Bli BWT-forhandler

showroom showroom

BWT søker forhandlere innen vannbehandling og basseng

Vannbehandling og basseng

BWT søker forhand­lere i hele Norge. Vil du jobbe med pris­vin­nende produkter innen vann­be­hand­ling og basseng, ønsker vi at du tar kontakt med oss for en ufor­plik­tende samtale!

Vi ser etter drif­tige part­nere, med høy moral, stor arbeids­ka­pa­sitet og kunn­skap om tekniske instal­la­sjoner, til å jobbe med svøm­me­bas­seng og/eller behand­ling av drikke­vann. Du vil få all nødvendig opplæ­ring. Meld din inter­esse her!

Svøm­me­bas­seng

Frode Semb
Frode Semb

Frode Semb

[email protected]

Svømmebasseng

Morten Bruvold
Morten Bruvold

Morten Bruvold

[email protected]

Vann­be­hand­ling

Thomas Vollsæter
Thomas Vollsæter

Thomas Voll­sæter

thomas.voll­[email protected]
Poollandschaft
Poollandschaft

Er du den vi ser etter?

BWT har cirka 90 års fartstid i bran­sjen. Vi har bygget flere tusen svøm­me­bas­seng og hjulpet tusenvis med å få bedre vann­kva­litet hjemme, på hytta og på jobb. Gjennom dette har vi fått verdi­full erfa­ring som vi ønsker å dele for å skape flere gode, trygge anlegg i Norge.

Du er kanskje entre­prenør, anleggs­gartner eller rørlegger og ønsker å formidle bran­sjens beste og mest inno­va­tive produkter for vann­be­hand­ling og svøm­me­bas­seng. Les om de fire presti­sje­tunge prisene BWT vant ved utde­lingen av verdens største inno­va­sjons­pris for tekno­logi, sport og livs­stil.

Fordeler med samar­beid med BWT

Med BWT i ryggen har du mange fordeler. Under ser du noen av dem.

  • Du får jobbe med bran­sjens beste, pris­vin­nende produkter.
  • Du får et profe­sjo­nelt team i ryggen.
  • Vare­lager sentralt i Asker.
  • Rask leve­ring.
  • Tilgang på godt markeds­fø­rings­ma­te­riell, brosjyrer og produkt­data­blader.
  • Samt­lige kjemiske produkter er regist­rert og godkjent for salg i Norge
  • Du blir tildelt oppdrag som kommer inn via BWTs markeds­fø­rings­kam­panjer. Du kommer raskt i gang med direkte kunde­kon­takt og salg.
  • Du får all nødvendig opplæ­ring av BWT.

Vi garan­terer våre dedi­kerte forhand­lere de aller beste betin­gel­sene. Kontakt oss nå for en ufor­plik­tende samtale!

Jeg er inter­es­sert i å bli forhandler!

Visit your local website

Stay on this website