Desinfeksjonsteknikk

Oppretthold bassengvannet

Kontinuerlig tilsetning av desinfeksjonsmiddel er viktig for hygienisk rent bassengvann.
Desinfektionstechnik Desinfektionstechnik

Desinfeksjonsteknikk

 

Pleiemidler for varig bademoro

Viktige komponenter i behandlingen av bassengvannet er regulering av pH og desinfeksjon av vannet ved tilsetning av pleieprodukter og/eller ved behandling av vannet med desinfeksjonsutstyr. For å forhindre dannelse av bakterier, må bassengvannet første og fremst tilføres desinfeksjonsmiddel kontinuerlig. Da er det ingenting som står i veien for varig bademoro.
Sunt og rent badevann
Desinfeksjonen dreper raskt patogener og bakterier. Det motvirker på den ene siden risikoen for infeksjoner hos de som bader, og på den andre siden dannelse av belegg og uklart vann. Ytterligere trinn i bassengvannpleien er tilsetning av flokkulerings-, antialge- og stabiliseringsmiddel. 

BWT desinfeksjonsteknikk for optimal vannkvalitet

BWT Manager Connect

BWT Manager Connect regulerer både pH-verdien og klorkonsentrasjonene. Den kan fås i to utgaver: en enkel doseringspumpeenhet som kan brukes til å regulere enten pH eller ORP, eller en duo-versjon som kan regulere begge parametre samtidig ved hjelp av to doseringspumper. Installasjonen går raskt og enkelt, og det er ikke nødvendig å åpne enheten.

Opplev fordelene:

 • Forenklet vedlikehold
 • Utstyrt med overdoserings- og overskridelsesalarmer
 • Enkel avlesning på digitalt display
 • Lekkasjetette koblinger
BWT Manager Connect desinfeksjonsteknikk til basseng

BWT EasyDose

EasyDose består av doseringversjoner for pH, flokkuleringsmiddel og flytende klor. De målte verdiene vises i sanntid på det digitale displayet. Apparatet består blant annet av overdoserings- og overskridelsesalarmer. 

Opplev fordelene:

 • Balanserte vannverdier for å unngå problemer
 • Tidsbesparende
 • Nøyaktig, forhåndskoblet kontroll
 • Forenklet vedlikehold
BWT EasyDose desinfeksjonsteknikk til basseng

BWT Bermuda MSR 3

Et mikroprosessorstyrt måle-, regulerings- og doseringsanlegg regulerer pH-verdi og tilsetning av pleieprodukter. Den nøyaktige reguleringen gjør at klorinnholdet i vannet kan holdes på et konstant nivå samtidig som pleiekostnadene og doseringsmiddelbruken reduseres til et minimum.

Opplev fordelene:

 • 4,3" touch-display
 • Integrert webvisning
 • LED-belyst strømningscelle (alarmstatus vises med endring av farge)
 • Easy-Connect for sugelanse (varsler og melding om tom beholder)
BWT Bermuda desinfeksjonstenkikk til basseng

Vedlikehold av bassengvann

I tillegg til sirku­le­ring og filtre­ring er også regel­messig vedli­ke­hold og rengjø­ring av basseng­vannet med egnede produkter viktig for kvali­teten på basseng­vannet. BWT tilbyr her det rette produktet for alle behov.

De eksklu­sive BWT-​pleie­pro­duk­tene garan­terer best mulig vann­kva­litet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bassenget.

Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Bli kontaktet av en av våre bassengeksperter

... for en gratis og uforpliktende prat om desinfeksjon til basseng.

Verdt å vite

Visit your local website

Stay on this website