Drick vatten av högsta kvalitet

Gör mer av ditt kranvatten och njut av det bästa med Magnesium Mineralized Water: Rent på egen hand, eller till att brygga te eller kaffe – en speciell smakupplevelse.
Få reda på mer
Leitungswasser trinken Leitungswasser trinken

VATTEN I HEMMET

De bästa vattenreningslösningarna för ditt hem. Dricksvattenfilter för hygieniskt rent dricksvatten, Pearl Water och innovativa kalkskyddssystem.
Få reda på mer
Kellerstrecke Kellerstrecke

Lösningar för företagskunder

De banbrytande lösningarna från BWT finns nästan överallt med efterfrågan på högkvalitativ vattenförsörjning: oavsett om det gäller privata hushåll, handel och industri, läkemedel och bioteknik, hotell och sjukhus, eller lokala myndigheter.
Få reda på mer
Lösungen für Geschäftskunden Lösungen für Geschäftskunden

Beställ vattenanalyspaket

Mer information
wasseranlayse wasseranalyse

VATTEN ÄR VÅRT FÖRETAG

VATTEN

BWT – For You and Planet Blue

Vatten är livets elixir och är samtidigt en begränsad resurs. Vatten är inte alltid tillgängligt i den kvalitet som behövs för att möta konsumenternas behov och önskemål. BWT har därför gjort det till sin verksamhet att behandla lokalt kranvatten på ett sätt som gör vattnet tillgängligt i den kvalitet som krävs. För oss är det en självklarhet att arbeta på ett hållbart sätt och behandla vår blå planets värdefulla resurser med omsorg. Vår globalt ledande expertis, innovativa teknologier och högkvalitativa produkter för det möjligt gör oss att leverera vatten i perfekt kvalitet för behov i livet, och på ett tillförlitligt sätt garantera maximal säkerhet, hygien och hälsa i vår dagliga kontakt med vatten – livets elixir.

Produkter för hemmet

Vatten av högsta kvalitet – dygnet runt

Lösningar för företagskunder

 

Processer och produkter för ett brett spektrum av användningsområden

Med oss hittar du rätt lösning

Du hittar BWT:s framtidsinriktade lösningar nästan överallt när det gäller vatten: i privata hushåll, inom handel och industri, inom läkemedel och bioteknik, på hotell och sjukhus, eller i samhällen och städer.

Vi arbetar konti­nu­er­ligt med utveck­ling av processer och produkter som uppnår bästa vatten­kva­litet för de mest olika använd­nings­om­rå­dena. Använd­ningen av topp­mo­dern teknik, vår andra av inno­va­tion och vår ekolo­giska, ekono­miska och sociala håll­ning utmärker oss.
Få reda på mer
Office building at sunset Office building at sunset

Beställ vattenanalyspaket

Visste ni att i Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms som otjänligt. Ta inget för givet - kontrollera ditt vatten.

BWT Vattenteknik erbjuder vattenanalyser tillsammans med ledande ackrediterade laboratorier. Vattenanalysen bedöms och kommenteras av laboratoriets personal. Vid avsteg från gällande gränsvärden erbjuder BWT:s erfarna medarbetare ett kostnadsfritt förslag på vattenrening.

Beställ vattenanalyspaket
Water Analysis Water Analysis

Om BWT

For You and Plane Blue

Visit our international website

Stay on this website