Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Best Water Technology

Om BWT

BEST WATER TECHNOLOGY
Vi ser det som vårt oppdrag å utvikle de beste produktene og tjenestene til vannbehandling. Dessuten: Vann er vårt oppdrag.

Best Water technology

Navnet vårt er programmet vårt: Vi ser det som vårt oppdrag å utvikle de beste produk­tene og tjenes­tene til vann­be­hand­ling. Dess­uten: Vann er vårt oppdrag. Vi sørger for hygiene, sikkerhet og helse i daglig kontakt med vann. Hver dag forsker vi på inno­va­tive løsninger og arbeider med å utvikle oss selv og våre produkter.

Bak ligger ambi­sjonen om å kunne tilby kundene våre anlegg, tekno­lo­gier og tjenester for vann­be­hand­ling samtidig som vi beskytter ressur­sene på vår blå planet.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Slagordet vårt «For You and Planet Blue» oppsummerer oppdraget vårt: Som selskap bestreber vi oss på å opptre bærekraftig og ansvarlig – både med tanke på enkeltmenneskers behov og med tanke på å bevare jorden som et unikt sted.

For You

Målene og produktene til BWT er rettet mot mennesker og deres behov. «You» står for kundene, samarbeidspartnerne og medarbeiderne våre.

For Planet Blue

Tydeliggjør på den ene siden den sentrale rollen elementet vann spiller på den blå planeten vår. Men også hvilken rolle BWT har. Vi bruker vår kunnskap til å behandle og gjøre nytte av planetens begrensede vannressurser – alltid i harmoni med naturen.

Sertifisering

Vi konkretiserer våre visjoner ved å få dem testet og sertifisert av uavhengige institusjoner. Ved hjelp av kvalitetsstyring i henhold til ISO 9001 og styring etter HACCP-standarder (Hazard Analysis Critical Control Points, et kvalitetsverktøy for næringsmiddelindustrien) streber vi etter den høyeste kvaliteten på våre produkter og dermed kundetilfredshet. For å forankre temaet bærekraft langsiktig i alle våre aktiviteter, har vi innført både miljø- og energiledelse i henhold til hhv. ISO 14001 og ISO 50001. Også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet (HMS) sender vi et klart signal: med en sertifisering i henhold til OHSAS 18001 – for sikkerhet og helse for våre medarbeidere. Alle selskapene i BWT-gruppen styrer etter disse standardene. Noen av våre selskaper har allerede et stort antall ISO-sertifiseringer. Alt dette gir våre kunder og samarbeidspartnere visshet om at vi handler og arbeider etter de strengeste standardene.

Vannteknologier

Technology cloud
Technology cloud

Bare den som tenker og handler innovativt, kan oppnå et teknologisk forsprang. Derfor forsker vi i BWTs innovasjonssentre kontinuerlig på alle områder innen vannbehandling: Prosesser for filtrering, filtermedier, ionebyttesystemer for demineralisering, bløtgjøring, avkarbonisering, membranteknologi (mikro-, ultra- og nanofiltrering, omvendt osmose), rendampgeneratorer, rentvannsdestillering, UV-systemer, ozongeneratorer, ionebyttemembraner, elektrolyse, elektrodialyse, elektrodeionisering, klordioksidgeneratorer og doseringspumper – vi arbeider kontinuerlig med dette for deg.

Vi tilbyr vann av høyeste kvalitet – akkurat der det trengs.

Innovasjon fra BWT

I flere tiår har vi hatt ett mål for øyet: Å forbedre livskvaliteten overalt der det er vann i bildet. Dette gjør vi med skreddersydd vannbehandling for den beste vannkvaliteten. Vi begrenser oss imidlertid ikke til standardprodukter, men vi er de som stadig setter nye standarder innen vannteknologi. I tråd med vår filosofi om «feel – taste – see the difference» tilbyr vi våre kunder produkter med ekte innovasjoner: for eksempel drikkevann med ekstra vitalitet og smak, silkemykt perlevann som skjønnhetseliksir eller vann i sin reneste form som viktig komponent i høyteknologiske applikasjoner. Føl, smak og se forskjellen!

Vår visjon

BWT – det internasjonalt ledende vannteknologikonsernet

BWT Headquarter
BWT Headquarter
Ut fra alle disse kravene og utfordringene springer BWTs visjon: Vi ønsker å bli det internasjonalt ledende vannteknologikonsernet. For å oppnå dette målet må vi vokse – i alle henseender.


Vekst på alle områder

En av motorene for vekst er innovasjon. Bare de som aktivt og kontinuerlig videreutvikler seg selv og sine produkter og tjenester, og som også tenker nytt, ikke bare i vante baner, kan vokse og bli større og bedre. Vekst forstår vi også geografisk: Det er for tiden over 80 BWT datterselskaper og tilknyttede selskaper over hele verden samt FoU-​avdelinger i Frankrike, Tyskland, Sveits, Østerrike og Russland. Vi jobber med mer! For oss betyr videreutvikling ikke bare å tenke på fremtiden, men også på det nærliggende: Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre og optimalisere eksisterende prosesser og prosedyrer. Å finpusse på eksisterende teknologier og produkter for å gjøre dem enda bedre.

Når vi vokser, oppfatter vi det som vår plikt å overta miljømessig ansvar, økonomisk ansvar og samfunnsansvar.

BWT – en bedrifts- og suksesshistorie

Entreprenør- og forskerånd, glede ved innovasjon og fremgang – disse faktorene former og karakteriserer selskapet BWT. Fra begynnelsen som et lite selskap i Pforzheim til dagens store konsern.

Røttene til BWT kan spores tilbake til 1823, da Johann Adam Benck­iser grunnla selskapet med samme navn – et lite kjemisk anlegg i Tysk­land. Grunn­laget for dagens BWT ble lagt av Andreas Weißenbacher i 1990 etter et mana­ge­ment buyout (ledel­ses­opp­kjøp) av «Benck­iser vann­tek­no­logi» laget han «BWT» – og dette var starten på en lang­varig suksess­his­torie. Hoved­kon­toret til BWT lå da først i Hallein, og to år senere flyttet det unge selskapet til Mondsee.
Buildings
Buildings
I 2015 feiret BWT-​gruppen sitt 25-​årsjubileum. Et kvart århundre med dyna­misk utvik­ling siden etab­le­ringen av BWT bekrefter at selskapet konse­kvent forfølger sin visjon om å være det ledende inter­na­sjo­nale vann­tek­no­logi­kon­sernet, og er godt på vei for å nå dette målet.

BWT-ledelse

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country