Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.

Bli BWT-forhandler

showroom showroom

BWT søker forhandlere innen vannbehandling og basseng

Vannbehandling og basseng

BWT søker forhand­lere i hele Norge. Vil du jobbe med pris­vin­nende produkter innen vann­be­hand­ling og basseng, ønsker vi at du tar kontakt med oss for en ufor­plik­tende samtale!

Vi ser etter drif­tige part­nere, med høy moral, stor arbeids­ka­pa­sitet og kunn­skap om tekniske instal­la­sjoner, til å jobbe med svøm­me­bas­seng og/eller behand­ling av drikke­vann. Du vil få all nødvendig opplæ­ring. Meld din inter­esse her!

Svøm­me­bas­seng

Frode Semb
Frode Semb

Frode Semb

[email protected]

Svømmebasseng

Morten Bruvold
Morten Bruvold

Morten Bruvold

[email protected]

Vann­be­hand­ling

Thomas Vollsæter
Thomas Vollsæter

Thomas Voll­sæter

thomas.voll­[email protected]
Poollandschaft
Poollandschaft

Er du den vi ser etter?

BWT har cirka 90 års fartstid i bran­sjen. Vi har bygget flere tusen svøm­me­bas­seng og hjulpet tusenvis med å få bedre vann­kva­litet hjemme, på hytta og på jobb. Gjennom dette har vi fått verdi­full erfa­ring som vi ønsker å dele for å skape flere gode, trygge anlegg i Norge.

Du er kanskje entre­prenør, anleggs­gartner eller rørlegger og ønsker å formidle bran­sjens beste og mest inno­va­tive produkter for vann­be­hand­ling og svøm­me­bas­seng. Les om de fire presti­sje­tunge prisene BWT vant ved utde­lingen av verdens største inno­va­sjons­pris for tekno­logi, sport og livs­stil.

Fordeler med samar­beid med BWT

Med BWT i ryggen har du mange fordeler. Under ser du noen av dem.

  • Du får jobbe med bran­sjens beste, pris­vin­nende produkter.
  • Du får et profe­sjo­nelt team i ryggen.
  • Vare­lager sentralt i Asker.
  • Rask leve­ring.
  • Tilgang på godt markeds­fø­rings­ma­te­riell, brosjyrer og produkt­data­blader.
  • Samt­lige kjemiske produkter er regist­rert og godkjent for salg i Norge
  • Du blir tildelt oppdrag som kommer inn via BWTs markeds­fø­rings­kam­panjer. Du kommer raskt i gang med direkte kunde­kon­takt og salg.
  • Du får all nødvendig opplæ­ring av BWT.

Vi garan­terer våre dedi­kerte forhand­lere de aller beste betin­gel­sene. Kontakt oss nå for en ufor­plik­tende samtale!

Jeg er inter­es­sert i å bli forhandler!

Personverninformasjon aksepteres*
Ja takk, jeg vil gjerne ha informasjon om tilbud og nyheter om vannbehandling

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country