Cookies

1. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres lokalt i bufferen i brukerens nettleser. En rekke internettsider og servere bruker informasjonskapsler. Mange informasjonskapsler inneholder en såkalt informasjonskapsel-​ID. En informasjonskapsel-​ID er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en tegnstreng som gjør at nettsider og servere kan identifisere nettleseren der informasjonskapselen er lagret. Dette gjør det mulig for de besøkte nettsidene og serverne skille brukerens nettleser fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres basert på den unike informasjonskapsel-​ID-en. Bruk av informasjonskapsler gjør at du får mer brukervennlige tjenester enn du ville fått uten informasjonskapslene.

Disse dataene lagres i maksimalt 180 dager som teknisk forholdsregel for å beskytte databehandlingssystemene mot angrep.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er artikkel 6 punkt 1 bokstav b.) i personvernforordningen så fremt opplysningene fra informasjonskapselen behandles i forbindelse med kontraktsforberedelse eller kontraktsavvikling.

Hvis behandlingen ikke tjener kontraktsforberedelse eller kontraktsavvikling, ligger vår berettigede interesse i forbedringen av funksjonaliteten på nettsidene våre. Det rettslige grunnlaget er da artikkel 6 punkt 1 bokstav f.) i personvernforordningen.

1.1. Anonymisert brukerprofil

Innenfor rammene til lovbestemmelsene kan vi opprette og bruke brukerprofiler under pseudonym til reklameformål, markedsforskning og behovsbasert utforming, men kun så lenge du ikke har gjort bruk av din lovmessige rett til å motsette deg denne bruken av dine opplysninger.

1.2. Informasjonskapsler fra tredjepart

På våre nettsider brukes av og til også informasjonskapsler fra partnerbedrifter som vi samarbeider med om reklame, analyse eller funksjonalitet på nettsidene våre. Detaljer om dette, særlig om formål og det rettslige grunnlaget for behandling av slike informasjonskapsler fra tredjepart, finner du i den etterfølgende informasjonen.

1.3. Fjerning av informasjonskapsler

Du kan når som helst hindre lagring av informasjonskapsler ved hjelp av innstillingen for dette i nettleseren din og dermed varig motsette deg lagring av informasjonskapsler. I tillegg kan du når som helst slette lagrede informasjonkapsler via nettleseren eller et annet program. Dette er mulig i alle vanlige nettlesere. Hvis du deaktiverer lagring av informasjonkapsler i nettleseren du bruker, kan det være du ikke får fullstendig tilgang til alle funksjonene på nettsidene våre.

2. Webanalyseverktøyet Google Analytics

På dette nettstedet har BWT Aktiengesellschaft også integrert komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunksjon). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er undersøkelse, innsamling og vurdering av data om brukeres atferd på nettsider. En webanalysetjeneste registrerer blant annet data om hvilken nettside en person kommer til en nettside fra, hvilke undersider på nettstedet som åpnes, eller hvor ofte og hvor lenge en bruker er inne på underside. En webanalyse brukes i hovedsak til å optimere et nettsted eller til kost-​nytte-analyse av internettreklame.

Driftsselskap for Google Analytics-​komponenten er LLC («Google»), 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-​1351, USA.

BWT Aktiengesellschaft bruker tillegget "_gat._anonymizeIp" til webanalysen via Google Analytics. Ved hjelp av dette tillegget forkorter og anonymiserer Google IP-​adressen til brukeren når tilgangen til nettstedet vårt kommer fra en medlemsstat i EU eller en annen stat som er del av avtalen via EØS.

Formålet med Google Analytics-​komponenten er analysen av besøksstrømmen til vårt nettsted. Google bruker de innhentede dataene og opplysningene blant annet til å vurdere bruken av nettstedet vårt for å lage rapporter som viser aktiviteten på nettstedet vårt, og for å fremlegge ytterligere tjenester forbundet med bruken av nettstedet.

Google Analytics lagrer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin. Hva informasjonskapsler er, er forklart ovenfor. Lagringen av informasjonskapsler gir Google mulighet til å analysere bruken av vårt nettsted. Hver gang en enkeltside på nettstedet åpnes, som driftes av en behandlingsansvarlig, og som det er integrert en Google Analytics-​komponent på, får Google Analytics-​komponenten nettleseren på brukerens datamaskin til automatisk å overføre data til Google til nettanalysen.

Brukeren kan når som helst hindre lagring av informasjonskapsler, slik det er beskrevet ovenfor, ved hjelp av innstillingen for dette i nettleseren og dermed varig motsette seg lagring av informasjonskapsler. En slik innstilling i nettleseren vil også forhindre at Google lagrer en informasjonskapsel på brukerens datamaskin. I tillegg kan en informasjonkapsel som allerede er lagret av Google, når som helst slettes via nettleseren eller et annet program.

Brukeren har dessuten mulighet til å motsette seg og forhindre registrering av data som Google Analytics produserer om bruk av dette nettstedet, samt Googles behandling av disse dataene. Brukeren må da laste ned og installere en utvidelse til nettleseren på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne utvidelsen forteller Google Analytics via JavaScript at ingen data og opplysninger om besøk av nettsider kan overføres til Google Analytics. Installasjonen av utvidelsen anses av Google som at brukeren har motsatt seg dette. Hvis IT-​systemet til brukeren senere slettes, formateres eller installeres på nytt, må brukeren installere utvidelsen på nytt for å deaktivere Google Analytics. Hvis utvidelsen avinstalleres eller deaktiveres av brukeren eller en annen med tilgang, er det mulig å reinstallere eller reaktivere utvidelsen.

Du finner mer informasjon og Googles gjeldende personvernpolicy på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere på https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

I tillegg eller som alternativ til nettleserutvidelsen (for eksempel ved bruk av nettlesere på mobiltelefoner) gjør vi det også mulig å trekke seg (opt-​out) via en lenke for å forhindre at Google Analytics registrerer data på dette nettstedet i fremtiden. (Denne muligheten fungerer kun i nettleseren som brukes, og kun for dette nettstedet.) En opt-​out-informasjonskapsel lagres på enheten og lagrer deaktiveringen av sporingen. Hvis du sletter informasjonskapslene i nettleseren, må du klikke på lenken på nytt for å deaktivere sporingen igjen. Klikk på denne lenken for å deaktivere sporingen.

3. BWT i sosiale nettverk

Vi er til stede på sosiale nettverk og plattformer for å kommunisere med aktiver kunder, interessenter og brukere samt å kunne informere om våre tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at brukerdata her kan behandles utenfor EU. Dette kan føre til risiko for brukeren fordi gjennomføringen av brukerettighetene kan bli vanskeligere. Tilbydere som er sertifisert under EU-US Privacy Shield, har forpliktet seg til å overholde personvernstandardene i EU. Brukerdataene behandles som regel for markedsforsknings-​ og reklameformål. Slik kan det opprettes brukerprofiler på bakgrunn av bruksatferd og brukerinteressene som følger. Brukerprofilene kan videre brukes til å vise annonser på og uten for de sosiale nettverkene og plattformene som formodentlig gjenspeiler interessene til den enkelte bruker. Til disse formålene lagres som regel informasjonskapsler på brukernes datamaskiner, der bruksatferd og brukerens interesser lagres. I tillegg kan det i brukerprofilene også lagres data uavhengig av enhetene som brukes av brukeren (særlig når brukeren er medlem av de ulike plattformene og er logget på disse).

Behandlingen av brukerens personopplysninger skjer på grunnlag av vår berettigede interesse i effektiv informasjon til og kommunikasjon med brukeren i henhold til artikkel 6 punkt 1 bokstav f) i personvernforordningen. Hvis brukeren blir bedt om samtykke til databehandlingen av den enkelt tilbyder (dvs. bekreftelse f.eks. ved å huke av i en boks eller klikke på en knapp), er rettsgrunnlaget for behandlingen artikkel 6 punkt 1 bokstav a) og artikkel 7 i personvernforordningen.

Ved innsynsforespørsler og håndheving av brukerrettigheter viser vi til at dette vil være mest effektivt å gjøre direkte til den enkelte tilbyder. Det er kun tilbyderne som har tilgang til brukeropplysningene, som kan iverksette tiltak og gi informasjon. Hvis du likevel skulle trenge hjelp, kan du selvfølgelig gjerne ta kontakt med oss.

For mer detaljert informasjon om de ulike behandlingene og mulighetene til å motsette seg (opt-​out) viser til de etterfølgende lenkene til informasjon fra tilbyderne:

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Facebook. Facebook er en internettjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjenesten av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (begge heretter kalt «Facebook»).

Gjennom sertifiseringen i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer Facebook at de vil overholde EUs personvernstandarder også ved behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Du finner ytterligere informasjon fra Facebok om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://developers.facebook.com/docs/plugins/
https://www.facebook.com/policy.php

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland)
Personvernerklæring: https://www.facebook.com/about/privacy
Opt-​out:http://www.aboutads.info/choices/
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Personvernerklæring: https://policies.google.com/privacy ,
Opt-​out: https://adssettings.google.com/authenticated ,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA)
Personvernerklæring: http://instagram.com/about/legal/privacy/ .

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
Personvernerklæring: https://twitter.com/de/privacy ,
Opt-​out: https://twitter.com/personalization ,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active .

Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA)
Personvernerklæring: https://about.pinterest.com/de/privacy-​policy

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irland)
Personvernerklæring https://www.linkedin.com/legal/privacy-​policy ,
Opt-​out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-​controls/retargeting-​opt-out ,
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active .

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland)
Personvernerklæring/opt-​out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

4. Sosiale pluginmoduler

På vår nettside bruker vi pluginmoduler fra sosiale nettverk. Såfremt pluginmodulen er registrert på en av sidene du har besøkt på nettstedet vårt, laster nettleseren din ned en fremstilling av pluginmodulen fra serverne til det sosiale nettverket. Av tekniske grunner må det sosiale nettverket behandle IP-​adressen din i forbindelse med dette. I tillegg registreres også dato og klokkeslett for besøket på nettstedet vårt.

Hvis du er logget på det sosiale nettverket samtidig som du besøker en internettside som inneholder pluginmodulen hos oss, gjenkjenner det sosiale nettverket informasjonen som pluginmodulen samlet inn om det konkrete besøket. Informasjonen som er samlet inn slik viser det sosiale nettverket muligens til din personlige brukerkonto der. Hvis du også for eksempel klikker på «Liker»- eller «Del»-​knappen, lagres denne informasjonen i din brukerkonto og offentliggjøres eventuelt på plattformen til det sosiale nettverket.

Hvis du vil hindre dette, må du enten logge av sosiale nettverk før du besøker våre nettsider, foreta nødvendige innstillinger i brukerkontoen din eller laste ned en utvidelse til nettleseren din for å blokkere innlastingen av pluginmodulene.

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 punkt 1 bokstav f.) i personvernforordningen. Vår berettigede interesse ligger i å forbedre kvaliteten på nettstedet vårt.

4.1. Facebook

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Facebook. Facebook er en internettjeneste fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. I EU drives denne tjenesten av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland (begge heretter kalt «Facebook»).

Gjennom sertifiseringen i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer Facebook at de vil overholde EUs personvernstandarder også ved behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Du finner ytterligere informasjon fra Facebok om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://developers.facebook.com/docs/plugins/https://www.facebook.com/policy.php

4.2. Twitter

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Twitter. Twitter er en internettjeneste fra Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (heretter kalt «Twitter»).

Gjennom sertifiseringen i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer Twitter at de vil overholde EUs personvernstandarder også ved behandling av data i USA.

https:// www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Du finner ytterligere informasjon fra Twitter om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://twitter.com/privacy

4.3. Instagram

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Instagram. Instagram er en internettjeneste fra Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA (heteretter kalt «Instagram»). Du finner ytterligere informasjon fra Instagram om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på https://help.instagram.com/155833707900388 https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ 4.5. YouTube På vår nettside bruker vi YouTube. Her dreier det seg om en videoportal fra YouTube LLC., 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (heretter kalt «Google»). YouTube er et datterselskap av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (heretter kalt «Google»).

Gjennom sertifiseringen i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer Google og dermed også datterselskapet YouTube at de vil overholde EUs personvernstandarder også ved behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vi bruker YouTube i sammenheng med funksjonen «utvidet personvernmodus» for å kunne vise videoer. Funksjonen «utvidet personvernmodus» medfører ifølge opplysninger fra YouTube, at de etterfølgende nærmere spesifiserte dataene kun overføres til serveren hos YouTube når du starter en video.

Uten «utvidet personvernmodus» opprettes en forbindelse til YouTubes servere så snart du åpner en av våre nettsider der en YouTube video er bygd inn. Denne forbindelsen er nødvendig for å kunne vise videoene på vår nettside via nettleseren. Til dette registrerer og behandler YouTube minimum IP-​adresse, dato og klokkeslett samt den besøkte nettsiden. Til dette opprettes en forbindelse til reklamenettverket DoubleClick fra Google. Til funksjonalitetsformål samt analyse av bruksatferd lagrer YouTube informasjonskapsler på din datamaskin via nettleseren. Hvis du ikke er innforstått med denne behandlingen, har du mulighet til å forhindre installasjon av informasjonskapsler via en innstilling i nettleseren din. Du finner mer informasjon om dette under «Informasjonskapsler». Du finner ytterligere informasjon fra Google om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på https://policies.google.com/privacy

4.6. Pinterest

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Pinterest. Pinterest er en Internett-​tjeneste fra Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA (heretter betegnet som "Pinterest").

Du finner ytterligere informasjon fra Pinterest om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://about.pinterest.com/privacy-​policy

4.7. Xing

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket Xing. Xing er en Internett-​tjeneste fra XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland (heretter betegnet som "Xing"). Du finner ytterligere informasjon fra Xing om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://www.xing.com/privacy

4.8. LinkedIn

På vår nettside bruker vi pluginmodulen til det sosiale nettverket LinkedIn. LinkedIn er en Internett.tjeneste fra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. I EU drives denne tjenesten av LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland (begge betegnet som "LinkedIn").

Gjennom sertifiseringen i henhold til EU-US Privacy Shield garanterer LinkedIn at de vil overholde EUs personvernstandarder også ved behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Du finner ytterligere informasjon fra LinkedIn om registrering og bruk av data samt rettigheter og beskyttelsesmuligheter i den forbindelse på

https://www.linkedin.com/legal/privacy-​policy

 

5. Pålogging fra sosiale nettverk

Ved registrering og innlogging til kundekontoen har du også mulighet til å bruke din eksisterende profil på et av de sosiale nettverkene Facebook, Google+ og LinkedIn til godkjenning samt å registrere deg eller logge deg inn.

Til dette formålet finner du de tilhørende symbolene på registreringssiden eller innloggingssiden til de respektive leverandørene for de sosiale nettverkene som støttes av nettstedet vårt. Før du kobler deg til leverandøren, må du uttrykkelig godta prosessen og dataoverføringen som beskrevet nedenfor:

Ved å klikke på det respektive ikonet vises et nytt vindu (en såkalt app) som du må bruke til å logge på med innloggingsdataene dine til det sosiale nettverket. Etter at du har logget inn, redegjør det sosiale nettverket for hvilke data (navn og e-​postadresse) som overføres til oss for godkjenning som del av registrerings-​ eller innloggingsprosessen. Hvis du har samtykket til denne dataoverføringen, fylles feltene som kreves av oss for registrering ut med dataene som overføres. Dataene som kreves for registrering eller innlogging er (i) ditt navn og (ii) din e-​postadresse.

Først etter ditt uttrykkelige samtykke til bruken av overførte og nødvendige data, lagres dataene dine hos oss og brukes til de formålene som er nevnt ovenfor. Det skjer ingen forbindelse utover godkjenningsprosessen mellom kundekontoen som er opprettet med oss og din konto på det tilsvarende sosiale nettverket. For å kunne utføre godkjenningsprosessen for registrering og innlogging, vil IP-​adressen din bli overført til den respektive leverandøren av det sosiale nettverket. Vi har ingen innflytelse på formålet og omfanget av datainnsamlingen og videre behandling av dataene fra den respektive leverandøren av det sosiale nettverket. For ytterligere informasjon se retningslinjene for personvern fra den respektive leverandøren. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 punkt 1 bokstav f.) i personvernforordningen. Vår berettigede interesse ligger i analyse, optimalisering og økonomisk drift av nettstedet vårt.

 

6. Google-​skrifter

På vår nettside bruker vi Google-​skrifter for å vise eksterne skrifter. Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter kalt Google.

Iht. sertifisering etter EU-​US-personvernskjold ("EU-US Privacy Shield")

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

garanterer Google at EUs personvernstandarder overholdes ved behandling av data i USA.

For å muliggjøre visning av visse skrifter på våre Internett-​sider blir det ved visning av vårt nettsted opprettet forbindelse til Googles server i USA. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 punkt 1 bokstav f.) i personvernforordningen. Vår berettigede interesse ligger i optimalisering og økonomisk drift av nettstedet vårt.

Gjennom forbindelsen til Google ved visning av vårt nettsted kan Google registrere hvilken nettside forespørselen din er sendt fra og til hvilken IP-​adresse visningen av skriften overføres til.

Her oppgir Google mer informasjon, særlig om mulighetene for å forhindre bruk av data:

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

 

7. Google Maps

På vårt nettsted bruker vi Google Maps til visning av vår plassering og for opprettelse av en veibeskrivelse. Dette er en tjeneste fra Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, heretter bare kalt "Google".

Iht. sertifisering etter "EU-US Privacy Shield“ garanterer Google at EUs personvernstandarder overholdes også ved behandling av data i USA.

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

For å muliggjøre visning av visse skrifter på våre Internett-​sider blir det ved visning av vårt nettsted opprettet forbindelse til Googles server i USA.

Dersom du åpner Google Maps-​komponenten som er integrert på nettstedet vårt, lagrer Google en informasjonskapsel på din enhet via nettleseren din. For å se vår posisjon og gi veibeskrivelser behandler vi dine brukerinnstillinger og -data. Vi kan da ikke utelukke at Google bruker servere i USA.

Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 punkt 1 bokstav f.) i personvernforordningen. Vår berettigede interesse ligger i optimalisering av funksjonlaiteten til nettstedet vårt.

Gjennom denne forbindelsen til Google kan Google registrere hvilken nettside forespørselen din er sendt fra og til hvilken IP-​adresse veibeskrivelsen overføres til.

Hvis du ikke er enig i denne behandlingen, har du mulighet til å forhindre installasjon av informasjonskapsler med de tilhørende innstillingene i nettleseren din. Nærmere detaljer om dette finner du ovenfor under punktet "Informasjonskapsler".

I tillegg styres bruken av Google Maps og informasjonen som hentes in via Google Maps, av Googles brukerbetingelser og vilkårene for Google Maps.

https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html .

I tillegg har Google mer informasjon her:

https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy

 

 

 

 

Alle cookies fra bwt.com

Visit your local website

Stay on this website