Filterteknikk

Hygiene helt fra begynnelsen av

Den innovative filterteknologien fra BWT sørger for optimal hygiene i bassengvannet fra første sekund.
Filtertechnik Filtertechnik

Filterteknikk

Perfekt bassengvannkvalitet starter med filtrering

Hvem ønsker ikke å stupe uti krystallklart, rent bassengvann? Filteranlegget er hjertet i vannbehandlingen i svømmebassenget og er det første skrittet til en fullstendig hygienisk vannkvalitet. Grovforurensninger filtreres pålitelig ut av bassengvannet.

Produkter

Det nye, høyeffektive kompaktfilteranlegget BWT Premium kompakt er utstyrt med integrert grov-, hjelpe- og finfilter som garanterer effektiv filtrering av bassengvannet.

Oversikt over fordelene:

  • Kompakt og plassbesparende konstruksjon (inkl. varmeveksler)
  • Valgfritt tilleggsutstyr: Måle-, regulerings- og doseringsanlegg
  • Støysvak drift takket være ekstremt stillegående sirkulasjonspumpe
  • Automatisk styring av returspyling for rengjøring av filteret
  • Passer til bassenger med skimmer og overløpsrenne
BWT Premium kompakt BWT Premium kompakt

Hvordan fungerer et bassengfilteranlegg?

Et filteranlegg fjerner synlige forurensninger fra vannet ved sirkulasjon og filtrering av vannet. Det sørger for at bassengvannet suges ut av svømmebassenget og tilbakeføres etter at det er filtrert og rent. På denne måten utfører filteranlegget en svært viktig kretsløpsfunksjon. Derfor er det viktig at man samarbeider med fagfolk når man skal bestemme hvilke krav som skal stilles.

Ved hjelp av filter- hhv. sirkulasjonspumpen pumpes bassengvannet fra skimmeren eller overløpsrennen, ev. også fra overflatesugeren og bunnsugeren og videre til filteranlegget. Etter filtrering og eventuelle ytterligere behandlingstrinn – som desinfisering eller ozonering – blir det rensede vannet pumpet tilbake til bassenget gjennom innstrømningsdysene.

Mer informasjon om bassengsystemer med skimmer eller overløpsrenne finner du her:

Sandfilteranlage
Sandfilteranlage

For private svømmebassenger finnes sandfilteranlegg, som vanligvis er fylt med kvartssand. Kvartssand er her det egentlige filteret. Vannet strømmer inn i filteret fra oversiden og nedover, og sanden holder på småpartiklene i vannet.

Jo mer smuss som samles opp av filtersanden, jo lavere blir rengjøringseffekten - noe som kan sammenlignes med en full støvsugerpose. For å holde ytelsen til filteret konstant høyt, må dette rengjøres regelmessig, og minimum én gang per uke. Her snakker man om returspyling.

Ved returspyling rettes vannet i motsatt retning - altså nedenfra og oppover. Smusset som da blir spylt ut av sanden føres inn i kanalen. Filtermaterialet må skiftes ut hvert andre til tredje år for å sikre at bassengvannet holdes hygienisk.

Vedlikehold av bassengvann

I tillegg til sirku­le­ring og filtre­ring er også regel­messig vedli­ke­hold og rengjø­ring av basseng­vannet med egnede produkter viktig for kvali­teten på basseng­vannet. BWT tilbyr her det rette produktet for alle behov.

De eksklu­sive BWT-​pleie­pro­duk­tene garan­terer best mulig vann­kva­litet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bassenget.

Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Bli kontaktet av en av våre bassengeksperter

... for en gratis og uforpliktende prat om filterteknikk til basseng

Visit your local website

Stay on this website