Kis- és nagyipari

Szerviz vállalati ügyfelek számára

A BWT számos szervizszolgáltatást és szolgáltatást kínál a kis- és nagyipari vállalati ügyfelek számára.
Service von BWT für Geschäftskunden Service von BWT für Geschäftskunden

Szerviz vállalati ügyfelek számára

Átfogó garancia és szolgáltatások

A BWT-nél nem csak kiváló minő­ségre és első osztályú termé­kekre, hanem a lehető legjobb szer­viz­szol­gál­ta­tásra is számíthat. A BWT-termék megvásárlása után hagyatkozzon a BWT márkaszerviz szakembereire. Szak­értő csapa­tunk és átfogó szer­viz­szol­gál­ta­tá­saink válla­lati ügyfe­leink körében is a legtel­je­sebb ügyfél­elé­ge­dett­séget garan­tálják.

BWT ügyfélszolgálat

Szerviz és ügyfélszolgálat számára

BWT műszaki ügyfélszolgálat és szerviz

A BWT szer­viz­tech­ni­kusai egész Magyarországon rendel­ke­zésre állnak, és gondos­kodnak az ön készü­lé­ke­inek kifo­gás­talan műkö­dé­séről, és vész­hely­zetben a lehető legrö­vi­debb idő alatt kiérnek a hely­színre. Győződjön meg ön is a BWT gyári szerviz előnye­iről:

  • Szak­kép­zett munka­társak sok éves tapasz­ta­lattal
  • Megala­po­zott tudás a vízről és a vízke­ze­lésről
  • Eredeti pótal­kat­ré­szek gyors rendel­ke­zésre állása
  • A hely­színen, egész Magyarországon

A BWT gyári szer­vizét egysze­rűen elér­heti ügyfél­szol­gá­lati közpon­tunkon keresztül.

Szerviz igénylése
BWT Werkskundendienst

Így érhet el minket:

Pro.portal - online támogatás szerviz partnereinknek

BWT Pro Portal

A Pro Portal-on szerviz partenerink, AQAMESTER-eink online nyomonkövethetik ügyfeleik berendezéseit és a szervizigényeiket.

Emellett ugyanitt megtalálhatják a BWT termékdokumentációit, megnézhetik a BWT Akadémia képzéseinek időpontját.

BWT Partnerportal BWT Partnerportal

Visit your local website

Stay on this website