Beställ ditt vattenprov

Få styr på ditt dricksvatten genom en vattenanalys 
Beställ här
wasseranlayse wasseranalyse

VATTEN ÄR VÅRT FÖRETAG

VATTEN

BWT – For You and Planet Blue

Vatten är livets elixir och är samtidigt en begränsad resurs. Vatten är inte alltid tillgängligt i den kvalitet som behövs för att möta konsumenternas behov och önskemål. BWT har därför gjort det till sin verksamhet att behandla lokalt kranvatten på ett sätt som gör vattnet tillgängligt i den kvalitet som krävs. För oss är det en självklarhet att arbeta på ett hållbart sätt och behandla vår blå planets värdefulla resurser med omsorg. Vår globalt ledande expertis, innovativa teknologier och högkvalitativa produkter för det möjligt gör oss att leverera vatten i perfekt kvalitet för behov i livet, och på ett tillförlitligt sätt garantera maximal säkerhet, hygien och hälsa i vår dagliga kontakt med vatten – livets elixir.

Produkter för hemmet

Vatten av högsta kvalitet – dygnet runt

Lösningar för företagskunder

 

Processer och produkter för ett brett spektrum av användningsområden

Med oss hittar du rätt lösning

Du hittar BWT:s framtidsinriktade lösningar nästan överallt när det gäller vatten: i privata hushåll, inom handel och industri, inom läkemedel och bioteknik, på hotell och sjukhus, eller i samhällen och städer.

Vi arbetar konti­nu­er­ligt med utveck­ling av processer och produkter som uppnår bästa vatten­kva­litet för de mest olika använd­nings­om­rå­dena. Använd­ningen av topp­mo­dern teknik, vår andra av inno­va­tion och vår ekolo­giska, ekono­miska och sociala håll­ning utmärker oss.
Office building at sunset Office building at sunset

Beställ ditt vatten­prov

Visste ni att i Sverige får cirka 1,2 miljoner människor vatten från egen vattentäkt. Så mycket som en femtedel av detta bedöms som otjänligt. Ta inget för givet - kontrollera ditt vatten.

BWT Vattenteknik erbjuder vattenanalyser tillsammans med ledande ackrediterade laboratorier. Vattenanalysen bedöms och kommenteras av laboratoriets personal. Vid avsteg från gällande gränsvärden erbjuder BWT:s erfarna medarbetare ett kostnadsfritt förslag på vattenrening.

Water Analysis Water Analysis

Om BWT

For You and Plane Blue

Visit your local website

Stay on this website