Restaurang, matsal, café och kaffe

Kombi- och konvektionsugnar

Rätt vattenfilter garanterar maximalt skydd av ugnen och en perfekt smakupplevelse
Kontakta oss för rådgivning
Kombi- och konvektionsugnar Kombi- och konvektionsugnar

Kombi- och konvektionsugnar

BWT-VATTEN

Få ett bättre resultat med den renaste ångan för din ugn

Även de nyaste indust­ri­ella appli­ka­tio­nerna på hög teknisk nivå är bero­ende av korrekt behandlat vatten. Varje över­flödig beståndsdel i vattnet redu­cerar nämligen produk­ti­vi­teten och begränsar utfö­randet, vilket i värsta fall försämrar matlag­ningen och bakningen. Med ett BWT-​filter för kombi-​ och konvek­tion­s­ugnar kan du opti­mera smakupp­le­velsen med den renaste ångan. Resul­tatet beror mycket på vatten­kva­li­teten, och med ett BWT-​filter som produ­cerar det renaste vattnet har du den perfekta förut­sätt­ningen för optimal ånga i matlag­ningen.

Bestmax-filter – effektivt för vattenoptimering och kalkskydd

Bestmax-filtret avlägsnar kalk och andra oönskade partiklar i vattnet. Detta garanterar konstant välsmakande vatten av hög kvalitet och en högpresterande ugn. Filtret garanterar också maximalt skydd av ugnen, som inte tål att bli blockerad av kalkbeläggningar.  Filtret tar minimal plats och kan bytas utan verktyg. Bestmax är ett enkelt, hygieniskt och mångsidigt engångsfilter som är särskilt utvecklat för användning i vending- och restaurangbranschen.
Kontakt oss
BWT bestmax BWT bestmax

Fördelar med BWT-vatten i restaurang, matsal, café och kaffe

Kontakta oss

 

Välkommen till svenska hemsidan för BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the svenska website.

Continue on international site
Choose another country