Slim besparen in de winter

Clever sparen
Clever sparen
Juist bij verwarmen zijn er veel mogelijkheden om te besparen. Daarom hebben wij hier voor u een paar praktische tips over hoe u slim kunt besparen op uw verwarmingskosten.
.
Als de dagen lang­zaam maar zeker weer korter worden. Als het kwik in de ther­mo­meter weer onder nul gaat. Als het ´s morgens vriest dat het kraakt en het donker is. Dan maken wij het binnen lekker behaag­lijk gezellig voor onszelf. Een niet geheel onbe­lang­rijke bijdrage hieraan wordt gele­verd door de verwar­ming. Tegen­woordig vertrouwen wij er hele­maal op dat het met een druk op de knop of een draai aan een wieltje direct lekker warm wordt. Maar we weten ook alle­maal dat verwarmen ook een hele­boel geld kost. Maar: Juist bij verwarmen zijn er veel moge­lijk­heden om te besparen. Daarom hebben wij hier een paar prak­ti­sche tips over hoe u slim kunt besparen op de verwar­mings­kosten.

1. CV-​water opti­maal behan­delen

In een verwar­ming hoort alleen water dat speci­fiek voor dit doel is behan­deld, en zeker geen normaal leiding­water. Want verwar­mings­water moet aan zeer bepaalde eisen voldoen: Opti­maal behan­deld water voor een verwar­ming is zoutarm en vrij van kalk, het moet voldoen aan een bepaalde hard­heid en pH-​waarde en over een bepaalde concen­tratie zuur­stof beschikken. Het toevoegen van mili­eu­be­las­tende stoffen of chemi­ca­liën is dan niet meer nodig. Als het verkeerde water wordt gebruikt voor een verwar­ming, kunnen er kalk­af­zet­tingen ontstaan waar­door het rende­ment van de verwar­ming terug­loopt en het ener­gie­ver­bruik toeneemt. Verkeerd water kan ook de metalen onder­delen in het systeem aantasten en corrosie veroor­zaken. Dat veroor­zaakt dan weer repa­ra­ties die ook kosten met zich meebrengen.

Tip: CV-water behandelen

Voor de verwar­mings­in­stal­latie wordt aange­raden behan­deld water te gebruiken. Uw verwar­mings­in­stal­latie werkt daarmee effi­ci­ënter, verbruikt minder energie, heeft minder repa­ra­ties nodig, en daarmee blijven ook uw kosten laag.

 

Op deze manier zorgt u gedu­rende de winter voor een effi­ci­ënte, onderhouds-​ en storings­vrije werking.

AQA therm Galerie

2. Elke graad telt

Wie de kamer­tem­pe­ra­tuur verlaagt kan flink besparen: door een graad te verlagen wordt ca. zes procent op de ener­gie­kosten bespaard. Als de tempe­ra­tuur bijvoor­beeld van 23 °C naar 18 °C wordt verlaagd, nemen de verwar­mings­kosten met ca. 30 procent af. Als richt­lijn geldt: In het woon­ge­deelte moet de tempe­ra­tuur ca. 20 °C bedragen, in de keuken waar de vaat­wasser, fornuis en andere elek­tri­sche appa­raten 'meever­warmen' volstaat 18 °C en in de slaap­kamer is 17 °C voldoende. Maar de persoon­lijke comfort­tem­pe­ra­tuur is uitein­de­lijk altijd door­slag­ge­vend.

3. Ther­mo­staat slim gebruiken

Er is een spreekwoord dat zegt: "Time is money!" Dat geldt ook voor uw verwarming: Wie zijn thermostaat slim instelt, verwarmt kamers zoals de badkamer op het gewenste tijdstip. Zodat bijvoorbeeld de badkamer ´s morgens voor het douchen lekker warm is. Een extra verwarmingselement is dan niet meer nodig. Verwarmen met stroom is bovendien duurder dan welke wijze van warmtewinning ook: Een heteluchtventilator van 2.000 watt kost in een verwarmingsperiode ca. 80 euro aan stroom. Dus: Ook bij het verwarmen altijd goed op de tijd letten!

4. Verwar­ming regel­matig contro­leren

Door de verwar­ming regel­matig door een instal­la­teur te laten contro­leren werkt uw verwar­mings­in­stal­latie effi­ciënt en econo­misch. En wat tips betreft: Deskun­dige monteurs hebben meestal ook nog wel andere profes­si­o­nele bespaar­tips paraat.

5. Verwar­ming ontluchten

Werkt het continu borrelen en tikken van de verwar­mings­buizen op de zenuwen? Wordt de verwar­ming niet meer echt warm? Dan is het de hoogste tijd om uw verwar­ming weer te ontluchten! Daar­voor heeft u geen monteur nodig, dit kunt u zo zelf doen: gewoon het ontluch­tings­schroefje met de daar­voor bestemde sleutel open­draaien en net zo lang lucht laten ontsnappen tot er water uit komt. Dan is de lucht eruit. Na het ontluchten moet u wel de water­druk van de instal­latie contro­leren.

6. Nissen achter verwarmingselementen isoleren

Soms is een kijkje achter de verwarming voldoende om te bezuinigen. Waarom? Dat is eenvoudig toe te lichten: Vaak zijn juist de muren achter de verwarming dunner en gaat op deze plaatsen zeer veel warmte verloren. De gemakkelijke oplossing: Nissen achter de verwarming voorzien van isolatiemateriaal. Als deze goed worden aangebracht reflecteren ze de warmte de kamer in en de energie (en dus uw geld) verdwijnt dan niet meer door de muur.

7. Verwarmingselementen vrij maken

Afgesloten of afgedekte verwarmingen kunnen hun warmte niet aan de lucht in de kamer afgeven. Zo voorkomen bijvoorbeeld gordijnen die een verwarming afdekken, dekens die over de verwarming zijn uitgehangen of grote meubels die voor de verwarming staan dat de warmte optimaal kan uitstralen. Het gevolg: er ontstaat warmteophoping en de verwarmingskosten nemen met tot vijf procent toe. Hierom is ons motto: bevrijd alle verwarmingselementen!

8. Goed ventileren

Als u uw ramen altijd in de kiepstand zet, dan gooit u letterlijk uw geld het raam uit. Het is beter om vaker kort en krachtig te ventileren. Tien minuten zijn voldoende om de lucht een keer volledig te verversen. Helemaal niet ventileren is overigens evenmin een oplossing: als de vochtige lucht er niet uit gaat, kan een voor de gezondheid schadelijke schimmel ontstaan.

9. Andere kamers niet meeverwarmen

Veel mensen denken te besparen op de verwarmingsenergie van de ene kamer door een andere kamer indirect mee te verwarmen. Dat klopt echter niet! Er vindt zelfs het tegenovergestelde plaats: Elke verwarmingselement is geschikt voor een bepaalde kamerinhoud. Als er wordt geprobeerd om een andere kamer mee te verwarmen, moet de verwarming beduidend meer energie gebruiken dan waarvoor deze geschikt is. Onze tip: Houd de kamerdeur gesloten en verwarm de aangrenzende kamer op de gewenste temperatuur. Dat bespaart geld.

10. Ramen en deuren afdichten

Als ramen en deuren niet zijn afgedicht kan koude en vochtigheid in de woning komen. Met als logisch gevolg: Er is meer energie nodig om de woning warm te houden. Daarom onze tip: Behaal door voegen en scheuren bij raam- en deurkozijnen af te dichten een fabelachtige besparing tot 25 % op uw energie. Zo eenvoudig kan besparen zijn!

Vrijblijvend advies

Wanneer u wilt weten of uw leiding­water voldoet aan alle eisen, en of u alle moge­lijk­heden hebt benut om energie-​ en geld te besparen bij uw verwar­ming, dan geven wij graag vrij­blij­vend advies.

Wij helpen u graag en hebben beslist nog wel een profes­si­o­nele tip voor u paraat!

Checking heating Checking heating

Dit artikel delen:

Vergelijkbare artikelen

Visit your local website

Stay on this website