Merkelig smak og vond lukt Merkelig smak og vond lukt Merkelig smak og vond lukt

Merkelig smak og vond lukt på vannet

Slik unngår du merkelig smak og vond lukt på vannet

Vann med merkelig smak og vond lukt har definitivt ingen positiv effekt på tørsten. Vannproblemet kan variere fra geografisk område og kan være et spesielt problem for de med egen brønn som vannkilde.

Identifiser årsaken til vannproblemet
Selv om det ikke alltid er helseskadelig å drikke vann med merkelig smak og vond lukt, kan det i noen tilfeller tyde på et underliggende problem som kan påvirke helsen. Derfor er det viktig å identifisere årsaken og finne en løsning for å forbedre vannkvaliteten.

Få bedre kvalitet på drikkevannet
Det er ingen tvil om at drikkevannet ikke skal smake rart eller lukte vondt. I verste fall kan vannet lukte som råtne egg og det kan antyde at det er noe galt med varmtvannssystemet ditt. Vannrensing fra BWT  vil gi deg en bedre opplevelse og trygghet når du drikker vannet.

Kom unna den merkelig smaken og vonde lukten

BWT har produkter innen vannrensing som dekker dine behov, enten det er til hus eller hytte. På denne måten kan du oppnå en god kvalitet på vannet.

Grunner til merkelig smak og
vond lukt

  • For høy eller for lav pH-verdi
  • Innhold av jern eller mangan i vannet
  • For mye salt i vannet
  • Vannet er forurenset

Bli kvitt merkelig smak og vond lukt på vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte.

BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann
BWT Pure Balance omvendt osmose vannfilter til springen for kalkfritt vann

Visit your local website

Stay on this website