För oss är vatten mer än bara vatten

ELEMENTET H2O

Magnesium Mineralized Water att dricka, silkeslent BWT Pearl Water till dusch och bad eller WFI (Water for Injection) - våra tekniker och produkter förser vatten av högsta kvalitet, överallt där det behövs.

Vatten från BWT

Vår uppgift

”Vatten är inte allt – men utan vatten finns ingenting”

En sak är säker: de globala vattenresurserna är begränsade. Det finns ca 1,38 miljarder kubikmeter vatten på jorden. Det kanske låter mycket, men kom ihåg att ungefär 97,5% av det utgörs av saltvatten i haven, samtidigt som ytterligare 1,72% är i form av glaciärer, is och snö. Det innebär att under 1% av de 1,38 miljarder kubikmeter som finns är tillgängligt för människor som dricksvatten.

1,38 miljarder km3 vatten totalt

98,28 % av all världens vatten finns i flytande form – men bara en liten andel (0,78 %) kan användas som dricksvatten.

BWT forskar, utvecklar och arbetar dag efter dag med innovativa lösningar för rening av saltvatten, yt- och grundvatten till dricksvatten, processvatten, rent vatten och högrenat vatten.

Infographic water resources Infografik Wasserreserven
 

Vatteninnovationer från BWT

BWT erbjuder inno­va­tiva produkter kopp­lade till vatten och vatten­re­ning. I fokus står männi­skornas behov och själv­klart också varsam hante­ring av vatten som en dyrbar resurs. Men: för oss är vatten mer än bara vatten. Oavsett om det används som dricksvatten, till pooler, eller som den renaste ingrediensen i läkemedel eller kosmetika, förser vi vatten av bästa möjliga kvalitet, baserat på de krav som ställs.

vand BWT
vand BWT

Magnesium Mineralized Water

Magnesium Mineralized Water är en sann smakupplevelse, samtidigt som det bidrar till ditt dagliga intag av magnesium.

Det är dessutom nästintill pH-neutralt och innehåller mindre kalcium och färre smakhämmande ämnen. Det tar inte bara fram den fulla smaken av kaffe och te, utan skyddar även dina hushållsapparater från kalkavlagringar.

Magnesium Woman enjoying a glass of mineralized water

Silkeslent BWT Pearl Water till dusch och bad

Silkeslent vatten är en riktig skönhetskur. Det innehåller lägre mängd kalcium, vilket kan förbli på din hud och i ditt hår i form av kalk, så att hud- och hårvårdsprodukter kan absorberas bättre. Silkeslent BWT Pearl Water lämnar också dina badrum och kök skinande rena, samt din tvätt mjuk och skön.

Mjukt vatten innebär mindre kalcium, vilket i sin tur innebär mindre kalkavlagringar på armaturer, kakel, glas, bestick och din tvätt.

Mädchen in der Dusche Mädchen in der Dusche

BWT Water for Injection

Du kommer i kontakt med renat BWT-vatten varje dag, ofta utan att du ens vet om det. Till exempel i kosmetika, läkemedel eller andra medicinska produkter.

Renat vatten är väsentligt vid tillverkning av många olika produkter där säkerhet och renhet är av högsta prioritet. Det är därför tillverkare litar på renat vatten från BWT:s processer och system. För att förbättra ditt liv och din livskvalitet.

Water for injection Water for injection

Vattenteknik

Många av de vattenreningstekniker vi har utvecklat har sitt ursprung i naturen, exempelvid jonutbyte och osmos. Vi ser, vi lär. Och vi tar det ett steg längre - in i framtiden.

En centralt kännetecken för alla våra fortsatta och nya utvecklingar är reduktion av resurs- och energiförbrukning och de tillhörande koldioxidutsläppen. Vi tar vårt ansvar gällande ekologi, kostnadseffektivitet och sociala frågor väldigt seriöst. Den toppmoderna teknik vi använder oss av är vår utgångspunkt, och den ständiga utvecklingen av våra produkter bidrar också stort till att vårt företag växer.

Technology cloud Technology cloud

Vattnets framtid

Försörjning av vatten i tillräcklig mängd och kvalitet är 2000-talets största utmaning, oavsett om det är på ekologiska, sociala, politiska eller ekonomiska villkor.

 Vandets fremtid
 Vandets fremtid

Världens befolkning ökar stadigt, och det används mer och mer vatten för att producera konsumentvaror. Den nuvarande, redan begränsade tillgången av vatten blir allt mer förorenad, och som konsekvens av klimatförändringar blir vatten en råvara som är svår att nå.

Globala utma­ningar

Enligt en prognos från FN kommer världens befolkning öka till 9,6 miljarder till år 2050. Idag bor hälften av mänskligheten i städer, vilket beräknas öka till två tredjedelar till 2050. Den största ökningen är i utvecklingsländer, där vattenbrist redan är verklighet.
Globale udfordringer
Globale udfordringer
På grund av det växande behovet av mat, energi och sanering kommer den globala efterfrågan av vatten öka med ca 66% till 2050. De skarpaste ökningarna kommer synas inom industri (400%), energiproduktion (140%) och hushåll (130%). Samtidigt kommer konsumtion inom lantbruk, vilket idag kräver mest vatten, att minska något.
globale vandbehov
globale vandbehov

Omkring en fjärdedel av världens vattenbehov möts idag av grundvatten. Den stadiga minskningen av grundvatten innebär att år 2025 kommer över 40% av världens befolkning bo i områden där vatten är en bristvara.

Vatten – vår mission

BWT står inför dessa utmaningar som ett globalt företag. Vår mission är att utveckla resursbevarande, hållbara produkter och tjänster som behandlar existerande vatten för att förse det i bästa möjliga kvalitet. Vi gör också existerande vatten tillgängligt där vatten behövs. Våra professionella vattenbehandlingar omvandlar förorenat vatten till högkvalitativt dricksvatten, processvatten och renat vatten, beroende på behov.

globale drikkevandskilder
globale drikkevandskilder

Visit your local website

Stay on this website