Drikkevannsfilter

Vannet mitt? Plettfritt!

Vann følger oss hele dagen – når vi dusjer, vasker klær, tar oss et forfriskende glass vann eller lager mat. Og da er det viktig at kvalitet og hygiene stemmer. BWT-vannfiltre forhindrer at fremmedlegemer kan trenge inn i vannanlegget hjemme, og sørger dermed for perfekt vannkvalitet.
Mädchen genießt sauberes Wasser Mädchen genießt sauberes Wasser

Drikkevannsfilter

Oppskrift for rent vann

Å sitte ved bordet med familien hvor man ler, skravler og nyter god mat sammen. Tiden man har til felles, kan man nyte i enda større grad når man vet at alle ingrediensene er tilberedt med det beste vannet.
Pärchen kocht gemeinsam Pärchen kocht gemeinsam

Drikkevannsfilter

Hygienen stemmer

Det er gøy å pusse tennene når springvannet er hygieniske rent og klart. Pleie og hygiene er nemlig like viktig for drikkevannsfilteret i kjelleren som det er for tennene.
Mädchen beim Zähneputzen im Bad Mädchen beim Zähneputzen im Bad

DRIKKEVANNSFILTER

DRIKKE

Et "must" i ethvert hjem – for optimal beskyttelse og best mulig hygiene i drikkevannsanlegget

På den lange veien fra vannverket og hjem til deg kan nye tilkoblinger eller vedlikeholdsarbeid på det offentlige rørledningssystemet føre til at smusspartikler som sand eller rust havner i vannet og dermed også i anlegget ditt hjemme. Dersom du henter vann fra egen brønn eller egen kilde, kan tilsmussingen i noen tilfeller være enda større. Med et drikkevannsfilter kan du beskytte hjemmet mot inntrengende partikler og sørge for hygienisk problemfritt vann.

Stopp for uønskede inntrengere

Det lønner seg å montere et drikkevannsfilter, ettersom det danner en barriere i vanninntaket for uønskede besøkende. Men det som mange ikke vet: montering av et DVGW-/ÖVGW-godkjent filter er til og med anbefalt i bestemmelsene (DIN 1988)!

Ta kontroll over drikkevannshygienen!

Er drikkevann fordervelig?

Det faktum at selv vann av god kvalitet kan forderve på vei gjennom rørledningene i huset fram til drikkeglasset, er ukjent for over halvparten av de spurte.*

*jfr. Studie gjennomført av firmaet Marktagent.com på oppdrag fra Forum Wasserhygiene e.V., mai 2017

Ist Trinkwasser verderblich?

Enkel hygiene med drikkevannsfiltre fra BWT

Sviktende vedlikehold er i mange tilfeller ansvarlig for manglende vannhygiene.

Det starter allerede der vannet kommer inn i huset, og med vannfiltret.

Drikkevannsfiltre fra BWT gjør det enklere enn noen gang å nyte rent, hygienisk vann!

Drikkevannsfiltre holder pålitelig smuss vekk fra husinstallasjonen. Ikke bare lønner deg seg å montere dem, det er til og med et must!

Det som mange ikke vet: Bestemmelsene (DIN 1988) foreskriver montering av et DVGW-/ÖVGW-godkjent filter!

Mangelnde Wasserhygiene

Drikkevannsfilter

E1 filter for enkel håndtering – så enkelt er drikkevannshygiene!

BWT E1 filter for enkelt håndtering overbeviser med genialt konsept og lett betjening: Hygieneenheten – filterkoppen med filterelementet – skiftes ut på få sekunder. Vannet kan enkelt sperres med et håndtak direkte på apparatet – uten verktøy, uten vannsprut.

Når du registrerer produktet, tilbyr BWT 10 års garanti og automatisk påminnelse per e-post – dermed glemmer du ikke å skifte ut hygieneenheten!

E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene! E1 Einhebelfilter – so einfach ist Trinkwasserhygiene!

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

BWT – din partner for spesialtilfeller

For hushold­ninger som ikke er koblet til det offent­lige drikke­vanns­nettet, er det nødvendig å behandle brønn­vann til drikke­vann. Regel­mes­sige under­sø­kelser utført av kompe­tent labo­ra­to­rium er uansett å anbe­fale her.

For privat forsy­ning fra brønn eller kilde samt i andre spesial­til­feller – f.eks. mye smuss, nitrat, jern eller tung­me­taller i vannet – tilbyr BWT også egnede behand­lings­løs­ninger.

BWT – Ihr Partner für Spezialfälle BWT – Ihr Partner für Spezialfälle

BWT-kvalitet

Vårt kvalitetsløfte

Hvordan fungerer et drikkevannsfilter?

Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?
Wie funktioniert ein Trinkwasserfilter?

Funksjonsmåte

For drikkevannsfiltre fungerer filterelementet som en fin sil: Smusspartikler og suspenderte partikler, som er større enn åpningene i silen, holdes igjen på filteroverflaten og kan ikke komme lenger inn i vannledningen. Vannet blir mekanisk renset. Filterfinheten angis i μm (mikron). BWTs drikkevannsfiltre har en filterfinhet på 90 μm. Til sammenligning: Gjennomsnittlig diameter på et menneskehår er ca. 100 μm.

Men alle drikkevannsfiltre er ikke like! Det skilles mellom utskiftbare filtre og returskyllefiltre.

Utskiftbare filtre

Når det gjelder utskiftbare filtre, utføres rengjøring ved å bytte filterelementet. For å sikre høy drikkevannshygiene, bør filterelementet skiftes senest etter seks måneder.

BWT har utviklet en helt ny filterklasse med E1 filter for enkel håndtering. Med sin unike design og enkelthåndsoperasjon er bytte av filterenheten ekstremt praktisk og enkelt.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Returskyllefiltre

I returskyllfiltre utløses rengjøring av filterelementet ved åpning av en skylleventil. En del av det filtrerte vannet blir ledet om og strømmer gjennom filterelementet i motsatt retning. Smusspartiklene løsner da og spyles ut gjennom avløpet. Avhengig av modellen kan returskylling utløses automatisk eller manuelt, og skal gjøres annenhver måned.

Alle BWTs returskyllefiltre - for eksempel BWT R1 - fungerer med 2-faset returskylling: I den første fasen blir grovpartikler skyllet ut, i den andre fasen skjer det en finutsuging med filterelementet.

 E1 Einhebelfilter
 E1 Einhebelfilter

Verdt å vite

Visit your local website

Stay on this website