Onderhoud door gebruiker

BWT Perla onderhoud

Uw BWT Perla is continu in gebruik en biedt u 24 uur per dag, 7 dagen per week een perfecte waterkwaliteit. Om een goede werking te garanderen, moet u uw BWT-apparaat regelmatig controleren.
Perla Header Perla Header

BWT Perla onderhoud

Onderhoud

Het belang van regelmatig onderhoud

Met de BWT Perla beschikt u over een duurzaam en onderhoudsvriendelijk product dat altijd voor u klaarstaat. Dat brengt echter ook een aantal verplichtingen met zich mee. Voor een goede werking moet u zorgen voor regelmatige inspecties en onderhoudswerkzaamheden. Regelmatig onderhoud voorkomt namelijk schade en reparaties, verlengt de levensduur van uw apparaat en bespaart geld.

Overzicht onderhoud

De volgende onderhoudswerkzaamheden moeten door de gebruiker worden uitgevoerd:

 • Afhankelijk van het verbruik: bijvullen van zout
 • Halfjaarlijks: routinematig onderhoud


Details over alle verdere onderhoudswerkzaamheden en inspecties vindt u in de handleiding:

Zout bijvullen

Het zout (regenereermiddel) moet regelmatig worden bijgevuld. De BWT Perla controleert met een sensor de voorraad van het regenereermiddel en meldt een tekort via de statusindicator van het apparaat (geel) en het display. Als u de BWT-app gebruikt, ontvangt u ook een melding via de app zodra het zout opraakt.

Belangrijk:

 • Bij het bijvullen van zout mogen er geen verontreinigingen in het regenereermiddelreservoir terechtkomen (reinig de verpakking voor gebruik indien nodig).
 • Als er zich in het regenereermiddelreservoir verontreinigingen voordoen, moet het met drinkwater worden gereinigd. Let er bij het bijvullen van het regenereermiddel op dat er geen vuil in de sluiting komt.

Hoe werkt het bijvullen?

 1. Open het Easy-Fill-deksel door er licht op te drukken
 2. Vul de zoutbak
 3. Sluit het Easy-Fill-deksel
 4. Bevestig het bijvullen met de toets "Bevestigen" in het menu Meldingen of in het menu Functies onder "Regenereermiddel bijvullen"

Salzbefüllung klein

Welk zout moet u gebruiken?


In principe kunnen alle in de handel verkrijgbare regenereermiddelen conform DIN EN 973 type A worden gebruikt.

BWT adviseert het gebruik van BWT Perla Tabs, die 99,6% zuiver zijn, voor maximale veiligheid tijdens elke regeneratie.

BWT Perla Tabs online bestellen
Perla Tabs

Halfjaarlijks onderhoud door gebruiker

De BWT Perla moet om de zes maanden met de onderhoudsfunctie worden gecontroleerd en gereinigd:

 • Open het menu "Onderhoud" > "Gebruiker" > "Starten"
 • Volg dan eenvoudigweg de stapsgewijze instructies

Stap 1/4: Lektest


De eerste stap is om het systeem te controleren op lekken. Let vooral op waterlekkage bij de schroefverbindingen (zie de blauwe pijlen op de afbeelding rechts).
Dichtigkeitsprüfung klein

Stap 2/4: Controleer de waterhardheid


Controleer in de volgende stap de ingestelde aanvankelijke waterhardheid. Gebruik de watercontrole die bij de inbouw- en bedieningshandleiding is ingesloten en volg de aanwijzingen voor het gebruik ervan op.
Wasserhärte messen klein

Stap 3/4: Controleer de watertoevoer


Controleer nu of het debiet en het verbruik van het systeem correct worden gedetecteerd. Laat hiervoor het water uit de kraan stromen.
Wasserzufuhr prüfen klein

Stap 4/4: Reiniging met BWT IOCLEAN

In deze stap voert u de halfjaarlijkse reiniging van uw product uit. Gebruik voor de reiniging uitsluitend de BWT-reinigingstabletten IOCLEAN:

 • Haal een reinigingstablet uit de verpakking
 • Plaats het reinigingstablet in de daarvoor bestemde opening in het apparaat
 • Druk op "Bevestigen"
 • De reiniging begint en de resterende tijd tot het einde van het spoelproces wordt weergegeven

Als het reinigingsproces is voltooid, verschijnt de bedrijfsindicatie.

BWT IOCLEAN bestellen
Reinigung klein

Servicepakketten & onderhoudsaanbod

Onderhoud door professionals

Voor een nog eenvoudiger en zorgelozer onderhoud van uw installatie biedt BWT verschillende servicepakketten en onderhoudscontracten aan.

Bepaal zelf welk aanbod het beste bij u past.

Naar de onderhoudscontracten
Tips and Tricks

Visit your local website

Stay on this website