Styringsteknologi

Styring av bassengområdet

Fra belysning og attraksjoner til overtrekk og vanntemperatur - med styringsteknologi fra BWT har du alt under kontroll.
Poolmatic Poolmatic

Styringsteknikk

Styringsteknikk

Oversikt over alle parametere og bruksfunksjoner

Alle driftsfunksjonene til badeanlegget betjenes og stilles inn fra et enkelt og oversiktlig berøringspanel. For maksimal komfort kan all informasjon om anlegget overføres til smarttelefon, nettbrett eller bærbar PC, slik at man har full oversikt til enhver tid, hvor som helst.

Produkter

Betjening og innstilling av hele bassenganlegget gjøres fra det smarte og intuitive berøringspanelet til BWT POOLMATIC. Styringen kan hentes fram slik at man har full oversikt over anlegget, alltid og over alt.

Oversikt over fordelene:
  • Innstilling av vanntemperatur
  • Styring og endring av farge på belysning
  • Status til bassengdekket
  • Kontroll av filteranlegget og vannverdiene
  • Lagring av systemets vann- og driftsverdier
  • Fjerntilgang for BWT Service ved behov

Rådgiv­ning

Vi hjelper deg gjerne med å finne det BWT-produktet som oppfyller dine behov på best måte. Ta gjerne kontakt med våre erfarne BWT-eksperter for råd.

Vedlikehold av bassengvann

I tillegg til sirku­le­ring og filtre­ring er også regel­messig vedli­ke­hold og rengjø­ring av basseng­vannet med egnede produkter viktig for kvali­teten på basseng­vannet. BWT tilbyr her det rette produktet for alle behov.

De eksklu­sive BWT-​pleie­pro­duk­tene garan­terer best mulig vann­kva­litet og -​hygiene samt krys­tall­klart vann i bassenget.

Poolwasserpflege Poolwasserpflege

Visit your local website

Stay on this website