AQA marin S-Chlor Tabletten
AQA marin S-Chlor Tabletten

AQA marin S-klortabletter

3 kg beholder

Kontakt oss
  • 20G KLORTABLETTER med høy kvalitet
  • Påvirker ikke pH-verdien
  • RASKT løselig
  • Spesielt velegnet til bruk i hardt bassengvann
  • Aktivt KLORINNHOLD PÅ 56%
Gå til

Tekniske detaljer

Beholderstørrelse 3 kg
AQA marin S-Chlor Tabletten

AQA marin S-klortabletter

Visit your local website

Stay on this website