Global
Finner du ikke ditt land?
BWT jobber med tusenvis av partnere i mer enn 80 land over hele verden. Send oss en melding. Den rette kontaktpersonen vil kontakte deg.
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla
BWT Perla

Perlevannanlegg

Kontakt oss
Artikkelnummer :11424
  • Duplex-anlegg for bløtt vann døgnet rundt
  • 100 % tilkoblet via GSM, WLAN, LAN og [email protected]
  • Selvtest vha. Auto Sjekk-funksjon
  • Multi Info Touch Display
Gå til

Løsningen mot for mye kalk i vannet

Produktbeskrivelse

BWT Perla – utviklet for de som ikke ønsker å inngå noen kompromisser. To filtertanker med ionebyttemasse sikrer silkemykt BWT Perlevann døgnet rundt, samt med god tilgang på ferdig behandlet vann.

Når en av filtertankene er oppbrukt, tar den andre automatisk over. Det betyr at silkemykt perlevann er tilgjengelig 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Takket være denne adaptive driften oppnår BWT Perla en vannføring/flow på opptil 53 liter/minutt. Dette betyr at silkemykt perlevann alltid kan strømme via flere vannledninger eller når du bruker en moderne komfortdusj.

Sikker­hets­sys­temer

BWT sikkerhetssystem til din BWT Perla beskytter også hjemmet ditt mot omfattende vannskader:

  • AQA Guard gulvføler: Opptil 10 sensorer som overvåker fuktigheten (beskyttelse, f.eks mot en lekkasje i en vaskemaskinslange).
  • AQA Stop: Lekkasjebeskyttelse, som er viktig i en nødsituasjon, er inkludert. Hvis AQA Guard sensor oppdager fuktighet, slår AQA Stop av vannforsyningen i huset. 
  • AQA Watch: alarm­funk­sjon når perm­a­nent lave strøm­nings­has­tig­heter over­skrides.

BWT Perla er et såkalt Duplex-bløtgjøringsanlegg hvor det foregår en ionebytte-prosess. Kalsium- og magnesium-ioner blir fjernet fra vannet og erstattet av natrium-ioner. Resul­tatet: Kalk­re­du­sert, silke­mykt BWT-perlevann. Begge søylene/filtertankene er fylt med organisk ionebytte-materiale (harpiks).

På forsiden av BWT Perla finner du:

  • Touch-display
  • Tilstands­in­di­kator
  • Nærhets­sensor

Tilstands­in­di­ka­toren (BWT-logo) og touch-displayet er avslått og i energi­spare­modus når appa­ratet ikke er i bruk. Dersom du nærmer deg din BWT Perla, blir indi­ka­to­rene og displayene akti­vert og slått på av en nærhets­sensor.

BWT Perla i drift – silke­mykt BWT-perlevann døgnet rundt

Hvordan BWT perla driftes avhenger av den enkelte brukeren, dvs. alt etter hvor mye vann du trenger i løpet av dagen. Tilpasset etter behov, strømmer det vann parallelt gjennom de to søylene/filtertankene, som er fylt med organisk ionebytte-materiale. Denne drifts­måten gir tilgang på så mye perle­vann som mulig og mini­merer stag­na­sjon i søylene. Dess­uten flyter det ikke vann paral­lelt gjennom søylene under rege­ne­re­ringen.

Under rege­ne­re­rings­fa­sene nattestid – det vil si på tids­punkter hvor det vanligvis brukes mindre vann – overtar den ene søylen avher­ding av alt vannet, mens den andre søylen utfører rege­ne­re­ringen. Dersom utnyt­telsen av kapa­si­teten synker under 50 prosent før fore­spør­sels­tids­punktet fram til kl. 14:00 – det vil si før den normale rege­ne­re­ringen, startes umid­del­bart en propor­sjonal rege­ne­re­ring.

Dersom kapa­si­teten faller under 50 prosent først etter fore­spør­sels­tids­punktet, antar appa­ratet at rest­ka­pa­si­teten rekker fram til neste vanlige rege­ne­re­rings­tids­punkt. Det begynner en rege­ne­re­ring umid­del­bart når kapa­si­teten er brukt opp, eller senest på det vanlige rege­ne­re­rings­tids­punktet.

Rege­ne­re­ring

Anlegget er utstyrt med en innret­ning som desin­fi­serer utveksler-materialet med en salt­opp­løs­ning under rege­ne­re­ringen. Mens oppløs­ningen suges opp, tilpasses rege­ne­re­rings­pro­sessen de respek­tive trykk­for­hol­dene. Forbruket av salt- og rege­ne­re­rings­vann redu­seres til et nødvendig minimum. Dette kaller man presi­sjons­sal­ting. Disse proses­sene baserer seg på eksakt regist­re­ring av alle måle­data.

Den opti­ma­li­serte prosessen for klar­gjø­ring av salt­opp­løs­ning gjør at det på under en halv­time kun lages så mye oppløs­ning som faktisk trengs for en rege­ne­re­ring. Salt­opp­løs­ningen samler seg i en spesiell fordyp­ning i behol­deren for rege­ne­re­rings­mid­delet, hvor det suges helt opp. Etter at salt­opp­løs­ningen er sugd opp, er det ikke lenger noe væske i behol­deren for rege­ne­re­rings­mid­delet. En ultra­lyd­sensor i teknikk­dekslet måler rege­ne­re­rings­mid­de­lets påfyl­lings­nivå og viser dette på [email protected] og på appa­rat­dis­playet i tilgjen­gelig prosent­andel.

BWT Perla
BWT Perla

Tekniske detaljer

Produktegenskaper

Artikkelnummer 11424
Mål (B x H x D, mm) 394 x 797 x 505
Husholdningsstørrelse Opptil 8 personer
AQA Watch-funksjon yes
AQA Stop-funksjon yes
Tilbehør yes
Saltlager 32 kg
Saltforbruk i kg per m³ 0,48
Høyde på sikkerhetsoverløp i mm 410
Gjennomstrømmingstid 3_2

Produktsammenligning

BWT Perla

 

valgt

AQA perla

Vis mer
AQA smart C

Vis mer
Mål (B x H x D, mm) 394 x 797 x 505 500 x 890 x 520 390 x 630 x 580
Husholdningsstørrelse Opptil 8 personer Opptil 6 personer Opptil 4 personer
AQA Watch-funksjon yes yes Nei
AQA Stop-funksjon yes yes optinal erhaetlich
Tilbehør yes yes yes
Saltlager 32 kg 50 kg 50 kg
Saltforbruk i kg per m³ 0,48 0,48 045 - 053
Høyde på sikkerhetsoverløp i mm 410 580 65
Gjennomstrømmingstid 3_2 1,8 m³/h 1,7 m³/h

BWT-​kvalitet

Vårt kvalitetsløfte

Inter­es­sante fakta

Vennligst merk av de punktene som er relevante for din henvendelse (kan være flere);

Welcome to the norsk website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the norsk website.

Continue
Choose another country