Membran og brennstoffcelle

Fremtidsrettet

BWT utvikler og produserer innovative membraner for fremtidens energiproduksjon og energilagring i brenselceller.
Membrane technology teaser image Membrane technology teaser image

Membran og brennstoffcelle

Membran

Teknologi for morgendagens energi

Membranteknologi har en spesiell betydning innen BWT-​konsernet: BWT produserer selvsagt membraner til bruk innen vannbehandling – de er en uunnværlig bestanddel for å skaffe hygienisk, rent vann til alle tenkelige områder.
Men membraner brukes også til å utvinne og lagre energi. Et eksempel på dette er den banebrytende teknologien med brenselcellen, hvor det også brukes membraner. BWT er altså en innovasjonsmotor når det gjelder membranteknologi.

Membran: brenselcellenes hjerte

Membrane
Membrane

Hva er membraner?

En membran er egentlig en tynn hinne eller film som kan fungere adskillende eller avgrensende. Det vil si: En membran kan være gjennomtrengelig for visse stoffer, mens andre stoffer ikke kan passere gjennom membranen. Membraner er også en bestanddel av alle celler – og dermed grunnlaget for livet. Samtidig er membraner like allsidige som livet selv – når det gjelder sammensetning, form og funksjoner. Finnes det en bedre læremester enn naturen med sine geniale ideer?

Membraner til tekniske bruksområder består hovedsakelig av polymerer og i noen grad av keramikk. Uansett er de svært tynne. For at de skal være tilstrekkelig stabile, bæres de av støttende strukturer av samme eller andre materialer. Membraner brukes hovedsakelig til å skille stoffer fra hverandre. Den store fordelen med prosesser hvor det brukes membraner: De er ofte billige og utmerker seg med energi- og miljøvennlig drift. I tillegg er membransystemene svært kompakte og ofte modulære.

Bruksområde

BWT hydrogen fuel cell concept car
BWT hydrogen fuel cell concept car

Membranene er allsidige og anvendes på de mest forskjellige områder:

  • Vannbehandling med ionbyttere
  • Hjerte for brenselceller
  • Batterier
  • Vannelektrolyse

 

Brenselceller i fremtidens bil

Alle store bilprodusenter har sett potensialet i brenselcelleteknologi – det finnes knapt nok noen merker som ikke jobber med dette drivverkskonseptet og jevnlig utvikler prototyper for brenselcellebiler.

Nettverket av hydrogenstasjoner er fortsatt tynt, men det utvides kontinuerlig. Ekspertene er tross alt enige om at hydrogenmotorer utgjør en ideell kombinasjon av klimavennlig elektrisk mobilitet og rask tanking – slik man er vant til med bensin og diesel.

Men de potensielle bruksområdene for denne innovative teknologien er på ingen måte begrenset til bilbransjen: Brenselceller leverer strøm til for eksempel bærbare elektroniske enheter og kan også brukes til å generere strøm og varme rett i boliger.

Membranproduksjon hos BWT

Et av datterselskapene til BWT-konsernet er FUMATECH BWT. Det er den ledende produsenten av ionebyttemembraner. Mer enn 25 års erfaring innen membranproduksjon og membranteknologi har resultert i omfattende kunnskap: fra syntese av råmaterialer og hjelpestoffer til behandling av disse materialene i membraner og teknisk anvendelse av dem. Det er fremfor alt som leverandør av innovative membraner at FUMATECH BWT har gjort seg bemerket over hele verden, for membraner er så å si hjertet i PEM-brenselcellen.

Bli kontaktet for ytterligere innsikt i membran og brennstoffceller

Visit your local website

Stay on this website