GLASSFIBERBASSENG

Kontakt oss i dag!
Glass­fi­ber­bas­seng Glass­fi­ber­bas­seng

Glassfiberbasseng – svømmebasseng i hagen uten styr

 

Sikre deg en god, norsk bade­sommer med glass­fi­ber­bas­seng! Du trenger ikke gjøre mange forbe­re­delser før du har et fiks ferdig svøm­me­bas­seng i hagen.

Vi har snart 100 års erfa­ring med svøm­me­bas­seng i Norge. Kontakt oss i dag!

Bygg selv eller få bassenget ferdig levert

Våre forhandlere kan levere løsninger for deg som vil bygge bassenget selv, men også for deg som ønsker a-å løsningen; fra første spadetak til ferdig badeanlegg med terrasse og ferdigplen rullet ut.

Du får våre glassfiberbasseng med BWTs egenproduserte kvalitetsutstyr, som produseres på våre egne fabrikker rundt om i Europa, og kanskje best av alt: Uten fordyrende mellomledd.

Glass­fi­ber­bas­seng
Glass­fi­ber­bas­seng

Moderne glassfiberbasseng med rene linjer

Glass­fi­ber­bas­sen­gene du får hos oss har rette linjer, størst mulig svøm­me­bane og trapp i begge sider av den ene kort­enden, slik at du enkelt kan velge den beste plas­se­ringen på din eiendom. I tillegg garan­terer vi at det er lekka­sje­sik­kert.

 

Bygd for det nordiske klimaet

Alle BWTs bassenger produ­seres manuelt på våre fabrikker i Europa, gjen­nomgår strenge kvali­tets­kon­troller og består kun av mate­rialer i topp kvalitet.

 

Lekka­sje­ga­ranti

Med 10-lags vegg­struktur, ekstra keramikk- og glass­fi­ber­ar­me­ringslag, dobbel bunn og påsprøytet skum­iso­la­sjon garan­terer vi deg et hold­bart svøm­me­bas­seng som er helt tett!

Glass­fi­ber­bas­sen­gets mange lag gir beskyt­telse mot UV-stråler, osmose, kjemi­ka­lier samt ekstra god beskyt­telse av basseng­bunnen.

 

Isolert

Bassen­gene er isolerte og spesielt utviklet for det tidvis krevende, nordiske klimaet.

Vi prosjek­terer og leverer bassenget med bassengover­trekk etter dine ønsker; manuell, skinne­gå­ende, skyvbar eller flytende lamell­trekk.

 

Pris på glass­fi­ber­bas­seng

Prisen på ditt glass­fi­ber­bas­seng kommer an på flere faktorer, som stør­relse og hvilken utfø­relse og funk­sjoner du velger. Se priseksempel nederst på siden eller ta kontakt nå for et prisoverslag!

 

Tilgjen­ge­lige stør­relser

  • 3,7 m x 7,5 m x 1,5 m
  • 3,7 m x 8,5 m x 1,5 m

Farge­valg

Du får bassenget i fargene BWT blå og BWT grå som stan­dard, eller du kan selv­sagt velge andre farger på bestil­ling.

 

Lys og innløp

LED-lys, skimmer og innløps­dyse i hvit PVC som stan­dard. Du får syre­faste detaljer på fore­spørsel.

 

Rense­an­legg

Rense­an­legget består av BWTs trykk­sand­filter type RTM med vår svært stille­stå­ende kvali­tets­pumpe Euro­star HF. Alter­na­tivt kan du også få filter­sys­temet med helauto­ma­tisk rensing av filter­sanden (filter­spy­ling).

 

Vann­be­hand­ling

For å sikre deg den beste bade­opp­le­velsen kan du utstyre glass­fi­ber­bas­senget ditt med valg­fritt tilleggs­ut­styr.

  • Salt­vanns­klo­ri­nator
  • Bassen­grobot
  • Auto­ma­tisk kjemi­ka­lie­an­legg
  • Motstrøms­an­legg/svøm­me­trener
  • ICO Station for avles­ning av alle verdier på smart­te­lefon/nett­brett
  • BWT inverter vann­pumpe

Pris­ek­sempel

Pris à 189 000,- gjelder glass­fi­ber­bas­seng på 7,5 meter og inklu­derer rense­an­legg, lys og inn-/avløps­de­taljer. Prisen inklu­derer ikke frakt fra vårt lager eller arbeider.

Bruk kontakt­skjema under og kontakt oss for full­stendig pris­over­slag!

Jeg er interessert i å vite mer om glassfiberbasseng!

Personverninformasjon aksepteres*
Ja takk, jeg vil gjerne ha informasjon om tilbud og nyheter om vannbehandling

Visit your local website

Stay on this website