Kis- és nagyipari

Szerviz vállalati ügyfelek számára

A BWT számos szervizszolgáltatást és szolgáltatást kínál a kis- és nagyipari vállalati ügyfelek számára.
Service von BWT für Geschäftskunden Service von BWT für Geschäftskunden

Szerviz vállalati ügyfelek számára

Átfogó garancia és szolgáltatások

A BWT-nél nem csak kiváló minő­ségre és első osztályú termé­kekre, hanem a lehető legjobb szer­viz­szol­gál­ta­tásra is számíthat. A BWT-termék megvásárlása után hagyatkozzon a BWT márkaszerviz szakembereire. Szak­értő csapa­tunk és átfogó szer­viz­szol­gál­ta­tá­saink válla­lati ügyfe­leink körében is a legtel­je­sebb ügyfél­elé­ge­dett­séget garan­tálják.

BWT ügyfélszolgálat

Szerviz és ügyfélszolgálat számára

BWT műszaki ügyfélszolgálat és szerviz

A BWT szer­viz­tech­ni­kusai egész Magyarországon rendel­ke­zésre állnak, és gondos­kodnak az ön készü­lé­ke­inek kifo­gás­talan műkö­dé­séről, és vész­hely­zetben a lehető legrö­vi­debb idő alatt kiérnek a hely­színre. Győződjön meg ön is a BWT gyári szerviz előnye­iről:

  • Szak­kép­zett munka­társak sok éves tapasz­ta­lattal
  • Megala­po­zott tudás a vízről és a vízke­ze­lésről
  • Eredeti pótal­kat­ré­szek gyors rendel­ke­zésre állása
  • A hely­színen, egész Magyarországon

A BWT gyári szer­vizét egysze­rűen elér­heti ügyfél­szol­gá­lati közpon­tunkon keresztül.

Szerviz igénylése
BWT Werkskundendienst

Így érhet el minket:

Pro.portal - online támogatás szerviz partnereinknek

BWT Pro Portal

A Pro Portal-on szerviz partenerink, AQAMESTER-eink online nyomonkövethetik ügyfeleik berendezéseit és a szervizigényeiket.

Emellett ugyanitt megtalálhatják a BWT termékdokumentációit, megnézhetik a BWT Akadémia képzéseinek időpontját.

Irány a Pro Portal
BWT Partnerportal BWT Partnerportal

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country