van BWT te kunnen raad­plegen, bieden we u drie moge­lijke onder­houds­con­tracten: 

  • Type Goud: Het 24 uurs contract, waarbij u 24 uur per dag, 365 dagen per jaar de servi­ce­af­de­ling tele­fo­nisch kunt bereiken. 
  • Type Zilver: U kunt de servi­ce­af­de­ling van maandag tot en met zaterdag bereiken van 07:30 tot 22.00 uur.
  • Type Brons: U kunt de servi­ce­af­de­ling van maandag tot en met vrijdag bereiken van 07:30 tot 22:00 uur.

Voor het afsluiten van een onder­houds­con­tract of het uitbreiden ervan met één van deze dien­sten, neemt u contact op met BWT Neder­land B.V., tele­foon­nummer 088 - 750 90 00.

Visit your local website

Stay on this website