Fordított ozmózis - RO

Hatékony vízkezelés kicsitől a nagyig

A fordított ozmózis – röviden RO - költség-és környezethatékony módszer a víz tisztítására. Egy félig áteresztő membrán segítségével eltávolítja a nyersvízben esetlegesen előforduló nemkívánatos elemeket.
Kérje tanácsunkat
Reverse osmosis Reverse osmosis

Ener­gia­ta­ka­rékos fordí­tott ozmó­zisos - RO - vízke­zelő rend­szerek

Sótalan víz

Fordított ozmózis kezelés a kiváló minőségű vízért vegyszerek nélkül

A fordí­tott ozmózis – röviden RO - költ­ség­ha­té­kony és környezet barát módszer a víz keze­lé­sére.

A BWT széles termék palet­tával rendel­kezik a fordí­tott ozmó­zisos beren­de­zések terén, így megol­dást tud kínálni egy kisebb kávézó speci­ális igényeire, de a nagyobb gyártó üzem igényeit is ki tudja elégí­teni. Egy beren­de­zés­ként vagy egy modu­láris vízkezelő-​rendszer része­ként tele­pítve a fordí­tott ozmó­zisos beren­de­zések az egyik a legha­té­ko­nyabb és legmeg­bíz­ha­tóbb vízke­ze­lési forma a nemkí­vá­natos elemek eltá­vo­lí­tá­sához az adott vízel­lá­tásból.

A fordí­tott ozmózis egy olyan fizikai folyamat, amelynek során egy félig­át­eresztő memb­ránt hasz­nálnak a víz elvá­lasz­tá­sára a benne oldott anya­goktól.

 

Akár egy egység­ként vagy modu­láris BWT vízke­zelő sor része­ként tele­pítve, a fordí­tott ozmózis egyike a leghatékonyabb és legmeg­bíz­ha­tóbb vízke­ze­lési tech­no­ló­gi­áknak, amellyel elér­hető a nemkí­vá­natos elemek eltá­vo­lí­tása az adott nyers­vízből. Eltá­vo­lítja az összes oldott szilárd anyag 90-95% -át, az összes bakté­rium és finom szusz­pen­dált részecske 98% -át, amelyeknek a mérete nem haladja meg az 0,1 mikront. A fordí­tott ozmózis olyan fizikai folyamat, amelynek során félig­át­eresztő memb­ránt hasz­nálnak ahhoz, hogy a vizet elvá­lasszák a benne oldott anya­goktól.

Alkalmazási területek

 • Technológiai víz
 • Kazán tápvíz előállítás
 • Étel és ital előkészítés
 • Élelmiszer feldolgozás
 • Esővízgyűjtő rendszerek
 • Autómosók
 • IJégkészítők és ivóvíz előállítás
 • Laboratóriumi vízellátás
 • Gyártástechnológia

Felhasználási terület

 • Szállodák és éttermek
 • Iskolák, egyetemek és kollégiumok
 • Kórházak és laboratóriumok
 • Gyártó üzemek
 • Élelmiszer és feldolgozóipar
 • Elektromos ipar
 • Sport és szabadidő létesítmények
 • Mezőgazdaság és kertészet
 • Nyomdaipar

A fordított ozmózis működése

Megbízható és könnyű karbantartani

A fordí­tott ozmózis olyan memb­rán­sze­pa­rá­ciós folyamat, amely nagy víznyomás révén képes vissza­tar­tani a nyers vízben jelen lévő oldott sókat (ionokat), és a tiszta vízmo­le­ku­lákat áten­gedni a memb­ránon. Az oldott sókat majdnem 100% -ban eltá­vo­lítják, és a membrán pórusai olyan kicsik, hogy még a mikro­or­ga­niz­musok, például a bakté­ri­umok és a piro­gének sem képesek átha­tolni rajta.

A tiszta vizet (perme­átum) össze­gyűjtik a tartályban, és innen pumpálják a felhasz­ná­lási pontig. A „piszkos” vizet (koncent­rátum) elve­zetik. Prog­ra­moz­ható logikai vezér­lőket (PLC) gyakran hasz­nálják a veze­tő­ké­pesség és egyéb műkö­dési para­mé­terek ellen­őr­zé­sére, így a még nagyobb rend­szerek is könnyen ellen­őriz­hetők és vezé­rel­hetők

BWT bestaqua ROC - Fordított ozmózisos vízkezelő

ÚJDONSÁG!

A BWT bestaqua ROC fordí­tott ozmó­tisos (RO) rend­sze­reket kife­je­zetten gőzfejlesztőkhöz, a gaszt­ro­nó­mi­ában illetve a labo­ra­tó­ri­u­mokban való hasz­ná­latra fejlesz­tettük ki. Az egye­dül­álló fordí­tott ozmózis tech­no­ló­gi­á­jával új stan­dar­dokat állít fel a vízop­ti­ma­li­zálás terü­letén.

Rend­kívül haté­ko­nyan állít elő alacsony sótar­talmú vizet, amire szükség van a labo­ra­tó­ri­u­mokban, moso­ga­tásnál, gőzfej­lesz­tésnél a kombi­gő­zö­lőkhöz vagy gőzpá­ro­lókhoz.

 • Egyszerű ellen­őrzés és irányítás a Bluetooth-tel csat­la­kozó alkal­ma­záson keresztül
Bestaqua ROC broadway engineering
Reverse osmosis
Reverse osmosis

Fordított ozmózisos berendezések a BWT-től

Ipari kivitelű, RO vízkezelő berendezés soroktól az ultrakompakt, modern RO berendezésekig.

BWT bestaqua 60-62 

Kompakt fordított ozmózis vízkezelő

  A berendezés előnyei:

 • Háromféle kapacitás, de ugyanaz a kis helyigény és azonos felépítésű kabinet
 • Gyorsan beszerelhető és könnyen üzembe helyezhető az egyszerű, intuitív beüzemelési útmutatónak köszönhetően
 • Felhasználóbarát, intuitív kijelző, melyről minden fontos adat leolvasható a különleges
 • RobotFlow – azaz a permeátum-kihozatalt teljes mértékben automatikusan szabályozó – technológiának köszönhetően (csak HQ típusok esetén) minimális víz felhasználást eredményez
 • Kompakt felépítése folytán valamennyi alkatrésze egy kabinetben található.
BESTAQUA fordított ozmózis 60-62 broadway engineering

BWT RO fordí­tott ozmó­zisos vízke­zelő ipar beren­dezés

BWT RO fordított ozmózisos vízkezelő berendezések időtállók, takarékos üzeműek, és cégünk pedig garantálja az évtizedes alkatrész utánpótlást.

A membrán, a vízkezelő berendezés legérzékenyebb része, melyet a vízben lévő egyes szennyező anyagok károsíthatnak. A membrán védelme érdekében ezeket az anyagokat előzetesen el kell távolítani a vízből, vagy vegyszeres kezeléssel azok károsító hatását meg kell szünteti. A membránt károsító hatások megszüntetése a megfelelően kiválasztott és méretezett vízelőkezelő sor feladata.

Reverse osmosis broadway engineering

BWT PERMAQ® Compact 274

Kompakt – „minden egy csomagban” – fordított ozmózis berendezés

BWT bestaqua 274 kompakt típusú fordított ozmózisos berendezés tökéletesen kezelt, alacsony sótartalmú vizet biztosít autómosók, kazánok, gőzgenerátorok számára, valamint nyomtatókhoz, autoklávokhoz, szárító berendezésekhez. A speciális, integrált RO membrán leöblítéssel kiváló víz minőséget érhetünk el.

A BWT PERMAQ compact 274 típusú berendezések helytakarékosak és könnyen beépíthetőek a (mosogató) pult alá. Ez a kompakt, felhasználóbarát berendezés teljesen integrált permeátum-tartállyal és elosztó rendszerű szivattyúval rendelkezik.

Permaq Compact fordított ozmózis vízkezelő broadway engineering

BWT PERMAQ® Pico 10-90 fordí­tott ozmó­zisos beren­dezés

Ultrakompakt, moduláris szerkezet integrált csatlakozási technológiával a holttérfogat-szegény folyadékkezelésért és „Full-Fit” koncepció a csíraképződés megelőzésére. Thin-Film-kompozit membránok a magas permeát teljesítményért, permeát hozamért és az optimális sómegtartási arányért. Nemesacél merülőszivattyú az optimális hőelvezetés, a hosszú élettartam és a különlegesen halk üzem érdekében.
BWT permaq Pico 10-90 fordított ozmózisos berendezés broadway engineering

Visit your local website

Stay on this website