vállalati ügyfelek

Kereskedelmi & ipari létesítmények

Ivó- és hasznosvíz-rendszerek higiéniai biztonságát biztosító testreszabott termékek és eljárások a kereskedelem és az ipar számára.
Tudj meg többet
Office building at sunset Office building at sunset

vállalati ügyfelek

Vendéglátás (szállodák, éttermek, kávézók)

Ha jó a víz, a termékek is megfelelőek: a kávétól és a teától kezdve, a kenyéren és a péksüteményeken át, egészen a ragyogó edényekig.
Tudj meg többet
A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

vállalati ügyfelek

Gyógyszer- és biotechnológia ipar

A cégcsoport BWT Pharma & Biotech részlege az ultratiszta víz (WFI) és az ultratiszta gőz előállítására, tárolására és elosztására szolgáló vízkezelő berendezések és rendszerek vezető gyártója világszerte.
Tudj meg többet
Pharma und Biotech Pharma und Biotech

vállalati ügyfelek

Üzemanyagcella membránok

A BWT innovatív membránokat kínál a víztisztítás, valamint az üzemanyagcellákban történő energiaelőállítás és -tárolás területén megvalósított alkalmazásokhoz.
Tudj meg többet
Hydrogen fuel teaser image Hydrogen fuel teaser image

vállalati ügyfelek

Szakértelem

„Nem minden víz egyforma."

Hogy miért kap el bennünket a lelkesedés, ha vízről van szó? Egész egyszerűen azért, mert évtizedek óta folytatunk kutatást és fejlesztést a vízzel kapcsolatban, és ezért nagyon magas szinten értjük a víztisztítás teljes spektrumát. Szinten mindenhol, ahol vízről van szó, találkozhatunk a BWT előremutató megoldásaival: a magánháztartásokban, a kereskedelemben és az iparban; a gyógyszer- és a biotechnológia iparban, szállodákban és kórházakban, ill. községekben és városokban.

Folyamatosan dolgozunk az olyan eljárások és termékek fejlesztésén, melyek a legkülönfélébb alkalmazási területek számára mindig kiváló vízminőséget biztosítanak. Tesszük ezt mindig azzal a célkitűzéssel, hogy csökkentsük a nyersanyag- és az energiafogyasztást, és így minimalizáljuk a CO2-kibocsátásokat. A legkorszerűbb technológiák alkalmazása, az innovatív szellemiségünk, valamint a környezetbarát, ökonomikus és ugyanakkor szociális megközelítésünk olyan vállalattá tesz bennünket, mely felismeri és vállalja a felelősségét.

Víztechnológia minden élethelyzetre

Amin a BWT márkajelzése látható, a mögött a BWT sokéves szaktudása rejlik – méghozzá a vízkezelés minden felhasználási területén. E tekintetben minden egyes termékünk maximális biztonságra, higiéniára és egészségre törekszik.

Ágazatok és megoldások

BWT AQA drink vízautomaták

A BWT AQA DRINK vízadagoló-automatával friss, helybe szűrt vizet kínálhat az ügyfelei, alkalmazottai és látogatói számára.

Az ivóvíz-automata víztisztító patronnal működik, az Ön igényeire szabva. A szűrőpatron - attól függően hogy melyik típust választjuk - a szűrés során magnéziumot adhat a vízhez, illetve extra higiéniát biztosíthat a víznek, amellett hogy nagymértékben csökkenti a vízben a lebegőanyagokat, íz- és szagrontó összetevőket illetve a vízkőért felelős anyagokat.

A BWT AQA drink ivóvíz-automata bárhol elhelyezhető:

  • Irodákban
  • Üzemi területeken, műhelyekben
  • Közösségi terekben, mint egyetemek, iskolák, vagy állami intézmények
  • Orvosi, a fogorvosi vagy a kórházi várótermekben
  • Fitness és sport központokban
  • Szállodák, konferenciaközpontok közös helyiségeiben, wellness részlegekben
BWT AQADRINK ivovizautomatak BWT AQADRINK ivovizautomatak

Vendég­látás (szál­lodák, éttermek, kávézók)

Az optimalizált vízminőség hozzájárulhat hogy ropogós és vitaminban gazdag maradhasson a kombigőzölőben készült zöldség; ropogós, friss kenyér kerülhet ki a sütőből; a sült hús pedig ropogós bőrrel örvendeztetheti meg az ínyenceket. Ezenkívül a lágy víz hozzájárul, hogy a tiszta edények, ragyogó poharak és csillogó evőeszközök kerülhessenek elő a mosogatógépből. Ragyogó kilátások a vendéglátó egységek és szállodák számára!

A BWT egyedi, különleges követelményeknek megfelelő megoldásokat kínál a vendéglátás ipar számára.

A fresh cup of coffee A fresh cup of coffee

Keres­ke­delmi & ipari léte­sít­mé­nyek

Minden kereskedelmi és ipari vállalatnál, az egészségügy minden ágazatában, az összes kommunális alkalmazás során, ill. az épületgépészet területén rendkívül eltérő igényeket támasztanak a víztisztítással, vízkezeléssel szemben.

Több évti­zedes tapasz­ta­la­tunknak köszön­he­tően ismerjük ezeket az igényeket, melyeket a kifor­rott tech­no­ló­gi­á­inknak és termé­ke­inknek köszön­he­tően minden ágazatban képesek vagyunk telje­sí­teni. Szak­ér­tőink támo­ga­tást nyúj­tanak Önnek projektje során: a vízelem­zéstől kezdve a terve­zésen, a kivi­te­le­zésen és az üzembe helye­zésen át egészen a karban­tar­tásig. Azért, hogy sok éven át megbíz­ható és gazda­ságos legyen az üzemelés.


Office building at sunset Office building at sunset

Kórházak és labo­ra­tó­ri­umok

A kórházi és laboratóriumi folyamatoktól és felhasználástól függően eltérő vízminőségre lehet szükség. Ezek lehetnek például műtők, laboratóriumok, dialízis osztályok, steril állomások, terápiás medencék, konyhák, mosodák és még sok más.

A BWT évtizedek óta tervezi, fejleszti és telepíti kórházak számára a higiénikus vízkezelő rendszereket, amelyek lehetnek akár innovatív vagy standard rendszerek, akár rendkívül összetett, vagy testre-szabott megoldások.

Az első vízanalízistől kezdve az ügyféllel együttműködve dolgozunk, a teljes tervezési szakaszban egészen a kész vízkezelő rendszer elindításáig. Emellett biztosítani szeretnénk a vízkezelő berendezések folyamatos, hibamentes működését.

Korhazak es laboratoriumok Korhazak es laboratoriumok

Gyógyszer-​ és biotech­no­lógia ipar

A gyógyszer- és biotech­no­lógia ipar terü­letén a víz a leggyak­rabban hasz­nált nyers­anyag. Gyakran a fogyasz­tókban nem tuda­tosul, hogy a legtöbb folya­mathoz ultra­tiszta víz/WFI szük­séges, melynek a legszi­go­rúbb nemzet­közi hatályú szab­vá­nyoknak kell megfe­lelnie. A BWT beren­de­zései ultra­tiszta vizet/WFI-t készí­tenek az ivóvízből – a szük­séges minő­ségben és mennyi­ségben.

Több mint 50 éves tapasztalatának, a testre szabott megoldásainak, valamint átfogó szervizszolgáltatásának köszönhetően a BWT tökéletes partner az ultratiszta vizet igénylő rendszerek számára.

 

Female chemist analysing water Female chemist analyzing purified water

Üzem­anyag­cella memb­ránok

A BWT-​csoporton belül különös fontos­sá­gúak a memb­rán­tech­no­ló­giák: A memb­rá­nokat nem csupán a víztisz­títás terü­letén hasz­nálják, és nem csak azért gyártja őket a BWT. Energia előál­lí­tá­sára is hasz­nálják azokat. Ennek egyik példája a jövőbe mutató üzem­anyag­cella, melyben szintén memb­rá­nokat hasz­nálnak.

A BWT tehát nemcsak a tiszta víz szak­ér­tője az élet minden elkép­zel­hető terü­letén, hanem az inno­váció hajtó­ereje is a fenn­tart­ható ener­gia­elő­ál­lí­tást szol­gáló megol­dások tekin­te­tében.


BWT hydrogen fuel cell concept car BWT fuel cell concept car

Személyre szabott Tanácsadás

Örömmel segítünk, hogy Önnel közösen találjuk meg az igényeinek megfelelő vízkezelő megoldást.

Lépjen kapcsolatba a BWT - tanácsadókkal.

Visit your local website

Stay on this website