Vann er ikke bare vann for oss

BWT-vann for alle livets forhold

Det være seg magnesium-mineralisert drikkevann, silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad eller WFI - Water for Injection som ultraren bestanddel av infusjoner: Våre produkter og teknologier gir tilgang til vann i topp kvalitet der det trengs.

Vann fra BWT

VÅR OPPGAVE

Vann er ikke alt - men uten vann er alt ingenting"

Dette er klart: De globale vannressursene er begrenset. Tilsammen finnes det ca. 1,38 milliarder kubikkilometer vann på jorden. Selv om dette tallet virker ufattelig stort, blir det mer relativt ettersom rundt 97,5 % av det faktisk er å finne i verdenshavene i form av saltvann. Videre er 1,72 % av verdens vannforekomster bundet i isbreer, is og snø. Det som blir igjen da, er knapt 1 % av de 1,38 milliardene kubikkilometer vann, som er tilgjengelig for oss som livsnødvendig drikkevann.

1,38 mrd. km vannforekomster

98,28 % av vannforekomstene på verdensbasis er tilgjengelig i flytende form – men det er kun en veldig liten del av dette (0,78 %) som kan brukes som drikkevann. BWT forsker, utvikler og arbeider daglig med innovative løsninger for behandling av saltvann, overflate- og grunnvann i drikkevann, prosessvann, rent og ultrarent vann.
Infographic water resources
 

Vann-innovasjoner fra BWT

Innovative produkter for vann og vannbehandling, det er dette vi tilbyr deg fra BWT. Fokuset ligger på menneskelige behov og naturligvis skånsom håndtering av de kostbare vannressursene. Men: Vann er ikke bare vann for oss. Alt etter kravene – uansett om vannet skal drikkes, svømmes gjennom i bassenget eller brukes som ultraren bestanddel i medikamenter, infusjoner eller kosmetiske artikler – våre produkter og teknologier gjør dette tilgjengelig i topp kvalitet. Og akkurat der hvor det trengs

Water by BWT
Water by BWT

Magnesium-mineralisert drikkevann

Magnesium-mineralisert vann er en ekte smaksopplevelse uten sidestykke og samtidig den perfekte hjelpen for å dekke det daglige magnesiumbehovet.

Dessuten har det en nesten nøytral pH-verdi og inneholder mindre kalk og smaksforstyrrende stoffer. Det får ikke bare fram alle aromaene fra kaffe og te, men beskytter også kjøkkenapparatene mot kalkavleiringer.

water glas water glas

Silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad

Silkemykt BWT-perlevann for dusj og bad. Silkemykt vann er et ekte skjønnhetsmiddel. Det inneholder mindre kalk som kan bli igjen på huden og i håret. Dermed virker pleieproduktene mer effektivt. I tillegg sørger silkemykt BWT-perlevann for mer glans på bade og kjøkken og for mykt vasketøy.

Også her gjelder følgende: Bløtt vann betyr mindre kalk i vannet. Og det betyr mindre kalk som kan sette seg på armaturer og fliser, på glass og bestikk eller i vasketøyet.

Woman enjoying a soft water shower

BWT Water for Injection for legemiddel- og bioteknologi-industri

BWT ultrarent vann følger deg hver dag. Flere ganger. Men helst uten at du egentlig er klar over det. For eksempel i kosmetikk, medikamenter eller andre farmasøytiske produkter.

Ultrarent vann er uunnværlig i produksjonsprosessen for mange produkter – sikkerhet og renhet er her første bud. Derfor stoler produsenter på ultrarent vann fra BWT-​anlegg. Det handler til slutt om livet ditt – om livskvaliteten. 

Water for injection Water for injection

Vannteknologi

Mye av teknologien for vannbehandling som vi har utviklet, har sin opprinnelse i naturen, som for eksempel ionebytting eller osmose. Vi undersøker. Vi lærer. Og så går vi et skritt videre. Inn i framtiden.

Et sentralt aspekt for alle ny- og videreutviklinger er å kunne senke forbruket av driftsmidler og energi samt redusere det tilhørende CO2-​utslippet. Vi tar dermed et økologisk, økonomisk og sosialt ansvar. Vi stoler på bruk av topp moderne teknologi. Den permanente videreutviklingen av produktene bidrar også i betydelig grad til at selskapet vokser.

Technology cloud Technology cloud

Vannets framtid

Klargjøring av vann i tilstrekkelig mengde og kvalitet er 21. århundrets globale utfordring – fra et økologisk, samfunnsmessig, politisk og økonomisk synspunkt.

Zukunft Wasser
Future of water
Verdens befolkning vokser kontinuerlig. Det forbrukes stadig med vann for produksjon av stadig flere forbruksvarer. Det allerede sjeldent tilgjengelige drikkevannet forurenses tydelig. Og ikke minst følgene av klimaendringene gjør vannet til en vare man slåss om.

 

Globale utfordringer

Ifølge FNs prognoser vil verdens befolkning vokse til 9,6 milliarder mennesker i 2050. Halvparten av menneskeheten bor i dag i byer, i 2050 kommer det til å være to tredjedeler. Den sterkeste økninger finner sted i utviklingsland, hvor det allerede er knapt med vann.
Population growth
Population growth
Det økende behovet for næring, energi og sanitæranlegg kommer også til å øke det globale vannbehovet med ca. 55 % fram til år 2050. Den største tilveksten kommer innenfor industri (pluss 400 %), strømproduksjon (pluss 140 %) og husholdninger (pluss 130 %). Forbruket innenfor landbruket, som i dag trenger brorparten av vannet, vil derimot synke noe.
Global demand for water
Global demand for water

Rundt en fjerdedel av det globale vannbehovet dekkes i dag av grunnvann. Den stadige tilbakegangen av grunnvannskilder gjør at over 40 % av verdens befolkning i år 2050 vil bo i områder hvor det blir knapt om vannet.

Vann – vårt oppdrag

Alle disse utfordringene står BWT overfor som globalt virksomt selskap. Vårt bidrag ligger på den ene siden i å utvikle ressursskånende, bærekraftige produkter og tjenester, som behandler tilgjengelig vann for å klargjøre det i best mulig kvalitet. På den andre siden gjør vi tilgjengelige vannforekomster umiddelbart brukbare der vannet trengs. For takket være profesjonell vannbehandling kan vi omgjøre forurenset vann til høykvalitets drikkevann, prosessvann eller til og med rent og ultrarent vann – avhengig av hva som trengs.

.
Global sources of drinking water
Global sources of drinking water

Visit your local website

Stay on this website