BWT is expert in

Waterontharders

Kalkrijk water laat zijn sporen na

Water­ont­har­ders zijn de eenvoudigste manier om zacht water te gene­reren in gebouwen. Een water­ont­harder is dus onmis­baar in elk appar­te­ments­blok of kantoor­ge­bouw, maar ook in zieken­huizen, fabrieken, en andere collec­tieve en indu­striële toepas­singen. BWT beschikt over een breed gamma aan water­ont­har­ders dat een oplos­sing biedt voor elk verbruiks­pro­fiel. Een BWT water­ont­harder voor­komt (onhy­gi­ë­ni­sche) kalk­sporen, onnodig onder­houd en verlengt de levens­duur van sani­tair en appa­raten.

Tech­no­logie

Hoe werkt een waterontharder?
perla pro xl basement
perla pro xl basement

BWT-water­ont­har­ders verwij­deren kalk uit stads­water door ionen­wis­se­ling. Dit gebeurt in twee fases. Tijdens de onthar­dings­fase trekken de poly­sty­rene hars­bol­le­tjes in de ontharder calcium- en magnesium-ionen in het harde water aan. Deze ionen, die verant­woor­de­lijk zijn voor de hard­heid van het water, vervangen dan de natrium-ionen op de hars­bol­le­tjes. De natrium-ionen spoelen mee met het water, wat hier­door zacht wordt.

Tijdens de tweede fase, de rege­ne­ratie, worden de hars­bol­le­tjes terug voor­zien van natrium-ionen. Dit gebeurt met een pekel­op­los­sing, waarin een hoge concen­tratie van zou zit. De natrium-ionen winnen hun plaat terug op de hars­bol­le­tjes, en de uitge­dreven calcium en magnesium-ionen vloeien mee met het spoel­water naar de riool­af­voer.

Waarom kiezen voor een BWT water­ont­harder?

Water­ont­har­ding is de enige methode die de kalk volledig uit het water verwij­derd: bij alle andere systemen blijft er kalk in het water.

 • Kalk­aan­slag zorgt voor een lager rende­ment van appa­raten, snel­lere defecten en een hoger ener­gie­ver­bruik.
 • Kalk zet af en kan leidingen blok­keren, stoom­ke­tels bescha­digen en de werking van koel­to­rens beïn­vloeden. Het laat ook duide­lijke vlekken achter in keukens en badka­mers.
 • Kalk­aan­slag in appa­raten die water gebruiken kan zorgen voor een lager rende­ment en snel­lere defecten.
 • Zacht water vergt minder energie. Elke mm kalk die zich opsta­pelt in leidingen bete­kent 10% meer ener­gie­ver­bruik.

Zoom op de Perla Pro XL

 • Speciale sensor die geleidbaarheid meet tijdens spelfase zorgt voor 60% besparing van waterverbruik
 • Gepatenteerde packed bed-procedé (geblokkeerde harsvulling met tegenstroomregeneratie van onder tot boven) zorgt voor 40% minder zoutconsumptie dan bij traditionele waterontharders
 • Isolerende mantel en polypropyleen stuurventiel voor extra hygiënische bescherming van uw drinkwater
 • Automatische harsdesinfectie bij elke regeneratie voor minimale biofouling

Zoom op de Perla Pro XL

 • Speciale sensor die geleidbaarheid meet tijdens spelfase zorgt voor 60% besparing van waterverbruik
 • Gepatenteerde packed bed-procedé (geblokkeerde harsvulling met tegenstroomregeneratie van onder tot boven) zorgt voor 40% minder zoutconsumptie dan bij traditionele waterontharders
 • Isolerende mantel en polypropyleen stuurventiel voor extra hygiënische bescherming van uw drinkwater
 • Automatische harsdesinfectie bij elke regeneratie voor minimale biofouling

Product­keuze

Kies uit verschillende waterontharders

Geen product op maat van uw project? Contac­teer ons dan.

BWT Perla Pro XL NIEUW

De Perla Pro XL is het nieuwste lid in ons Perla Pro Gamma. Deze nieuwe gene­ratie water­ont­harder bevat nieuwe zuinige en hygi­ë­ni­sche tech­no­lo­gieën. Zo verbruikt hij zowel minder zout en minder spoel­water, maakt het gebruik van een inno­va­tieve door­stroom­tech­no­logie en bevat het een sensor die de afvoer­kwa­li­teit tijdens de rege­ne­ra­tie­fase meet.

 • Verkrijg­baar in 7 modellen, van 50 tot 250l hars­vo­lume
 • Debiet bij 1 bar drukval en zonder ophar­ding, naar­ge­lang model, van 7 tot 12 m³ per uur.
 • Uitwis­se­lings­ca­pa­ci­teit, naar­ge­lang model, van 168 tot 840 m³.°dH.
Meer ontdekken
Perla Pro XL

Rondomat duo

De BWT Rondomat Duo is een zuinige en hygi­ë­ni­sche duplex ontharder voor drink­water en indu­striële toepas­singen. Het Randomat Duo gamma bestaat uit 4 toestellen, te kiezen in functie van dagver­bruik en piek­de­biet. Er bestaat verschil­lende uitvoe­ringen: de DVGW-​uitvoering, met desin­fectie van harsen inbe­grepen, de I-​uitvoering, zonder desin­fectie van harsen, en de DVGW-​BOB-uitvoering, die een dubbele zoutbak heeft.

 • Korte en zuinige rege­ne­ratie (minder zout en spoel­water nodig)
 • Zuinig verbruik dankzij de compacte hars­vo­lumes
 • Nauw­keu­rige instel­ling van de rest­hard­heid

Meer ontdekken
BWT Rondomat Duo

Rondomat HVD

De BWT Rondomat HVD is een duplex alternerende ontharder met 2 harstanks uit glasvezelversterkt polyester, met hierin de onthardingshars van voedingskwaliteit. Het gamma bestaat uit 5 toestellen, van 2x 300L tot 2x 1550L hars. Elk toestel bevat een kleppenfront met 4 3-wegskranen, een impulswaterteller, een geleidbaarheidsmeter en een pekelinjector met pekelpomp.

 • Uiterst zuinig 'Packed Bed' systeem (tot 80% minder spoelwater en tot 60% minder zoutverbruik)
 • Een PLC-sturing voor de automatische omschakeling van de kolommen, met aanraakscherm voor de programmatie en de controle van de parameters
 • Ongevoelig voor te weinig druk in het leidingwaternet
Meer ontdekken
Rondomat hvd

Contacteer ons

Denkt u dat de Perla Pro XL past in uw volgend project of bent u simpelweg nieuwsgierig? Vul dit formulier in en een lid van het sales-team zal contact met u opnemen.

Ja, ik wil graag informatie van BWT ontvangen. Ik kan me op elk moment afmelden door een e-mail te sturen naar [email protected].
Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden*.

Visit your local website

Stay on this website