Humus i vannet Bløtt vann i springen Bløtt vann i springen

Humus i vannet

Slik unngår du humus i vannet

Har du opplevd at vannet ditt smaker eller lukter rart, og du synes klesvasken blir misfarget? Da kan det være at du har problemer med humus i vannet ditt.

Svekket vannkvalitet
Selv om humus i seg selv ikke er helseskadelig, kan det føre til en rekke problemer med vannkvaliteten. Humus kan gi en uønsket lukt eller smak til vannet, i tillegg til at det kan gi en gul- eller brunaktig farge. Humus kan også redusere effekten av vannbehandlingsapparater og øke mengden av bakterier og andre forurensninger i vannet.

BWT har flere løsninger for å fjerne humus dersom det ønskes høyere kvalitet på vannet. Vannet skal ikke smake vondt, og heller ikke lukte vondt, og med et BWT vannfilter vil du oppnå en bedre vannkvalitet.

Derfor har du humus i vannet

Humus er en naturlig forekommende organisk substans som ofte finnes i overflatevann og i jord. Det kan også finnes i ditt eget brønnvann, spesielt hvis du har en brønn som ligger i nærheten av en myr eller annen våtmark.

Humusinnholdet er som regel høyest om våren og høsten når planterester avgir mest organiske stoffer. 

Grunner til humus

  • Kommer med nedbør

  • Typisk i brønnvann

  • Kommer fra planterester som avgir organisk stoff

Bli kvitt humus i vannet

Hvis du er usikker på hvilket vann­pro­blem du har, anbe­fales det at det blir tatt en vann­prøve slik at det blir kart­lagt hvilket problem som er i vannet. Dersom du alle­rede har tatt en vann­prøve kan resul­tatet lastes opp her, og du vil bli kontaktet av en av våre rådgi­vere.

Ikke la vann­pro­blemer skape bekym­ringer, BWT har løsnin­gene som gir deg rent og trygt vann i ditt hjem eller i din hytte

BWT Bewamat humus vannfilter
BWT Bewamat humus vannfilter

Se flere vannproblemer

Visit your local website

Stay on this website