Få den beste vannrensingen til dine varmeanlegg

 

Vannrensing til eiendom og industri

God vannkvalitet er grunnleggende for at installasjonene skal fungere optimalt. 

Har du en mistanke om at varmeanlegget ditt ikke får den vannkvaliteten det fortjener? BWT forstår betydningen av rent vann og hvilken effekt det har på ytelsen og levetiden på installasjonene. 

Urenset vann og slitasje
Urenset vann kan inneholde smusspartikler, mineraler og andre stoffer som kan påvirke effektiviteten til varmesystemene dine. Dette kan føre til unødvendig energiforbruk og økt slitasje på systemene, i tillegg til avleiringer i rørene eller korrosjon. Ved å rense vannet kan du redusere energiforbruket, spare penger og forlenge levetiden til systemene dine.

Trenger vannet ditt å renses?
Tegn som indikerer at vannet i systemene dine kan trenge rensing inkluderer lav effektivitet, unormal støy eller en uvanlig endring i energiforbruket. For at et varmeanlegg skal fungere optimalt er det viktig at det sirkulerende vannet er rent og har god vannkvalitet. 

BWT har løsningen
Forutsetningene for at et varmeanlegg skal virke optimalt er at vannkvaliteten er god og fri for rust og belegg. BWT tilbyr en rekke løsninger for vannrensing tilpasset både mindre eiendommer og større industrianlegg. Vi kan anbefale å ta en vannprøve for å analysere vannkvaliteten din, men dette er ikke et krav for å bruke våre produkter.

Med BWT vannrens, sikrer du optimal drift av dine varmesystemer. Invester i renere vann - for en grønnere, mer effektiv fremtid!

Indikasjoner på at vannet må renses

Varmeanlegget er for kaldt eller for varmt

Dårlig vannkvalitet kan føre til feil regulering av temperaturen i anlegget. Noen områder på eiendommen eller i industrianlegget kan oppleves varme og klamme, og det kan gi en følelse av at det er dårlig luft. I andre områder kan det føles kaldere enn det skal være.

Opplever du feil regulering av temperaturen vil det anbefales å få full kontroll på vannkvaliteten. 

Bli kontaktet og få den beste løsningen
Vannbehandling for varmeanlegg BWT

Merkelige lyder

Dersom det kommer merkelige lyder fra radiatoren eller varmeanlegget er det en stor sannsynlighet for at det skyldes luft i rørsystemet. Luft kan slippes til ved påfylling eller etterfylling av vann. Vann fra springen kan inneholde 11% luft dersom det ikke er behandlet. Dette vil gjøre det vanskelig for vann å strømme igjennom anlegget.

Dersom det forekommer luft kan det føre til korrosjon og deretter sedimentering i rørsystemet. Da må det gjøres noen endringer i vannkvaliteten. 
Bli kontaktet og få den beste løsningen
Vannbehandling for varmeanlegg BWT

Høyt energiforbruk

Dårlig vannkvalitet kan føre til at energioverføringen reduserer, i tillegg til at det kan bidra til skader på pumper, ventiler og vekslere. Dette vil igjen føre til økte kostnader på blant annet service og nye installasjoner. Opprettholdelse av god vannkvalitet vil minske energiforbruket. 

Dersom varmepumpen ikke har optimal virkningsgrad vil det bidra til et økt energiforbruk for å opprettholde ønsket temperatur. Derfor er riktig vannkvalitet viktig for å ikke øke energiforbruket. 

Bli kontaktet og få den beste løsningen
Sparing med BWT kalkfilter

Ulike temperaturer i rommene

Ulik temperatur i de ulike rommene i huset eller på hytta kan skyldes at varmeanlegget ikke får riktig mengde med vann. I et slikt tilfelle vil ikke installasjonene kunne være like energieffektive som de i utgangspunktet er laget for å være.

En radiator er godt egnet for vannbårne systemer, men det er viktig med god vannkvalitet for at installasjonen skal fungere optimalt.

Bli kontaktet og få den beste løsningen
Vannbehandling for varmeanlegg BWT

Kom enda tettere på løsningen

 

Abonner på vårt nyhets­brev og få 15% på vann­prøve. Du vil få resul­tatet analy­sert av oss, og vi vil gi deg 10% på et produkt innen vann­ren­sing som vil løse vann­pro­ble­mene dine. 

Bestill en vannprøve for å rense vannet BWT
Bestill en vannprøve for å rense vannet BWT

Få hjelp av en BWT konsulent

Spør oss om det du lurer på og vi gir deg et gratis og uforpliktende tilbud.

Visit your local website

Stay on this website