Pharma & Biotech

Vatten i dess renaste form

BWT är världens ledande leverantör av system för produktion, förvaring och distribution av Clean Utility inom läkemedels- och bioteknikindustrin.

Pharma & Biotech

LIVSFÖRBÄTTRARE

Vatten i dess renaste form

Vatten är den grundläggande råvaran i läkemedels- och bioteknikindustrin. Vatten och Clean Utility är viktiga beståndsdelar i många processer inom denna sektor. BWT har specialistkompetens för att uppfylla dessa höga standarder, och med över 50 års erfarenhet är vi världens ledande leverantör av Clean Utility. Vi utvecklar system som förvandlar dricksvatten till BWT-renat vatten, Water for Injection och renad ånga, och som säkerställer säker förvaring och distribution. BWT tillhandahåller också tjänster som garanterar en säker och tillförlitlig drift av systemet under årtionden framåt.

Clean Utility och användningsområden

Vatten från BWT gör att du kan leva ett hälsosamt liv varje dag, oavsett om du borstar tänderna på morgonen, schamponerar håret i duschen eller applicerar kroppslotion, för att inte tala om löddret för din morgonrakning. BWT finns överallt i ditt dagliga liv: i ögondroppar och linsvätska, huvudvärkstabletter efter en ansträngande dag, vaccinationer för din nästa resa utomlands, eller vaccinationer för din hund, katt och andra husdjur.

Female chemist analysing purified water
Female chemist analysing purified water

Renat vatten / Water for Injection från BWT används också i medicinska användningsområden, till exempel insulin för diabetiker, tillverkning av hjärtstimulatorer eller proteser och konstgjorda leder i medicintekniksektorn, och livräddande infusioner. Renhet och säkerhet har högsta prioritet, inte bara på sjukhus och laboratorier utan även i homeopatiska produkter, där renat vatten/Water for Injection bidrar till välbefinnande och hälsa.

Renat vatten/Water for Injection är en väsentlig del i alla dessa områden; det är både ett lösningsmedel och bärarmedium i slutprodukten och krävs också för rengöring och sköljning av förpacknings- och produktionssystem. Det finns därför varierande renhetsgrader: Renat vatten (eller aqua purificata) och Water for Injection (eller aqua ad iniectabilia). Stränga regler och riktlinjer garanterar vattensäkerhet för slutanvändaren.

OSMOTRON

BWT OSMOTRON levererar renat vatten på högsta läkemedelsnivå, och kombinerar alla processteg som krävs för att producera renat vatten: avhärdning, omvänd osmos och SEPTRON-elektrojonisering, inklusive övervakning och kontroll. Resultatet är säkert och rent renat vatten från BWT.

Ledande läkemedelsföretag, kosmetiktillverkare och många andra företag är beroende av BWT OSMOTRON, som är det mest framgångsrika standardiserade, kompakta systemet för produktion av renat vatten med över 1000 system i drift över hela världen.

BWT Osmotron product image broadway engineering

SEPTRON

SEPTRON är en elektrodeoniseringsmodul utvecklad och patenterad av BWT, speciellt för läkemedelsindustrin. Vattnet avsaltas i den spirallindande konstruktionen, i en fysiokemisk hybridprocess. Systemet har också en integrerad slutlig ultrafiltreringsprocess för att säkerställa högsta mikrobiologiska säkerhet och renhet.
BWT Septron product image BWT Septron product image

Säkerhet och service

BWT technician explaining water purifier
BWT technician explaining water purifier

BWT är din partner inom sektorn för Clean Utility, under hela livscykeln, från planering av en anläggning till underhåll och service. Vi arbetar nära operatören för att utforma det lämpligaste paketet, beroende på kundens system och krav.

BWT:s servicetekniker över hela världen ser till att systemen fungerar tillförlitligt på lång sikt och ger endast säkert och äkta renat vatten från BWT.

AQU@SERVICE

Standardtjänsten omfattar:

  • schemalagda byten av komponenter
  • analys och tolkning av driftsdata
  • kalibrering av alla kvalitets- och processensorer
  • spårbar och transparent ersättning av alla tätningar och membran
  • dokumentation av alla åtgärder och delar för att säkerställa fullständig verifiering i dokumentationen "som underhållen"
BWT technician servicing BWT technician servicing

Ytterligare information

För mer information och lösningar inom läkemedelssektorn, besök BWT Pharma & Biotechs hemsida.

BWT:s teknik - alltid närvarande, var det än behövs

BWT har satt som mål att tillhandahålla den bästa vattenkvaliteten för alla behov. Detta innebär att du, tillsammans med BWT, inte bara är i de säkraste händerna när det gäller Clean Utility, utan att du också kan lita på att företaget är i framkant gällande teknik inom alla andra områden av vattenbehandling, producerar bästa möjliga resultat för dricks- och pannvatten, kylvatten, luftkonditionering eller uppvärmning, och processvatten.

Visit your local website

Stay on this website