Desinfeksjonsteknikk

Oppretthold bassengvannet

Kontinuerlig tilsetning av desinfeksjonsmiddel er viktig for hygienisk rent bassengvann.
Desinfektionstechnik Desinfektionstechnik

Desinfeksjonsteknikk

Desinfeksjonsteknikk

Pleiemidler for varig bademoro

Viktige komponenter i behandlingen av bassengvannet er regulering av pH og desinfeksjon av vannet ved tilsetning av pleieprodukter og/eller ved behandling av vannet med desinfeksjonsutstyr. For å forhindre dannelse av bakterier, må bassengvannet første og fremst tilføres desinfeksjonsmiddel kontinuerlig. Da er det ingenting som står i veien for varig bademoro.

Produkter

Et mikroprosessorstyrt måle-, regulerings- og doseringsanlegg regulerer pH-verdi og tilsetning av pleieprodukter. Den nøyaktige reguleringen gjør at klorinnholdet i vannet kan holdes på et konstant nivå samtidig som pleiekostnadene og doseringsmiddelbruken reduseres til et minimum.

Oversikt over fordelene:

  • 4,3" touch-display
  • Integrert webvisning
  • LED-belyst strømningscelle (alarmstatus vises med endring av farge)
  • Easy-Connect for sugelanse (varsler og melding om tom beholder)
Bermuda MSR Bermuda MSR

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Funksjonsmåte

Desinfektion
Desinfektion
Desinfeksjonen dreper raskt patogener og bakterier. Det motvirker på den ene siden risikoen for infeksjoner hos de som bader, og på den andre siden dannelse av belegg og uklart vann. Ytterligere trinn i bassengvannpleien er tilsetning av flokkulerings-, antialge- og stabiliseringsmiddel.

Vedlikehold av bassengvann

I tillegg til sirku­le­ring og filtre­ring er også regel­messig vedli­ke­hold og rengjø­ring av basseng­vannet med egnede produkter viktig for kvali­teten på basseng­vannet. BWT tilbyr her det rette produktet for alle behov.

De eksklu­sive BWT-​pleie­pro­duk­tene garan­terer best mulig vann­kva­litet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bassenget.

Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Visit your local website

Stay on this website