Jern i vannet Jern i vannet Jern i vannet

Jern i vannet

Slik unngår du jern i vannet

Du setter på springen, det lukter metallisk av vannet og utseende er rødt/oransje. Da har du trolig jern i vannet ditt. Det er et vanlig vannproblem for de som har egen brønn som vannkilde.

Selv om jern i vannet vanligvis ikke er skadelig for helsen, kan det føre til ubehagelige og unødvendige konsekvenser, som misfarging på klesvasken og servise, avleiringer i servant og vasker og vond smak og lukt.

Oppnå bedre smak og lukt på vannet
Dersom du opplever jern i vannet, kan det lønne seg å bli kvitt problemet. BWT tilbyr ulike løsninger for å rense vannet ditt og det vil ha sine fordeler. Vannet vil blant annet få en klar farge, man unngår misfarging på klesvasken og smaken vil bli bedre. Med produkter fra BWT kan du få vannrensing til ditt hus eller hytte som dekker dine behov.

Jern er et metall i jordsmonnet

Jern i vannet oppstår ofte når jernet i jordsmonnet løses opp og blandes med grunnvannet. Dette kan føre til at vannet får en uklar farge, og det kan også føre til rustflekker på overflater. 
  

Grunner til jern i vannet

  • Jern er et metall i jordsmonnet som kan finnes i drikkevannet

  • Det kan være forurensing i vannforsyningen

  • Det kan være på grunn av rustne kommunale eller private vannrør

Bli kvitt jern i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte

BWT Ecosoft premium softener Dowex kalkfilter
BWT Ecosoft premium softener Dowex kalkfilter

Visit your local website

Stay on this website