Sport Sponsoring

Engagement in Formula 1

BWT stays on the F1 grid continuing as a Formula 1 principal sponsor in 2019.
Read more
Formula 1 car Formula 1 car

Best Water Technology

Om oss

Uten vann, intet liv, ingen vekst, ingen fremgang. Derfor har BWT viet seg til livseliksiren vann – vårt viktigste næringsmiddel. Med visjonen om å bli nummer 1 internasjonalt innen vannteknologi. Med produkter og prosesser som er både økologiske og økonomiske

Best Water technology

Navnet vårt er programmet vårt: Vi ser det som vårt oppdrag å utvikle de beste produk­tene og tjenes­tene til vann­be­hand­ling. Dess­uten: Vann er vårt oppdrag. Vi sørger for hygiene, sikkerhet og helse i daglig kontakt med vann. Hver dag forsker vi på inno­va­tive løsninger og arbeider med å utvikle oss selv og våre produkter.

Bak ligger ambi­sjonen om å kunne tilby kundene våre anlegg, tekno­lo­gier og tjenester for vann­be­hand­ling samtidig som vi beskytter ressur­sene på vår blå planet.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Slagordet vårt «For You and Planet Blue» oppsummerer oppdraget vårt: Som selskap bestreber vi oss på å opptre bærekraftig og ansvarlig – både med tanke på enkeltmenneskers behov og med tanke på å bevare jorden som et unikt sted.

For You

Målene og produktene til BWT er rettet mot mennesker og deres behov. «You» står for kundene, samarbeidspartnerne og medarbeiderne våre.

For Planet Blue

Tydeliggjør på den ene siden den sentrale rollen elementet vann spiller på den blå planeten vår. Men også hvilken rolle BWT har. Vi bruker vår kunnskap til å behandle og gjøre nytte av planetens begrensede vannressurser – alltid i harmoni med naturen.

Sertifisering

Vi konkretiserer våre visjoner ved å få dem testet og sertifisert av uavhengige institusjoner. Ved hjelp av kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001 og styring etter HACCP-standarder (Hazard Analysis Critical Control Points, et kvalitetsverktøy for næringsmiddelindustrien) streber vi etter den høyeste kvaliteten på våre produkter og dermed kundetilfredshet. For å forankre temaet bærekraft langsiktig i alle våre aktiviteter, har vi innført både miljø- og energiledelse i henhold til hhv. ISO 14001 og ISO 50001. Også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) sender vi et klart signal: med en sertifisering i henhold til OHSAS 18001 – for sikkerhet og helse for våre medarbeidere. Alle selskapene i BWT-gruppen styrer etter disse standardene. Noen av våre selskaper har allerede et stort antall ISO-sertifiseringer. Alt dette gir våre kunder og samarbeidspartnere visshet om at vi handler og arbeider etter de strengeste standardene.

Vannteknologier

Technology cloud
Technology cloud

Bare den som tenker og handler innovativt, kan oppnå et teknologisk forsprang. Derfor forsker vi i BWTs innovasjonssentre kontinuerlig på alle områder innen vannbehandling: Prosesser for filtrering, filtermedier, ionebyttesystemer for demineralisering, bløtgjøring, avkarbonisering, membranteknologi (mikro-, ultra- og nanofiltrering, omvendt osmose), rendampgeneratorer, rentvannsdestillering, UV-systemer, ozongeneratorer, ionebyttemembraner, elektrolyse, elektrodialyse, elektrodeionisering, klordioksidgeneratorer og doseringspumper – vi arbeider kontinuerlig med dette for deg.

Vi tilbyr vann av høyeste kvalitet – akkurat der det trengs.

Innovasjon fra BWT

I flere tiår har vi hatt ett mål for øyet: Å forbedre livskvaliteten overalt der det er vann i bildet. Dette gjør vi med skreddersydd vannbehandling for den beste vannkvaliteten. Vi begrenser oss imidlertid ikke til standardprodukter, men vi er de som stadig setter nye standarder innen vannteknologi. I tråd med vår filosofi om «feel – taste – see the difference» tilbyr vi våre kunder produkter med ekte innovasjoner: for eksempel drikkevann med ekstra vitalitet og smak, silkemykt perlevann som skjønnhetseliksir eller vann i sin reneste form som viktig komponent i høyteknologiske applikasjoner. Føl, smak og se forskjellen!

Woman enjoying a glass of mineralized water Woman enjoying a glass of mineralized water
Mineralisert vann med magnesium
Den unike smakopplevelsen for mer energi og vitalitet.
Woman enjoying a soft water shower Woman enjoying a soft water shower
BWT Perlevann
Eliksiret for hud og hår.
Female chemist analyzing purified water Female chemist analyzing purified water
Vann til injeksjon
Rent vann for livskvaliteten.

Vår visjon

BWT – det internasjonalt ledende vannteknologikonsernet

BWT Headquarter
BWT Headquarter
Ut fra alle disse kravene og utfordringene springer BWTs visjon: Vi ønsker å bli det internasjonalt ledende vannteknologikonsernet. For å oppnå dette målet må vi vokse – i alle henseender.


Vekst på alle områder

En av motorene for vekst er innovasjon. Bare de som aktivt og kontinuerlig videreutvikler seg selv og sine produkter og tjenester, og som også tenker nytt, ikke bare i vante baner, kan vokse og bli større og bedre. Vekst forstår vi også geografisk: Det er for tiden over 80 BWT datterselskaper og tilknyttede selskaper over hele verden samt FoU-​avdelinger i Frankrike, Tyskland, Sveits, Østerrike og Russland. Vi jobber med mer! For oss betyr videreutvikling ikke bare å tenke på fremtiden, men også på det nærliggende: Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre og optimalisere eksisterende prosesser og prosedyrer. Å finpusse på eksisterende teknologier og produkter for å gjøre dem enda bedre.

Når vi vokser, oppfatter vi det som vår plikt å overta miljømessig ansvar, økonomisk ansvar og samfunnsansvar.

BWT – en bedrifts- og suksesshistorie

Entreprenør- og forskerånd, glede ved innovasjon og fremgang – disse faktorene former og karakteriserer selskapet BWT. Fra begynnelsen som et lite selskap i Pforzheim til dagens store konsern.

Røttene til BWT kan spores tilbake til 1823, da Johann Adam Benck­iser grunnla selskapet med samme navn – et lite kjemisk anlegg i Tysk­land. Grunn­laget for dagens BWT ble lagt av Andreas Weißenbacher i 1990 etter et mana­ge­ment buyout (ledel­ses­opp­kjøp) av «Benck­iser vann­tek­no­logi» laget han «BWT» – og dette var starten på en lang­varig suksess­his­torie. Hoved­kon­toret til BWT lå da først i Hallein, og to år senere flyttet det unge selskapet til Mondsee.
Buildings
Buildings
2020, et år i motsetning til det vi noen gang har sett, og likevel feirer vi en milepæl i BWT Gruppens historie, vannteknologiselskapets 30-årsjubileum. 30 år med dynamisk utvikling, unike teknologier og store prestasjoner for verdens mest verdifulle ressurs - vann. For å opprettholde sin posisjon som DET internasjonale vannteknologikonsernet, ble BWT Aktiengesellschaft forvandlet til BWT Holding GmbH 1.10.2020. Ledet av Andreas Weißenbacher og Peter Wienerroither, vil selskapet fokusere på å fungere som BWT-konsernets administrasjon og holdingselskap.

Management board

Investorrelasjoner

BWT Aktiengesellschaft-aksjer handles ikke på Wien Børsen siden 5. oktober 2017. Klikk her for ytterligere lesing og offisielle uttalelser (vær oppmerksom på de endrede tidsfrister for publisering):

Visit your local website

Stay on this website