Pharma & Biotech

Vann i sin reneste form

BWT er verdens ledende leverandør av systemer for produksjon, lagring og distribusjon av ultrarene medier i farmasøytiske og bioteknologiske næringer.

Farmasi og bioteknologi

Vann i sin reneste form

Vann er det mest brukte råmaterialet i farmasi og bioteknologi. Vann og andre ultrarene medier er uunnværlige komponenter i mange prosesser på dette området. BWT spesialiserer seg etter de høyeste kravene: Med over 50 års erfaring er vi en av verdens ledende leverandører av kritiske ultrarene medier. På den ene siden utvikler vi systemer som produserer rent drikkevann, ultrarent vann og vann til injeksjonsformål basert på drikkevann, oppbevarer det trygt og distribuerer det. I tillegg tilbyr BWT tjenester som er utviklet for å sikre drift av et anlegg i år og tiår fremover.

Ultrarene medier og bruksområder

BWTs vann møter deg oftere enn du tror hver dag: Når du børster tennene om morgenen, når du vasker håret i dusjen og etterpå når du bruker kroppslotion. I skummet for en grundig våtbarbering. I øyedråper og i væske for kontaktlinser. I hodepinetabletter etter en travel dag. I reisevaksinasjonen for neste langtur. Eller i injeksjonen for hund, katt og andre kjæledyr. Overalt i hverdagen er BWT med.

Female chemist analysing purified water
Female chemist analysing purified water

Selvfølgelig er BWTs ultrarene vann/WFI også påkrevd i farmasøytisk og medisinsk teknologi, for eksempel for produksjon av insulin til diabetikere, produksjon av pacemakere eller proteser og kunstige ledd. Det finnes i infusjoner som kan redde liv, men også i produksjon av homøopatiske medisiner er ultrarent vann/WFI uerstattelig.

 

Ultrarent vann/WFI er løsningsmiddel og bærermedium i ett og samme sluttprodukt, men er også nødvendig for rengjøring og skylling av emballasje og produksjonsutstyr. Det finnes forskjellige grader av renhet: Renset vann (Purified Water/Aqua Purificata) og vann til injeksjonsvæsker (Water for Injection eller Aqua ad iniectabilia).

 

Strenge regler i ledemiddelhåndbøkene, de såkalte farmakopéene, garanterer sikkerheten for forbrukeren.

OSMOTRON

BWT OSMOTRON leverer ultrarent vann på høyeste farmasøytiske nivå. Det kombinerer alle prosesstrinnene som kreves for å produsere Purified Water. Fra bløtgjøring via omvendt osmose til SEPTRON-elektrodeionisering, inkludert kontroll og overvåking. Resultatet er trygt og rent BWT-renset vann.

Kjente farmasøytiske selskaper, kosmetikkprodusenter og mange selskaper fra andre næringer stoler på BWT OSMOTRON. Med mer enn 1000 fabrikker i drift verden over, er OSMOTRON det mest vellykkede standardiserte systemet for å produsere renset vann - kompakt og helt pålitelig.

BWT Osmotron product image broadway engineering

SEPTRON

SEPTRON er en spiralviklet elektrodeioniseringsmodul utviklet av BWT spesielt for farmasøytisk industri. I SEPTRON blir vannet avsaltet i en fysisk-kjemisk hybridprosess. Eventuelt blir det integrert en endelig ultrafiltrering, noe som sikrer optimal mikrobiologisk sikkerhet og renhet.
BWT Septron product image BWT Septron product image

Sikkerhet og service

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier
Innenfor ultrarene medier er BWT partner for hele livssyklusen - fra planlegging av systemer til vedlikehold og service. Sammen med operatøren skaper vi den optimale pakken, avhengig av kundens krav.

BWTs serviceteknikere verden over arbeider for å sikre at anleggene drives pålitelig på lang sikt, og at det bare er sikkert og virkelig ultrarent BWT-vann tilgjengelig.

AQU@SERVICE

Den regelmessige tjenesten inkluderer:

  • planlagt utskifting av komponenter
  • analyse og tolkning av driftsdata
  • kalibrering av alle kvalitets-​ og prosessrelevante sensorer
  • veldokumentert, transparent bytte av alle tetninger og membraner
  • registrering av alle tiltak og deler for fullstendig verifisering i den såkalte "as maintained"-​dokumentasjonen
BWT technician servicing BWT technician servicing

BWTs teknologi - alltid og overalt

BWT har satt seg mål om å levere den beste vannkvaliteten for alle behov.

Derfor er du hos BWT i de beste hender, ikke bare når det gjelder rene og ultrarene medier, du kan også stole på BWT på alle andre områder innen vannbehandling, enten det gjelder drikkevann eller kjelevann, til kjøling, luftkondisjonering eller varmtvann eller til prosessvann for å oppnå den optimale løsningen med nyeste teknologi.

Bli kontaktet for ytterligere innsikt i farmasøytiske bruksområder og løsninger

Visit your local website

Stay on this website