5 gode grunde til at drikke filtreret vand

mor og datter
Mor og datter
Hvad betyder filtreret ­vand for dig? Hvad betyder det for klimaet? Læs med, når vi giver dig 5 gode grunde til at tilvælge filtreret ­vand i din hverdag.
.

Derfor er det en god idé at drikke filtreret vand

 

  1. Vand­filtre forbedrer smagen i dit vand
  2. Øget velvære med magne­sium
  3. Filtre­reing af lokalt vand mind­sker CO2-​aftrykket
  4. Ansvar­lighed: Beskyt miljøet
  5. Filtre­ring af drik­ke­vand sparer dig tid og penge

1. Friskt og smag­fuldt vand: Vand­filtre forbedrer smagen i dit vand

Vores grund­vand bliver udfor­dret hver dag og vi har i mange år taget vores vand­kva­litet for givet. Med BWT vand­filtre kan du sikre at dit ­vand forsat har den høje vand­kva­litet, som vi sætter pris på i vores hverdag. Vores vand­filtre forvandler poste­vand til smag­fuldt mine­ralvand af høj kvalitet. Det betyder, at du hurtigt, nemt og bekvemt kan erstatte flaske­vand, ved at få mine­ralvand direkte fra vand­hanen. BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM til vand­hanen fjerner partikler, tung­me­taller samt smags­hæm­mende stoffer og tilføjer magne­sium, der efter­lader dit drik­ke­vand blødt og smag­fuldt. Hvis du værner bare lidt om smagskva­litet eller er en ægte connois­seur, vil du desuden opleve at det magne­sium­mine­ra­li­se­rede drik­ke­vand vil frem­hæve aromaen og smagen i dine varme drikke endnu mere.

2. Vita­litet: Magne­siummine­ra­li­seret vand under­støtter din velvære

Det er ikke kun smage og aromaer, der bliver forbedret ved filtre­ring af dit vand. Din krops velvære kan også drage fordel af magne­siummine­ra­li­seret vand. Under­sø­gelser påpeger nemlig, at magne­sium under­støtter den fysiske og mentale sundhed samt kan forhindre virk­nin­gerne af stress samt forhøjet blod­tryk. Filtreret magne­siummine­ra­li­seret ­vand under­støtter auto­ma­tisk en del af din daglige magne­si­um­ba­lance på en nem og effektiv måde.

Kvinde drikker vand
Kvinde drikker vand

3. Lokalt: Den flaske­frie zone sætter et mindre CO2-aftryk

Når du fravælger flaske­vand gør du samtidig en stor tjeneste for vores miljø, da du bliver en del af et mere smart og miljø­ven­ligt alter­nativ. Du støtter auto­ma­tisk ikke flaske­vands­mar­kedet, men får det bedste ud af det du har lige foran dig – vandet fra din vand­hane. Flaske­vand trans­por­teres ofte over ekstremt lange afstande, inden produktet lander i dit køle­skab. Dette resul­terer i et unød­ven­digt stort CO2-udslip, der er ødelæg­gende for vores klima. Du er med til at sætte et mindre CO2-aftryk, som er godt for både dig, din familie og vores blå planet.

4. Ansvar­lighed: Beskyt miljøet

Plastik er en del af mange produkter, hvad end det er kosmetik, embal­lage eller flasker. Men plastik er desværre også blevet en fast del af vores miljøpro­blemer. Plastik bliver produ­ceret i over­flod og en under­sø­gelse viser, at der hvert år udledes omkring 8 mio. tons affald i verdens­ha­vene, hvilket svarer til en lastbil fuld af plastik bliver tømt ud i havet hvert eneste minut. (Kilde: plastic­change.dk) Med et BWT vandfilter er du med til at redu­cere plastik­for­bruget og beskytter vores miljø – dag for dag.

5. Billigt: Filtre­ring af drik­ke­vand sparer tid og penge

Med et vand­filter instal­leret under køkken­va­sken, vil du opleve økono­miske bespa­relser. En gennem­snitlig familie med to voksne og to børn konsu­merer 140 liter vand på en måned. Hvis man skulle købe det i flaske­vand til en gennem­snitlig pris på 10 kroner per styk, ville det hurtigt blive en omkost­ningsrig affære på 1400 kroner om måneden. Et udskiftningsfilter til din vandhane koster fra 69 kroner om måneden. Med et BWT vandfilter har du altid friskt og smagfuldt mine­ralvand lige ved hånden.

Når du undgår plast­fla­sker i din dagligdag, giver du altså ikke afkald på noget som helst. Faktisk invi­terer du til mere livskva­litet, nydelse og miljø­ven­lighed, når du bliver en del af #bottlefreezone. Du får ikke bare bedre vand, du sparer ikke kun tid, penge og plast. Du bidrager hver dag, dråbe for dråbe, til en grøn­nere, bedre verden.

Du finder nemt en løsning der passer til dig!

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

broadway engineering

Visit your local website

Stay on this website