AQAperla
AQAperla

BWT AQA Perla 25 C vízlágyító

bluetooth-on keresztüli kommunikáció az applikációval

Ajánlatkérés
Cikkszám:PERLA05017
 • a kedvező árú belépőt az „okos” vízlágyítók BWT digitális világába
 • Smart metering rendszerrel rendelkező vízlágyító berendezés
 • BIO funkció: a berendezés minden regenerálásnál automatikusan lefertőtleníti a gyanta töltetet
 • A berendezés által szolgáltatott víz vízkeménységi értéke állítható
 • A berendezés magyar nyelvű menürendszere még egyszerűbbé teszi a berendezés használatát
 • ÁNTSZ engedéllyel rendelkezik a berendezés

Lágy víz otthonában

Termékleírás

Ez a típus jelenti a kedvező árú belépőt az „okos” vízlá­gyítók BWT digi­tális vilá­gába. A több gene­rá­ciós fejlesz­tésen átesett AQA perla BIO vízlá­gyító már több, mint 30 éve gondos­kodik hazánkban a háztar­tások lágyvíz ellá­tá­sáról. Tagjait a modern design, gazda­ságos, környe­zet­barát üzemel­tetés és olyan trend­te­remtő funk­ciók jellemzik, melyek a kényelmet és a higi­é­niát szol­gálják. A legújabb gene­rá­ciós AQA perla BIO „C” típusú beren­de­zé­seket bluetooth-on keresztül össze­köt­heti a BEST WATER HOME appli­ká­ci­óval, nyomon követ­heti a család vízfo­gyasz­tását, tájé­ko­zódhat a beren­de­zésben a só mennyi­sé­géről, de szükség esetén akár házhoz is rendel­heti azt.

Az AQA PERLA BIO vízlágyító berendezések a hagyományos ioncserélő eljárás alapján működnek. Ennek során a keménységet okozó sókat nátrium ionokra cseréljük ki. Ez optimális megoldást nyújt ahhoz, hogy a keményből lágya vízkeménységet okozó sók kis mennyiségét tartalmazóvizet állítsunk elő.

Figye­lem­re­méltó termék­elő­nyök!

Az AQA perla BIO vízlá­gíytó család tagjait a modern design, gazda­ságos, környe­zet­barát üzemel­tetés és olyan trend­te­remtő funk­ciók jelle­mezik, melyek a kényelmet és a higi­é­niát szol­gálják. A vízkő­mentes otthonok szol­gá­la­tában. 

Ilyen funk­ciók például:

 • Smart mete­ring rend­szerrel rendel­kező vízlá­gyító beren­dezés csak a leme­rült gyan­ta­há­nyadot rege­ne­rálja, ezért sófe­lesleg nélkül dolgozik, így bizto­sítva a lehető legala­cso­nyabb üzemel­te­tési költ­séget.
 • BIO funkció, ami azt jelenti, hogy a beren­dezés minden rege­ne­rá­lásnál auto­ma­ti­kusan lefer­tőt­le­níti a gyanta töltetet, így bizto­sítva a higi­é­nikus közeget.
 • 72 órán­ként, ha a beren­dezés nem érzékel vízát­fo­lyást, gyors mosa­tással bizto­sítja a magas fokú higi­é­niai álla­potot. 
 • Akár 4 napon keresztül is megőrzi a beren­dezés a beál­lí­tott prog­ramot és érté­keket. 
 • A beren­dezés által szol­gál­ta­tott víz vízke­mény­ségi értéke állít­ható.
 • A beren­de­zésen talál­ható kijelző tájé­koz­ta­tást ad a lágyí­tott víz össz­mennyi­sé­géről, a rege­ne­rá­lások számáról, vala­mint a szerviz szük­sé­ges­sé­géről
 • A beren­dezés magyar nyelvű menü­rend­szere még egysze­rűbbé teszi a beren­dezés hasz­ná­latát 
BWT APPLIKCI AQA perla BIO
BWT APPLIKCI AQA perla BIO

Okostelefon applikációval összekapcsolható

Regisztálja AQA perla BIO C vízlágyító készülékét, és kövesse nyomon a család vízfogyasztását, áttekintheti a készülék állapotát, tájékozódhat a berendezésben a só mennyiségéről, de szükség esetén akár házhoz is rendelheti azt.

Itt töltheti le:

BWT Perla
BWT Perla

Mire van szükség az AQA Perla vízlágyító készülék telepítéséhez

A BWT vízlágyító berendezést minden esetben oda kell beépíteni, ahol a víz belép az otthonunkba.

A berendezés széria tartozéka a Multiblock (kerülőági szerelvényblokk). A kerülőági szerelvény lehetővé teszi, hogy a vízlágyító berendezés bármikor kizárható legyen a vízvezeték hálózatból (például: Meghibásodás esetén, hogy ne maradjon víz nélkül a ház).

Lebegőanyag vízszűrőre (pld. Europafilter RS vagy BWT E1 higiénikus vízszűrő), flexbilis bekötőcsőre szükség lesz a bekötéshez.

A vízlágyító berendezést fagy- és páramentes helyre kell elhelyezni. Azt szoktuk javasolni, hogy oda legyen beépítve a berendezés, ahol belép a víz a házba. Szennyvíz és elektromos csatlakozónak kell lennie a berendezéshez közel, továbbá padlóösszefolyónak a helyiségben.

A vízlágyító berendezés automatikusan működik, és nagyon kevés karbantartást igényel. A működéséhez a regeneráló só utánpótlást kell biztosítania, amit már applikációnk keresztül is nyomon követhet.

Javasoljuk, hogy félévente, az extra higiénia biztonság érdekben, a SANITABS higinikus só használatát. A berendezés évente javasolt karbantartatni a BWT márkaszervizzel illetve arra jogosult szerviz és AQAMESTER partnereinkkel.

water softener
water softener

A lágy selyemvíz előnyei

Látható és érezhető különbség

Kényeztetés - Védelem - Gazdaságosság

Kényeztetés

A lágy víz hozzájárulhat, hogy bőrünk megőrizhesse természetes bársonyos tapintását, hajunk pedig selymességét. Ruháink pedig megtarthatják eredeti színüket és pihe puha tapintásukat mosásról mosásra.

Védelem

Csökkenti a vízkőlerakódás mértékét a háztartási berendezésekbe, szerelvényeken, csempén és a zuhanykabinon. Így hozzájárulhat, hogy Ön kevesebb időt töltsön a takarítással, és több idő maradjon önmagára és a családra.

Gazdaságosság

Jó a környezetnek, jó a pénztárcának: lágy víz esetén akár feleannyi mosószer is elegendő, hogy hatékony legyen a tisztítás. Háztartási készülékeid pedig megőrizhetik eredeti hatékonyságukat, és megnövekedhet élettartamuk is, mivel vízkőlerakódás miatti meghibásodás megelőzhető.

Weiches Wasser zum Duschen

Kényelemmel

A BWT Best Water Home alkalmazás segítségével könnyedén nyomon követheti készülékeit. A teljesen automatikus és ingyenes házhoz szállításnak köszönhetően soha többé nem kell hazacipelnie a sót. Opcionálisan akár tíz vízfigyelővel is gondoskodhat a szivárgás elleni védelemről az egész házban, a garancia pedig meghosszabbítható hat évre.

Még több az alkalmazásról
Konnektivität App

Gyakori kérdések

Milyen hatásai vannak a túl kemény víznek?

A vízben oldott túl keménységet okotó só a következőket okozhatja: az energiaköltségek megnövekedése a bojlerek és melegvíz-tárolók lecsökkent teljesítménye miatt, a kávéfőző és az átfolyós vízmelegítők gyakran szükségessé váló vízkőtlenítése, akár 50%-kal nagyobb mosószerfogyasztás, sokkal több időt kell fordítani a fürdőszoba és a konyha takarítására, a vízzel működő készülékek élettartama jelentős mértékben lerövidülhet, az új beszerzések és javítások sűrűsödhetnek, az ivóvizes berendezéseken komoly vízkő réteg képződhet, amelyek nagy javítási költségekkel járhatnak.

Miért nehezíti meg a kemény víz a háztartási munkát?

A túl kemény víz miatt az ártalmatlan vízcseppek csúnya vízkőfoltokat okoznak pl. a tányérokon és különösen zavaró módon a poharakon, de a szerelvényeken és a csempéken, a zuhanyfülkék falain és a rozsdamentes acél mosogatóasztalokon is. A fürdőkádban mészszappan képződik, amely piszokszegélyként visszamarad. Mindezeket nem lehet egyszerű letörléssel eltüntetni, a vízkőfoltokat és a vízkőszegélyeket fáradságos módon, legtöbbször agresszív és környezetkárosító tisztítószerekkel lehet eltávolítani.

Milyen hatással van a kemény víz a bőrre?

A keményvíz a szappannal együtt nehezen oldható sókat, úgynevezett mészszappant képez. Ez a mészszappan visszamaradhat a bőrön és a hajon. Sok ember emiatt a bőre feszülését érezheti, és tompa, fénytelen hajról panaszkodik. A lágy víz használata hozzájárulhat, hogy a bőr tapintása megőrízhesse puhaságát a haj pedig selymes érzetét.

Miért terheli a kemény víz a környezetet?

A kemény víz estén sokkal több mosószert kell használni az ugyanolyan tisztító hatás eléréséhez, mint a lágy vízzel. Ezenkívül a vízkőfoltoknak a csempékről, szerelvényekről és a kerámiákról való eltávolításához gyakran agresszív tisztítószereket használnak – mindez megterheli a szennyvizet. Azt se felejtsük el, hogy már az 1 mm-es vízkőréteg a hőcserélő felületeken megnövelheti az energiafogyasztást.

Köteles a vízszolgáltató kifogástalan vizet rendelkezésre bocsátani?

Az Ön vízszolgáltatója garantálja azt, hogy Ön ivóvizet kapjon, mégpedig vezetéken házhoz szállítva. A víz minőségének szigorú alapjait az ivóvízrendelet írja elő. Ebből azonban az is világosan kiderül, hogy a házon belüli valamennyi berendezésnek is ki kell elégítenie ezeket a szigorú alapelőírásokat. A házon belüli vízhálózatban ez a minőség a melegítés, a különböző anyagok stb. miatt leromolhat – olyan problémák jelentkezhetnek ennek következtében, mint a vízkövesedés és a korrózió. Az ivóvízért viselt felelősség a vízóránál átszáll a szolgáltatóról az ingatlan tulajdonosára. Ezért az „ivóvíz-berendezés üzemeltetője“ maga is felelős a fogyasztási helyeken vételezett víz kifogástalan minőségéért.
Több betöltése

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg a megfelelő vízkezelő megoldást otthona számára.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Megjegyzés: A kezelendő víz minőségének ki kell elégítenie a 201/2001 (X. 25.) sz. kormányrendeletet, illetve az EU ivóvíz minőségre vonatkozó előírásait, továbbá a nyomásigénynek folyamatosan, a víztermelés szüneteiben is 3-6 bar közti értéken kell lennie.

Kérjük, műszaki vezetőjével, tervezőjével egyeztess a felhasznált technológiai csatlakozások anyagminőségek összeférhetőségét a lágyvízzel, kapacitásokat, térfogatáramokat stb.!

A berendezést +5°C és +35°C közötti hőmérsékletű helyiségbe, vízszintes, sík, szilárd, alapra kell telepíteni. Vízkezelő berendezés beépítése esetén, a helyiségben padlóösszefolyó kiépítésével vagy más módon kell megoldani a vízkezelő berendezés esetleges meghibásodásból eredő víz elvezetését. A kezelendő nyersvíz hőmérséklete nem haladhatja meg a + 30 °C-t. Tilos a berendezést erősen párás, vagy poros helységbe telepíteni. Óvni kell a fagytól, sugárzó hőtől, ultraibolya sugárzástól.

Energia illetve a mosó és mosogatószer megtakarításának mértéke függ az adott település vízkeménységétől és a lágyítás mértékétől.

A vízlágyító berendezések több fokozatban állítható, mely révén különböző erősségű vízkőcsökkentés érhető el egészen a teljes fizikai vízkőmentességig (0,1 nk°). Egy 5 nk értékkel rendelkező lágyvíz esetén, ami még megfelel az ivóvíz minőségnek, már nem tapasztalhat vízkőlerakódást a napi használat mellett, mivel vízkő nem jelenik meg rendszeres és szokásos takarítás mellett, azonban más sók kirakódása előfordulhat. Azok akár egy puha ruha segítségével is könnyedén eltávolíthatók.

A BWT a otthoni felhasználásra az 5 nk° érték beállítását javasolja, ami megfelel az ivóvízminőségi követelményeknek.

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country