Fordított ozmózis - RO

Hatékony vízkezelés kicsitől a nagyig

A fordított ozmózis – röviden RO - költség-és környezethatékony módszer a víz tisztítására. Egy félig áteresztő membrán segítségével eltávolítja a nyersvízben esetlegesen előforduló nemkívánatos elemeket.
Kérje ajánlatunkat
Reverse osmosis Reverse osmosis

Ener­gia­ta­ka­rékos fordí­tott ozmó­zisos - RO - vízke­zelő rend­szerek

Sótalan víz

Fordított ozmózis kezelés a kiváló minőségű vízért vegyszerek nélkül

A fordí­tott ozmózis – röviden RO - költséghatékony és környezet barát módszer a víz kezelésére.

A BWT széles termék palettával rendelkezik a fordított ozmózisos berendezések terén, így megoldást tud kínálni egy kisebb kávézó speciális igényeire, de a nagyobb gyártó üzem igényeit is ki tudja elégíteni. Egy berendezésként vagy egy moduláris vízkezelő-rendszer részeként telepítve a fordított ozmózisos berendezések az egyik a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb vízkezelési forma a nemkívánatos elemek eltávolításához az adott vízellátásból.

A fordított ozmózis egy olyan fizikai folyamat, amelynek során egy féligáteresztő membránt használnak a víz elválasztására a benne oldott anyagoktól.

 

Akár egy egységként vagy moduláris BWT vízkezelő sor részeként telepítve, a fordított ozmózis egyike a leghatékonyabb és legmegbízhatóbb vízkezelési technológiáknak, amellyel elérhető a nemkívánatos elemek eltávolítása az adott nyersvízből. Eltávolítja az összes oldott szilárd anyag 90-99% -át, az összes baktérium és finom szuszpendált részecske 98% -át, amelyeknek a mérete nem haladja meg az 0,1 mikront. A fordított ozmózis olyan fizikai folyamat, amelynek során féligáteresztő membránt használnak ahhoz, hogy a vizet elválasszák a benne oldott anyagoktól.

Alkalmazási területek

 • Technológiai víz
 • Kazán tápvíz előállítás
 • Étel és ital előkészítés
 • Élelmiszer feldolgozás
 • Esővízgyűjtő rendszerek
 • Autómosók
 • IJégkészítők és ivóvíz előállítás
 • Laboratóriumi vízellátás
 • Gyártástechnológia

Felhasználási terület

 • Szállodák és éttermek
 • Iskolák, egyetemek és kollégiumok
 • Kórházak és laboratóriumok
 • Gyártó üzemek
 • Élelmiszer és feldolgozóipar
 • Elektromos ipar
 • Sport és szabadidő létesítmények
 • Mezőgazdaság és kertészet
 • Nyomdaipar

A fordított ozmózis működése

Megbízható és könnyű karbantartani

A fordí­tott ozmózis olyan memb­rán­sze­pa­rá­ciós folyamat, amely nagy víznyomás révén képes vissza­tar­tani a nyers vízben jelen lévő oldott sókat (ionokat), és a tiszta vízmo­le­ku­lákat áten­gedni a memb­ránon. Az oldott sókat majdnem 100% -ban eltá­vo­lítják, és a membrán pórusai olyan kicsik, hogy még a mikro­or­ga­niz­musok, például a bakté­ri­umok és a piro­gének sem képesek átha­tolni rajta.

A tiszta vizet (perme­átum) össze­gyűjtik a tartályban, és innen pumpálják a felhasz­ná­lási pontig. A „piszkos” vizet (koncent­rátum) elve­zetik. Prog­ra­moz­ható logikai vezér­lőket (PLC) gyakran hasz­nálják a veze­tő­ké­pesség és egyéb műkö­dési para­mé­terek ellen­őr­zé­sére, így a még nagyobb rend­szerek is könnyen ellen­őriz­hetők és vezé­rel­hetők

BWT bestaqua ROC - Fordított ozmózisos vízkezelő

ÚJDONSÁG!

A BWT bestaqua ROC fordí­tott ozmó­tisos (RO) rend­sze­reket kife­je­zetten gőzfejlesztőkhöz, a gaszt­ro­nó­mi­ában illetve a labo­ra­tó­ri­u­mokban való hasz­ná­latra fejlesz­tettük ki. Az egye­dül­álló fordí­tott ozmózis tech­no­ló­gi­á­jával új stan­dar­dokat állít fel a vízop­ti­ma­li­zálás terü­letén.

Rend­kívül haté­ko­nyan állít elő alacsony sótar­talmú vizet, amire szükség van a labo­ra­tó­ri­u­mokban, moso­ga­tásnál, gőzfej­lesz­tésnél a kombi­gő­zö­lőkhöz vagy gőzpá­ro­lókhoz.

 • Egyszerű ellen­őrzés és irányítás a Bluetooth-tel csat­la­kozó alkal­ma­záson keresztül
További infó
Bestaqua ROC no image available
Reverse osmosis
Reverse osmosis

Fordított ozmózisos berendezések a BWT-től

Ipari kivitelű, RO vízkezelő berendezés soroktól az ultrakompakt, modern RO berendezésekig.

BWT bestaqua 60-62 

Kompakt fordított ozmózis vízkezelő

  A berendezés előnyei:

 • Háromféle kapacitás, de ugyanaz a kis helyigény és azonos felépítésű kabinet
 • Gyorsan beszerelhető és könnyen üzembe helyezhető az egyszerű, intuitív beüzemelési útmutatónak köszönhetően
 • Felhasználóbarát, intuitív kijelző, melyről minden fontos adat leolvasható a különleges
 • RobotFlow – azaz a permeátum-kihozatalt teljes mértékben automatikusan szabályozó – technológiának köszönhetően (csak HQ típusok esetén) minimális víz felhasználást eredményez
 • Kompakt felépítése folytán valamennyi alkatrésze egy kabinetben található.
További infó
BESTAQUA fordított ozmózis 60-62 no image available

BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő ipar beren­dezés

BWT RO fordított ozmózisos vízkezelő berendezések időtállók, takarékos üzeműek, és cégünk pedig garantálja az évtizedes alkatrész utánpótlást.

A membrán, a vízkezelő berendezés legérzékenyebb része, melyet a vízben lévő egyes szennyező anyagok károsíthatnak. A membrán védelme érdekében ezeket az anyagokat előzetesen el kell távolítani a vízből, vagy vegyszeres kezeléssel azok károsító hatását meg kell szünteti. A membránt károsító hatások megszüntetése a megfelelően kiválasztott és méretezett vízelőkezelő sor feladata.

További infó
Reverse osmosis no image available

BWT PERMAQ® Compact 274

Kompakt – „minden egy csomagban” – fordított ozmózis berendezés

BWT bestaqua 274 kompakt típusú fordított ozmózisos berendezés tökéletesen kezelt, alacsony sótartalmú vizet biztosít autómosók, kazánok, gőzgenerátorok számára, valamint nyomtatókhoz, autoklávokhoz, szárító berendezésekhez. A speciális, integrált RO membrán leöblítéssel kiváló víz minőséget érhetünk el.

A BWT PERMAQ compact 274 típusú berendezések helytakarékosak és könnyen beépíthetőek a (mosogató) pult alá. Ez a kompakt, felhasználóbarát berendezés teljesen integrált permeátum-tartállyal és elosztó rendszerű szivattyúval rendelkezik.

További infó
Permaq Compact fordított ozmózis vízkezelő no image available

BWT PERMAQ® Pico 10-90 fordí­tott ozmó­zisos beren­dezés

Ultrakompakt, moduláris szerkezet integrált csatlakozási technológiával a holttérfogat-szegény folyadékkezelésért és „Full-Fit” koncepció a csíraképződés megelőzésére. Thin-Film-kompozit membránok a magas permeát teljesítményért, permeát hozamért és az optimális sómegtartási arányért. Nemesacél merülőszivattyú az optimális hőelvezetés, a hosszú élettartam és a különlegesen halk üzem érdekében.
Bővebb infó
BWT permaq Pico 10-90 fordított ozmózisos berendezés no image available

Welcome to the hungarian website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the hungarian website.

Continue on international site
Choose another country