Szerviz háztartások számára

Bízhat bennünk!

A BWT bármelyik vízkezelési megoldását is választotta háztartásában, minden esetben tökéletes szervizszolgáltatásokat kínálunk önnek!
Familie genießt Zeit miteinander Perlwasseranlage Entspannung

Szerviz háztartások számára

Szerviz

Kiváló szerviz szolgáltatás az Ön otthona számára

A BWT nemcsak optimális vízkezelést biztosít minden háztartási területen, hanem mindemellett törekszik rá, hogy tökéletes szervizszolgáltatást is nyújtson. Legyen szó akár ivóvízszűrésről, vízlágyító berendezésről vagy vízkő elleni védőberendezésről, akár fűtővízkezelésről vagy UV-fertőtlenítésről – a BWT márkaszervizére mindig számíthat.

Üzembe helyezés

A tökéletes kezdet

Miután vízvezeték szerelője felszerelte az új vízlágyító berendezését, de nincs meg a jogosultsága, hogy azt garanciális keretek közt üzembehelyezze Önnek, a BWT márkaszervizétől igényelheti azt. A BWT regionális szervizei előzetesen egyeztettet időpontban végzik el Önnél ezt a feladatot és ellenőrzik a megfelelő bekötést is. Természetesen a vízlágyító készülék legfontosabb funkcióira illetve a készülék kezelésére lépéseire is betanítják Önt.

Még nincs időpontja az üzembe helye­zésre?

 


Üzembe helyezés igénylése
BWT Vollgarantie - Der perfekte Start

Vízlágyító berendezés üzembehelyezésének áttekintése:

 • A szabályos bekötés, beépítés ellenőrzése, a szükséges feltételeket is beleértve (pl. előszűrő, padlóösszefolyó megléte…)
 • Vízkeménység ellenőrzése, készülék beállítása a kívánt vízkeménységre
 • Próbaüzem és a vízlágyító berendezés megfelelő működésének ellenőrzése, adatok dokumentálása
 • Betanítás a kezelésre, üzemeltetésre, karbantartásra
 • A berendezés regisztrációja a BWT Best Water Home applikációban – amennyiben a berendezés rendelkezik online kapcsolattal
 • Működőképes készülék átadása
BWT Vollgarantie - Die Inbetriebnahme im Überblick

Termékek regisztrálása

Ha regiszt­rálja termékét, a vásárlás után is számos előnyt élvezhet készü­léke opti­mális higi­é­niája és bizton­sága érde­kében.

Előnyök:

 • reMEM­BERme – díjmentes emlé­kez­tető szol­gál­tatás
  Rend­szeres időkö­zön­ként e-mailben emlé­kez­tetjük a fontos karban­tar­tási és ápolási lépé­sekre (pl. eszköz­csere)
 • 10 év garancia
  Regisztrálja BWT E1 szűrőjét, és 10 év garanciát biztosítunk hozzá.

BWT Produktregistrierung - BWT Perla und E1 Einhebelfilter BWT Produktregistrierung - BWT Perla und E1 Einhebelfilter

Szerviz igénylése

Kérdése van szervizátalányainkkal és karbantartási ajánlatainkkal kapcsolatban? BWT-készüléke nem működik? Üzemzavar lépett fel, vagy javításra van szükség? A napi használat során számos olyan üzemzavar léphet fel, amelyet ön is el tud hárítani.

A javítás menete

Az időpont­egyez­te­tést köve­tően szerviz tech­ni­ku­sunk ellen­őrzi BWT készü­léke státu­szát, és infor­málja önt a szük­séges intéz­ke­dé­sekről, ezek költ­sé­ge­iről és az alter­natív lehe­tő­sé­gekről.

Előnyök

 • Márka­szer­viz­ként törek­szünk a prob­lémák gyors beazo­no­sí­tá­sára és a meghi­bá­so­dások haté­kony megol­dá­sára.
 • BWT szerviz szak­em­be­rekkel, regi­o­nális szerviz part­ne­rekkel ország­szerte bizto­sítja a szerviz lefe­dett­séget és gondos­kodik az Ön BWT készü­lé­kének a gyors és haté­kony szer­vi­ze­lé­séről.
 • Törek­szünk rá, hogy vész­helyzet esetén a lehető leggyor­sabban reagál­junk és elhá­rítsuk a prob­lémát.
Service Haus

BWT Szerviz műhely

Az üzemzavarok több mint 90%-ban az helyszínen orvosolhatóak, elháríthatóak. A helyszínen nem elvégezhető javítások esetén a szerviz technikusaink a BWT központi szerviz műhelyében végzi el a javításokat.

Innen biztosítjuk az eredeti, gyári pót- és csere alkatrész ellátását és raktározást is. Így törekedni tudunk arra, hogy gyorsan oldjuk meg a problémákat, és a pótalkatrészek gyorsan az Ön rendelkezésére álljanak.

Servicewerkstätte

Pótalkatrészek, tartozékok és pótalkatrész-raktár

Központi raktárunknak köszönhetően számos pótalkatrész és vegyszer – mint pl. regeneráló só –, valamint a tartozékok átfogó választéka gyorsan és egyszerűen elérhető. A BWT eredeti alkatrészek vásárlásával garantálhatja készüléke zökkenőmentes működését.

Személyesen is szívesen adunk tanácsot, hogy megtalálja az önnek leginkább megfelelő terméket.

BWT Ersatzteillager BWT Ersatzteillager

Visit your local website

Stay on this website