Redegjørelse om vår etterlevelse av åpenhetsloven

Hvem er vi og hva gjør vi?

 • BWT Birger Christensen AS holder til i Solbråveien 61 i Asker med lokal representasjon og avdelingskontor i Melhus, Skien og Målselv.
 • BWT Birger Christensen AS er en del av det Østerrikske BWT-konsernet (Best Water Technology). BWT er Europas ledende selskap innen vannbehandling.
 • I Norge tilbyr selskapet vannbehandlingsutstyr til kunder over hele landet. Satsingen er konsentrert til markedsområdene PT-Pool Technology, CT-Commercial Technology, DT-Domestic Technology, SR-Spare Parts og SE-Service. 
 • Vi er per nå (2024) 33 ansatte.

 

Hvordan er vårt arbeid med etterlevelse av åpenhetsloven forankret i organisasjonen?

 • Redegjørelsen signeres, gjennom årsberetning, av hele styret, samt daglig leder.

 

Hvordan kartlegger vi etterlevelse av åpenhetsloven?

Egen virksomhet:

 • Alle våre ansatte må signere vår CoC (Code of conduct). Denne blir gjort tilgjengelig for alle ved at de får en egen kopi tilsendt på e-post, samt at den er publisert i vår personalhåndbok. 
 • BWT Birger Christensen AS er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Våre leverandører:

 • Vi gjør fortløpende, og minst en gang i året, vurdering av våre leverandører basert på hvilket land de opererer i/fra.
 • Vi følger ITUC's rangering av land der de vurderer alle lands etterlevelse av arbeideres generelle menneskerettigheter etter følgende skala.

 

Åpenhetsloven

 

 • Vi har, for 2024, gjort vår vurdering ut i fra de leverandører som i 2023 utgjorde 80% av totalt kjøp.
 • Av de 22 vurderte leverandører, fant vi 4 som befant seg i kategorien 4, 1 i kategorien 3 og resten i kategori 1 eller 2.
 • Leverandører i kategori 4 og 3 har blitt bedt om å fylle ut og signere et egenerklæringsskjema og vil bli fulgt opp fortløpende av oss.
 • Leverandører i kategori 1 og 2 vurderes som lav til moderat risiko og vil bli vurdert forløpende i forhold til ITUC's rangering. 
 • Nye leverandører vil, uansett kategori bli bedt om å fylle ut egenerklæringsskjema før vi inngår samarbeid med dem.

 

Resultatet av egenerklæringene gjennomgås fortløpende og tiltak vurderes og gjennomføres med bakgrunn i disse. Vårt arbeid så langt har ikke avdekket forhold som må adresseres hverken innad i bedriften eller med våre leverandører. 

 

Hvordan kan man få mer informasjon om hvordan vi arbeider med åpenhetsloven?

Visit your local website

Stay on this website