Natrium i vannet Natrium i vannet Natrium i vannet

Slik unngår du natrium i vannet

Natrium i vannet

Natrium i vannet kommer hovedsakelig fra oppløste salter, som natriumklorid (bordsalt). Små mengder natrium er normalt ikke skadelig, men dersom man overskrider grenseverdien som er på 200 mg/l kan det blant annet påvirke smaken og kvaliteten på vannet ditt.

Unngå helseskader
For personer med visse helseproblemer, som høyt blodtrykk og nyreproblemer, kan overdreven inntak av natrium være skadelig. I tillegg kan for høyt inntak av natrium føre til økt risiko for hjertekarsykdommer.

Bli kvitt vannproblemet
For å bevare en god helse og for å unngå korrosjon som ødelegger vannrør og apparater, vil det anbefales å rense vannet for å bli kvitt vannproblemet. Vannrensing fra BWT har avanserte filtreringssystemer som effektivt reduserer natrium og andre uønskede stoffer i vannet. Dette gir deg renere vann som smaker bedre, og bidrar til å opprettholde en god helse.

BWT renser vannet for natrium

Med BWT vannrensing kan du løse problemet med natrium i vannet og nye de mange fordelene med rent og godt vann i huset ditt eller på hytta. Det vil forbedre smaken og kvaliteten på drikkevannet, men også bidra til bevare en god helse og unngå korrosjon. 

Grunner til natrium i vannet

  • Natriuminnholdet er høyt på kysten på grunn av påvirkningen av havvannet
  • Du har egen brønn der havvannet har trengt inn i brønnen

Bli kvitt natrium i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte.

BWT Pure Balance omvendt osmose filter
BWT Pure Balance omvendt osmose filter

Visit your local website

Stay on this website