5 gode grunde til at drikke filtreret vand

mor og datter
Mor og datter
Hvad betyder filtreret ­vand for dig? Hvad betyder det for klimaet? Læs med, når vi giver dig 5 gode grunde til at tilvælge filtreret ­vand i din hverdag.
.

Derfor er det en god idé at drikke filtreret vand

 

 1. Vand­filtre forbedrer smagen i dit vand
 2. Øget velvære med magne­sium
 3. Filtre­reing af lokalt vand mind­sker CO2-​aftrykket
 4. Ansvar­lighed: Beskyt miljøet
 5. Filtre­ring af drik­ke­vand sparer dig tid og penge

1. Friskt og smag­fuldt vand: Vand­filtre forbedrer smagen i dit vand

Vores grund­vand bliver udfor­dret hver dag og vi har i mange år taget vores vand­kva­litet for givet. Med BWT vand­filtre kan du sikre at dit ­vand forsat har den høje vand­kva­litet, som vi sætter pris på i vores hverdag. Vores vand­filtre forvandler poste­vand til smag­fuldt mine­ralvand af høj kvalitet. Det betyder, at du hurtigt, nemt og bekvemt kan erstatte flaske­vand, ved at få mine­ralvand direkte fra vand­hanen. BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM til vand­hanen fjerner partikler, tung­me­taller samt smags­hæm­mende stoffer og tilføjer magne­sium, der efter­lader dit drik­ke­vand blødt og smag­fuldt. Hvis du værner bare lidt om smagskva­litet eller er en ægte connois­seur, vil du desuden opleve at det magne­sium­mine­ra­li­se­rede drik­ke­vand vil frem­hæve aromaen og smagen i dine varme drikke endnu mere.

2. Vita­litet: Magne­siummine­ra­li­seret vand under­støtter din velvære

Det er ikke kun smage og aromaer, der bliver forbedret ved filtre­ring af dit vand. Din krops velvære kan også drage fordel af magne­siummine­ra­li­seret vand. Under­sø­gelser påpeger nemlig, at magne­sium under­støtter den fysiske og mentale sundhed samt kan forhindre virk­nin­gerne af stress samt forhøjet blod­tryk. Filtreret magne­siummine­ra­li­seret ­vand under­støtter auto­ma­tisk en del af din daglige magne­si­um­ba­lance på en nem og effektiv måde.

Kvinde drikker vand
Kvinde drikker vand

3. Lokalt: Den flaske­frie zone sætter et mindre CO2-aftryk

Når du fravælger flaske­vand gør du samtidig en stor tjeneste for vores miljø, da du bliver en del af et mere smart og miljø­ven­ligt alter­nativ. Du støtter auto­ma­tisk ikke flaske­vands­mar­kedet, men får det bedste ud af det du har lige foran dig – vandet fra din vand­hane. Flaske­vand trans­por­teres ofte over ekstremt lange afstande, inden produktet lander i dit køle­skab. Dette resul­terer i et unød­ven­digt stort CO2-udslip, der er ødelæg­gende for vores klima. Du er med til at sætte et mindre CO2-aftryk, som er godt for både dig, din familie og vores blå planet.

4. Ansvar­lighed: Beskyt miljøet

Plastik er en del af mange produkter, hvad end det er kosmetik, embal­lage eller flasker. Men plastik er desværre også blevet en fast del af vores miljøpro­blemer. Plastik bliver produ­ceret i over­flod og en under­sø­gelse viser, at der hvert år udledes omkring 8 mio. tons affald i verdens­ha­vene, hvilket svarer til en lastbil fuld af plastik bliver tømt ud i havet hvert eneste minut. (Kilde: plastic­change.dk) Med et BWT vandfilter er du med til at redu­cere plastik­for­bruget og beskytter vores miljø – dag for dag.

5. Billigt: Filtre­ring af drik­ke­vand sparer tid og penge

Med et vand­filter instal­leret under køkken­va­sken, vil du opleve økono­miske bespa­relser. En gennem­snitlig familie med to voksne og to børn konsu­merer 140 liter vand på en måned. Hvis man skulle købe det i flaske­vand til en gennem­snitlig pris på 10 kroner per styk, ville det hurtigt blive en omkost­ningsrig affære på 1400 kroner om måneden. Et udskiftningsfilter til din vandhane koster fra 69 kroner om måneden. Med et BWT vandfilter har du altid friskt og smagfuldt mine­ralvand lige ved hånden.

Når du undgår plast­fla­sker i din dagligdag, giver du altså ikke afkald på noget som helst. Faktisk invi­terer du til mere livskva­litet, nydelse og miljø­ven­lighed, når du bliver en del af #bottlefreezone. Du får ikke bare bedre vand, du sparer ikke kun tid, penge og plast. Du bidrager hver dag, dråbe for dråbe, til en grøn­nere, bedre verden.

Du finder nemt en løsning der passer til dig!

BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM MP400

 • Fjerner kalk og tilføjer magne­sium
 • Opti­merer smag og aroma i kolde og varme drikke
 • Giver en påli­delig beskyt­telse mod kalk, hvilket giver dine hushold­nings­ap­pa­rater længere levetid
 • Bidrager til et mindre plast­for­brug og bedre miljø, da du undgår at købe mine­ralvand på flaske
 • Fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer

Pris for et enkelt kalk­filter

1.197 kr. 

Køb nu
aqa drink, vandfilter, mp400, kalkfilter

BWT aktivt kulfilter AC100

 • Fjerner uønskede pesti­ci­dre­ster
 • Forbedrer smagen i dit vand ved at redu­cere smags- og lugt­for­styr­rende stoffer
 • Efter­lader vandet sundt og smag­fuldt
 • Et bedre alter­nativ til flaske­vand da filtret bidrager til mindre plastik i miljøet
 • Kan benyttes sammen med et blød­gø­rings­anlæg
650 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, ac100, aktivt kulfilter

BWT mine­ral­filter +MAGNE­SIUM M300

 • Tilføjer magne­sium for vels­ma­gende drik­ke­vand
 • Fjerner smags- og lugt­for­styr­rende stoffer, som f.eks. tung­me­taller
 • Under­støtter din magne­sium balance
 • Et smar­tere alter­nativ til flaske­vand, der samtidig redu­cerer dit plast­for­brug
1.033 kr.
Køb nu
aqa drink, vandfilter, m300, mineralfilter

BWT bakterie- og aktivt kulfilter TC200

 • Redu­cerer pesti­cider, bakte­rier og klor
 • Fjerner stoffer, der kan påvirke lugt og smag af vandet
 • Opti­merer kvali­tetet af dit drik­ke­vand
 • Bidrager til mindre plastik i miljøet

1.498 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, tc200, bakteriefilter

BWT THERO 90PRO anlæg

 • Opnå det reneste vand
 • Omvendt osmose tekno­logi
 • Redu­cerer sprøj­te­gifte, ting­me­taller, orga­niske stoffer, vira, mikro­p­last, baktie­rier og kalk i vandet
 • App-forbindelse via bluet­ooth giver kontrol og over­blik over vandets kvalitet

10.995 kr.

Køb nu
aqa drink, vandfilter, thero

BWT AQUAlizer filterkande

 • Filtrer dit drikkevand
 • Magnesium-filtre medfølger
 • Filterkanden rummer 2,6 liter
 • Kan rense op til 120 liter vand

379 kr.

Køb nu
Filterkande, Aqualizer, vandfilterkande

Visit your local website

Stay on this website