Onzuivere huid: waarom water bij huidproblemen ook van belang is

Gesicht waschen
Gesicht waschen
Wij leggen uit hoe u van uw leidingwater een beauty-elixer kunt maken dat uw huid frisser, schoner en zachter maakt.
.

Als u last hebt van een verontreinigde of droge huid, hoeft u niet veel geld te besteden aan dure cosmeticaproducten of -behandelingen.1 Studies laten zien dat de oplossing voor veel huidproblemen niet alleen een crème, maar ook water is (als het water tenminste de juiste hardheid heeft).

Mensen met een schilferige huid willen hun huidproblemen vaak oplossen door deze zeer grondig te verzorgen. Uit een studie van de universiteit van Kopenhagen blijkt dat veelvuldig wassen de huid kan beschadigen en de huidproblemen verergeren.2 Bij de proefpersonen ontstond als gevolg van te veel wassen een zeer droge en ontstoken huid. Een andere studie uit het Verenigd Koninkrijk bevestigde dat hard water bijdraagt aan huidproblemen.3 Of het water de huid schoner en zachter maakt of niet, is ook afhankelijk van de waterhardheid.

Wasserhärte testen

Hartes Wasser kommt in vielen Teilen Deutsch­lands und Öster­reichs vor. Der hohe Kalk­ge­halt in Wasser führt zu Verkal­kung von Geräten und es wird drin­gend geraten Wasser­auf­be­rei­tungs­lö­sungen zu nutzen. Sie möchten wissen, wie hart oder weich Ihr Wasser ist? Wir bieten Ihnen folgende Möglich­keiten an, um die Wasser­härte in Ihrem Haus­halt zu testen:

Hard water kan bijdragen aan een droge huid en huid­ziekten

Afhan­ke­lijk van de streek heeft het water een andere hard­heid. In veel plaatsen stroomt hard water door de leidingen. Kalk­af­zet­ting is meestal goed zicht­baar op kranen en in de water­koker en dat is indi­rect merk­baar op de huid. Want een studie door de univer­si­teit van Shef­field in het VK uit 2017 toont aan dat afzet­tingen de natuur­lijke bescherm­laag van de huid kunnen aantasten en er toe kunnen leiden dat de huid droog, ruw en schil­ferig wordt.4

Hier­door kan hard water niet alleen een droge huid veroor­zaken, maar ook huid­ziekten zoals eczeem.4 Dr. Simon Danby uit het vakge­bied infec­ties, immu­ni­teit en hart- en vaat­ziekten van de univer­si­teit van Shef­field verklaart hier­over: "Door bescha­di­ging van de bescherm­laag van de huid kan het wassen met hard water bijdragen aan het ontstaan van eczeem, een chro­ni­sche huid­ziekte die gepaard gaat met heftig jeukende rode uitslag". BWT-water­ont­har­ders zijn hier bijvoor­beeld een goede oplos­sing.

"Beschadiging van de huid door wassen met hard water kan bijdragen aan het ontstaan van eczeem."
Dr. Simon Danby - universiteit van Sheffield
Een gezamenlijke studie van de universiteit van Londen en King´s College Londen toont bovendien aan dat hard water kan bijdragen aan andere huidziekten zoals neurodermitis.5 De studie bekeek kleine kinderen die in huishoudens leefden met verschillende waterhardheden. Het resultaat: In gebieden met een hoge waterhardheid is het risico dat kleine kinderen neurodermitis krijgen verhoogd.

BWT-installaties voor zacht water bieden hulp

Deze onttrekken de stoffen die het water hard maken en zetten dit om in zijdezacht BWT-water. Een verschil dat je ziet en voelt!

Femme profitant d'une eau douce dans la douche
Femme profitant d'une eau douce dans la douche

Hard water kan ook een onzui­vere huid bevor­deren.

Hard water kan niet alleen een schil­fe­rige, droge huid, maar ook puistjes veroor­zaken. Want op een droge huid ontstaan eerder kleine scheur­tjes waar­door vuil­deel­tjes naar binnen kunnen dringen. En deze kunnen weer onzui­ver­heden en kleine ontste­kingen veroor­zaken. Een ander probleem: kalk op de huid zorgt ervoor dat het verzor­gende crèmes niet meer zo goed in de huid­lagen kunnen trekken. Met als gevolg dat er meer verzor­ging nodig is om de geïr­ri­teerde huid tot rust te brengen.

Onder­zoe­kers van de univer­si­teit van Shef­field hebben ontdekt dat een water­ver­zachter een oplos­sing voor diverse huid­pro­blemen kan zijn. Uit hun eerste onder­zoeken blijkt dat in gebieden met hard water het instal­leren van een water­ont­harder thuis het ontstaan van huid­pro­blemen zoals eczeem kan redu­ceren. Dr. Carsten Flohr, co-​auteur van de studie, zegt daar­over dat in het VK 1 op vijf kinderen en 1 op 12 volwas­senen last heeft van eczeem: "In de eerste dagen en maanden van ons leven is de huid het meest gevoelig voor bescha­di­gingen en komt eczeem het meest voor".6

moeder met baby
moeder met baby

Water­ont­har­ders zorgen voor zacht water en een zach­tere huid

Omdat kalk­hou­dend water bewezen bijdraagt aan huid­pro­blemen, is het juist voor gezinnen met kinderen, maar ook voor alle volwas­senen raad­zaam om het water in gebieden met hard water te verzachten. Daar­voor zijn de water­ont­har­ders van BWT geschikt.7

Toestellen die zacht water produ­ceren verwij­deren de kalk uit het water en zetten het om in zijde­zacht water, dat zachter en aange­namer is voor de huid. Het zachte water onder­steunt het reini­gings­proces van de huid en verbe­tert boven­dien de werking van de verzor­gings­pro­ducten. Want zonder kalk­af­zet­ting op de huid kunnen de verzor­gings­pro­ducten beter inwerken op de huid en hun volle­dige werking ontplooien.

Une eau douce pour le bain
Une eau douce pour le bain

Dit artikel delen:

Vergelijkbare artikelen

Visit your local website

Stay on this website