kjoererute-kjemikalier kjoererute-kjemikalier

Fast levering av kjemikalier og teknisk utstyr til svømmeanlegg

Få levering på døra, du også! BWT har fast utkjøring av kjemikalier og teknisk utstyr til svømmeanlegg i hele Norge. Vår erfarne sjåfør leverer trygt ut direkte på anlegget. Kontakt Kjell Arne, så blir du inkludert i kjøreruta.
Kontakt oss for et godt tilbud!
Kjell Arne Dahl
Kjell Arne Dahl

Se når vi er i nærheten:

Fast kontaktperson med solid fagkunnskap

Med BWTs kjemi­ka­lie­ser­vice får du alltid dine kjemi­ka­lier levert på rett sted til rett tid. Vi har faste ruter og du blir kontaktet per telefon og e-post én uke før plan­lagt leve­ring.

Kjell Arne er din faste kontakt­person og ansvarlig for både kjøre­ru­tene og bestil­lin­gene. Han har arbeidet med kjemi til basseng i over 20 år og deler sin erfa­ring og sine anbe­fa­linger for et best mulig basseng­miljø med deg.

I over 38 år har BWT hatt egen kjøre­rute for kjemi­ka­lier som en service til offent­lige svøm­me­bas­seng og hoteller. Tilbake­mel­dinger fra kunder er at de verd­setter vår kjøre­rute og service­grad. Vi inklu­derer gjerne ditt anlegg i ruta!

bwt-kjemikaliebilen
bwt-kjemikaliebilen

Bredt produktsortiment

BWT har et stort vare­lager med kjemi­ka­lier til basseng for å sikre at du får leve­ran­sene som forventet. Vi får ukentlig leve­ring av natrium­hy­poklo­ritt (flytende klor) direkte fra produ­sent, noe som sikrer fersk vare. Vi har også agen­turet på HtH Kalsium­hy­poklo­ritt (tørr­klor) som leveres i fat på 10 kg, 25 kg og 40 kg.

 

Trygg leve­ring, HMS og doku­men­ta­sjon

 

Nils Anders Skagen er vår faste sjåfør gjennom over 27 år. Han har ADR-sertifikat for kjøring, hånd­te­ring og lagring av farlig gods. Med gode rutiner for hånd­te­ring av kjemi­ka­lier sørger han for presis og trygg over­le­ve­ring.

De fleste basseng i Norge ligger i forbin­delse med skoler eller idretts­an­legg som er tilholds­sted for barn og unge. Ved å benytte vår kjøre­rute kvali­tets­sikrer du din leve­ranse av kjemi­ka­lier slik at alle er trygge.

Se når vi leverer i din landsdel!

HMS blir alltid ivare­tatt på vår kjøre­rute. All embal­lasje er forskrifts­messig merket og HMS-datablader på norsk leveres med første leve­ranse. Egen sikker­hets­råd­giver sørger for at alle HMS-datablad til enhver tid er oppda­tert. Alle retur­kanner blir forskrifts­messig hånd­tert. Vårt medlem­skap i RENAS og Grønt punkt sikrer dette arbeidet. Vi er også Miljø­fyr­tårn og kan doku­men­tere at krite­riene innen arbeids­miljø, innkjøp, energi, trans­port, avfall, utslipp og este­tikk er tilfreds­stilt.

 

Smittevern ved bade- og svømmeanlegg

 

Her kan du laste ned smittevernveileder for bade- og svømmeanlegg under Covid-19. I denne får du informasjon om smitteforebyggende tiltak, renhold, sjekklister m.m.

Jeg er inter­es­sert i å få kjemi­ka­lier levert!

Personverninformasjon aksepteres*
Ja takk, jeg vil gjerne ha informasjon om tilbud og nyheter om vannbehandling

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country