BWT Princess Midi-E humus vannfilter
BWT Princess Midi-E humus vannfilter
BWT Princess Midi-E humus vannfilter
BWT Princess Midi-E humus vannfilter

BWT Princess humus vannfilter

Kalkfilter med humusfjerning til hus og hytte

Kontakt oss
Artikkelnummer : 3200409
  • REDUSERER humusinnholdet i vannet
  • Gir bløtt vann
  • Regenereringen starter AUTOMATISK
  • Lavt strømforbruk
  • BESKYTTER rørledningene

 

Gå til
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Spørsmål
Downloads

BWT Princess er et humus vannfilter som er beregnet for bruk i private husholdninger. Når vannet passerer gjennom filteret, byttes humusstoffet ut med kloridioner, og vannets kalsium- og magnesiumioner byttes ut med natriumioner. Dette resulterer i bløtt vann med redusert humusinnhold. Det fører også til at vannets kloridinnhold øker noe og vannets pH-verdi vil synke litt. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke et pH-hevende filer etter humus filteret. 

Bløtt vann gir flere fordeler. Blant annet beskytter det varmtvannsberedere og rørledninger fra tilstopping, i tillegg til at det brukes mindre vaskemiddel og man unngår flekker på servise. 

Automatisk regenerering
Når det harde vannet passerer gjennom ionebyttermaterialet, bytter de hardhetsdannede ionene og natriumionene plass med hverandre. På denne måten kan vannfilteret levere bløtt vann. Når vannet passerer gjennom filteret, vil ionerbyttermassen til slutt bli mettet med kalsium- og magnsiumioner. Regenereringen avsluttes med en ren spyling og den resterende saltløsningen skylles til avløpet. Etter denne fasen går filteret tilbake til drift og salttanken fylles med vann. 

For å gjenvinne funksjonen må ionebyttermassen behandles, og denne behandlingen kalles regenerering. Regenereringsintervallet avhenger av hardheten på vannet og vannforbruket. Regenereringen er automatisk tidsstyrt, og det anbefales at det finner sted minst hver tredje dag. 

 

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 3200409

BWT Princess humus vannfilter

Kapasitet 1/min. Max.  40
Kapasitet av bløtt vann m³/reg. 1°dH 42 - 52 
Salttank 50 kg
Høyde x bredde x lengde 72 x 26 x 41 cm
Tilkoblingsstørrelse  22 mm

BWT Princess Midi-E humus vannrenser
BWT Princess Midi-E humus vannrenser

Fjerner vannfilteret farge fra vannet?

Ja, det gjør det. Et av tegnene på at vannet ditt inneholder humus er at vannet kan få en uønsket farge. Dersom du installerer et BWT Princess humus vannfilter vil du oppleve at du får tilbake det klare vannet. 

Hvor lang tid bruker filteret på å regenerere?

Hvor lang tid filteret bruker på å regenerere avhenger av hardheten på vannet og vannforbruket. 

Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et vannfilter?

Dersom du ikke har tatt en vannprøve og heller ikke er klar over hvilket vannproblem du har, må det bli tatt en vannprøve for at du skal få installert riktig vannfilter. 
Weitere laden

 

Produktdatablad og brosjyrer
BWT Princess produktblad SE PDF, 850 Kb Last ned
Guides og manualer
BWT Princess manuel SE PDF, 6 Mb Last ned
Sertifiseringer
Produktbeskrivelse

BWT Princess er et humus vannfilter som er beregnet for bruk i private husholdninger. Når vannet passerer gjennom filteret, byttes humusstoffet ut med kloridioner, og vannets kalsium- og magnesiumioner byttes ut med natriumioner. Dette resulterer i bløtt vann med redusert humusinnhold. Det fører også til at vannets kloridinnhold øker noe og vannets pH-verdi vil synke litt. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke et pH-hevende filer etter humus filteret. 

Bløtt vann gir flere fordeler. Blant annet beskytter det varmtvannsberedere og rørledninger fra tilstopping, i tillegg til at det brukes mindre vaskemiddel og man unngår flekker på servise. 

Automatisk regenerering
Når det harde vannet passerer gjennom ionebyttermaterialet, bytter de hardhetsdannede ionene og natriumionene plass med hverandre. På denne måten kan vannfilteret levere bløtt vann. Når vannet passerer gjennom filteret, vil ionerbyttermassen til slutt bli mettet med kalsium- og magnsiumioner. Regenereringen avsluttes med en ren spyling og den resterende saltløsningen skylles til avløpet. Etter denne fasen går filteret tilbake til drift og salttanken fylles med vann. 

For å gjenvinne funksjonen må ionebyttermassen behandles, og denne behandlingen kalles regenerering. Regenereringsintervallet avhenger av hardheten på vannet og vannforbruket. Regenereringen er automatisk tidsstyrt, og det anbefales at det finner sted minst hver tredje dag. 

 

Teknisk data

Tekniske detaljer

Artikkelnummer 3200409

BWT Princess humus vannfilter

Kapasitet 1/min. Max.  40
Kapasitet av bløtt vann m³/reg. 1°dH 42 - 52 
Salttank 50 kg
Høyde x bredde x lengde 72 x 26 x 41 cm
Tilkoblingsstørrelse  22 mm

BWT Princess Midi-E humus vannrenser
BWT Princess Midi-E humus vannrenser
Spørsmål

Fjerner vannfilteret farge fra vannet?

Ja, det gjør det. Et av tegnene på at vannet ditt inneholder humus er at vannet kan få en uønsket farge. Dersom du installerer et BWT Princess humus vannfilter vil du oppleve at du får tilbake det klare vannet. 

Hvor lang tid bruker filteret på å regenerere?

Hvor lang tid filteret bruker på å regenerere avhenger av hardheten på vannet og vannforbruket. 

Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et vannfilter?

Dersom du ikke har tatt en vannprøve og heller ikke er klar over hvilket vannproblem du har, må det bli tatt en vannprøve for at du skal få installert riktig vannfilter. 
Weitere laden
Downloads

 

Produktdatablad og brosjyrer
BWT Princess produktblad SE PDF, 850 Kb Last ned
Guides og manualer
BWT Princess manuel SE PDF, 6 Mb Last ned
Sertifiseringer
BWT Princess Midi-E humus vannfilter

BWT Princess humus vannfilter

Visit your local website

Stay on this website